Node

Consultancypremie

Last modified:

2 April 2019

Category:

Adviesverlening en studies

Type:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
What is it about?

U wilt de activiteit van uw onderneming verbeteren, een nieuwe boost of een nieuw elan geven? Profiteer van de consultancypremie en krijg 40 tot 60% van de kosten vergoed!

Who is eligible?

De micro- en kleine ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde bedrijfssectoren, en waarvan het project voldoet aan onderstaande omschrijving.

What are the requirements?

De consultancyopdracht moet

 1. betrekking hebben op één van de volgende domeinen:
  • veranderingen in de productie
  • een marktstudie voor de lancering van nieuwe producten of bij de betreding van een nieuwe markt
  • een juridische studie
  • een technische haalbaarheidsstudie
  • de digitalisering, IT-beveiliging (uitgezonderd de opdrachten met betrekking tot de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform)
  • steun op vlak van het bestuur door de bijstand van een externe bestuurder
  • een diversiteitsplan
  • het participatieve bestuur via betrokkenheid van de werknemers bij de besluitvorming
  • de burn-outpreventie van de werknemers
  • een diagnose in het kader van de overname van een onderneming
  • de overgang naar de circulaire economie (onder andere het verminderen van de ecologische voetafdruk van uw onderneming)
  • de implementering van een herstelplan
 2. een uitzonderlijk karakter hebben en dienen om een specifiek probleem op te lossen (niet-permanente en niet-regelmatige uitbesteding)
 3. maximum 6 maanden duren.

De consultant die de opdracht uitvoert:

 • heeft als hoofdactiviteit de verlening van de consultancydiensten in kwestie
 • is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • oefent sinds ten minste 2 jaar zijn consultancyactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van uw bedrijf

Als u bovendien de afgelopen twee jaar al de consultancypremie (besluit van 31/01/2019) hebt ontvangen, moet de opdracht worden uitgevoerd door een andere consultant dan degene waar u de laatste keer een beroep op hebt gedaan.

What is the amount granted?

Hoe de tussenkomst berekenen?

Percentage van de premie

 • 40% van het bedrag van de externe consultancyopdracht (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% van het bedrag (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% van het bedrag (als aan twee of meer van de onderstaande criteria is voldaan)

Maximaal bedrag van de consultancypremie10.000 € per kalenderjaarMinimale tussenkomst per aanvraag/opdracht500 €Maximum aantal premies1 gesubsidieerde opdracht per kalenderjaar

 

Criteria

Starter: + 10%Uw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.Sociale ondernemening: + 10%

Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag. Vraag uw "erkenning sociale onderneming” aan.

Circulaire onderneming: + 10%Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier). Vraag uw "erkenning circulaire economie" minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan.Prioritaire sector: + 10%Uw hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

 • de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
 • het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
 • de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
 • de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
 • de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
 • de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
 • het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).

Diversiteit+ 10%Uw (kleine of middelgrote) onderneming beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of een diversiteitslabel.

How to apply?

De consultancypremie aanvragen

Fase 1 : Vóór de opdracht

Vul het formulier in en stuur het door (zie "links: formulier en reglement" onderaan). U moet verschillende bijlagen bij uw formulier voegen. Naar aanleiding van uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw dossier.

Fase 2 : Start van de opdracht

De opdracht mag pas van start gaan vanaf de datum van de ontvangstbevestiging, en ten laatste drie maanden na kennisgeving van het besluit van toekenning.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdracht is voltooid, hebt u drie maanden de tijd om de bewijsstukken naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.
Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !