Node

Boost Innovation Vouchers - Innovatiecheques

Last modified:

10 July 2018

Category:

Adviesverlening en studies
Innovatie (O&O)

Type:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
Summary

De actie Boost  geeft kleine Brusselse ondernemingen de mogelijkheid om snel en tegen een lage kostprijs een technische opdracht van korte duur te laten uitvoeren door een onderzoekscentrum. Het kan gaan om de controle van een vernieuwend idee of een éénmalige expertise ter ondersteuning van een vernieuwend project.

What is it about?

De actie Boost geeft kleine Brusselse ondernemingen de mogelijkheid om snel en tegen een lage kostprijs een technische opdracht van korte duur te laten uitvoeren door een onderzoekscentrum. Het kan gaan om de controle van een vernieuwend idee of een éénmalige expertise ter ondersteuning van een vernieuwend project.

Who is eligible?

U komt in aanmerking voor Boost als:

  • u een zeer kleine of kleine onderneming hebt
  • uw onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • uw project in industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling een gunstige impact heeft op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • uw onderneming een deel van de kosten van uw opdracht op zich kan nemen
  • uw onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nagekomen.
What are the requirements?

Volgende onderzoekscentra (erkend of verbonden aan een hogeschool) stellen hun diensten ter beschikking via Boost:

Mogelijke technische opdrachten :

Exploratiefase

Conceptuele fase

Pre-industriële fase

Tests, berekeningen en voorgaande analyses.

IP: analyse van de Freedom to Operate of patentmogelijkheden.

 

Selectie van de state of the art die het meest aansluit op het lastenboek (samenstellingsniveau van het product, productie-en fabricageniveau).

 

Gedeeltelijke of volledige samenstelling van een lastenboek voor de ontwikkeling en/of de aanpassing van vernieuwende producten, processen of diensten.

Ontwikkeling van basisprototypes voor de demonstratie.

 

Validatie van een vernieuwend proces, product of dienst (opstellen van specifieke controlemethodes, optimalisatie en validatie van proefprotocollen, uitvoering van analyses en balansen, ...).

Evaluatiestudies van de levensduur van de nieuwe producten en de impact van de vernieuwende processen, producten en diensten.

 

Uitvoering van de «proof of concept».

Begeleiding van de industrialisatievoorbereiding : opstellen van een technisch lastenboek voor de ontwikkeling van flow-sheets voor de productie van het technisch implementatieplan.

 

 

Validatie van de productiekosten en de kostprijs en schatting van de foutenmarge van een vernieuwend product.

What is the amount granted?

Uw toelage neemt de vorm aan van een subsidie en bedraagt maximaal 10 000  per jaar. Zelf betaalt u slechts 25 % van de kosten voor uw opdracht.

De studie duurt maximum één jaar.

Are there cases of incompatibility?

De Boost-subsidie is een de minimis-toelage, in overeenkomst met Reglement n°1998/2006 van de Europese Commissie. Het totale bedrag van uw de minimis-toelagen mag dus voor een periode van drie jaar niet hoger zijn dan 200.000,00

How to apply?

Dien uw aanvraag op elk moment van het jaar in bij de deelnemende onderzoekscentra via een formulier beschikbaar op de website van Innoviris.

Uw aanvraag moet door de onderzoekscentra bij Innoviris worden ingediend voordat de opdracht van start gaat.

Contactpersoon : Damien Littré, 02 600 50 71, dlittre@innoviris.brussels .

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !