Node

Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie

Last modified:

18 April 2018

Category:

Adviesverlening en studies
Innovatie (O&O)

Type:

Subsidies

Grant level:

Europees

Institution:

NCP Brussels
Summary

Het financieringsprogramma Horizon 2020 is van start gegaan op 1 januari 2014 voor een periode van 7 jaar. Het beschikt over een budget van meer dan 78 miljard Euro. 

What is it about?

Het programma Horizon 2020 is van start gegaan op 1 januari 2014 voor een periode van 7 jaar. Het beschikt over een budget van meer dan 78 miljard Euro. Het programma werkt op basis van oproepen tot het indienen van projectvoorstellen en dekt heel wat thema’s zoals ICT, gezondheid, de vergrijzing en gezondheid van de bevolking, water-en afvalbeheer, het duurzaam gebruik van grondstoffen, klimaatverandering, duurzame energiebronnen, intelligente steden, schone wagens, duurzame voeding, kringloopeconomie, civiele bescherming, ruimtevaart...

What is the amount granted?

De algemene steunvoorwaarden zijn: tot 70% subsidie voor innoverende activiteiten en tot 100% voor innovatie en onderzoeksactiviteiten.

Onder bepaalde voorwaarden biedt het Gewest financiële steun aan Brusselse organisaties voor de voorbereiding en indiening van Europese onderzoeksprojecten. Meer info bij Innoviris.

How to apply?

Het National Contact Point Brussels (NCP Brussels) biedt aan Brusselse bedrijven en organisaties info, gratis advies en begeleiding. 

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !