Surfen op de biogolf: doe het met kennis van zaken!

1819.brussels

Steeds meer ondernemers willen iets opstarten in de biohoreca. Maar niet iedereen kan zichzelf zomaar uitroepen tot biohandelaar ! We bekijken in enkele vragen wat de benaming "bio" echt inhoudt en welke hulpmiddelen er zijn om ze te onderhouden.

De markt van de biologische producten groeit naar schatting 10 tot 15% per jaar. Ook blijft het aandeel van het budget dat gezinnen uitgeven aan deze producten almaar stijgen. Daarbuiten willen mensen steeds vaker weten wat er op hun bord ligt. De smaak van de voedingsmiddelen, de gezondheid, de bescherming van het milieu en de aantrekkelijkheid van lokale producten zijn allemaal argumenten die consumenten van bioproducten het vaakst aanhalen wanneer gepeild wordt naar hun aankoopmotivatie. Om hierop in te spelen, bevoorraden restauranthouders en koks van openbare instellingen zich steeds meer met producten afkomstig van de biologische landbouw.

De 1819-dienst stelt langs zijn kant een stijging vast van het aantal aanvragen van ondernemers die met biohoreca van start willen gaan. Er worden echter slechts zelden vragen gesteld over de reikwijdte van de bio-etikettering voor de activiteit in kwestie. Maar een handelaar kan zichzelf niet zomaar tot biohandelaar bombarderen! We bekijken in enkele vragen wat de benaming "bio" echt inhoudt en welke hulpmiddelen er bestaan ter ondersteuning.

"Bio" zei u?

De term "bio" staat voor voedingsmiddelen die op zo natuurlijk mogelijke wijze geproduceerd zijn.  In eerste instantie gaat het om biologische landbouw die onze impact op het milieu tot een minimum wil beperken en berust op een reeks praktijken die in die richting gaan (wisselteelt, beperkt gebruik van chemische meststoffen, verbod op GGO's, respect voor de plaatselijke omstandigheden, veeteelt in openlucht ...). Maar bio maakt ook deel uit van een ruimere keten die de bereiding van voedingsmiddelen, de distributie, de commercialisering en de consumptie van deze voedingsmiddelen omvat.

De benaming "bio" is beschermd door een streng Europees reglement uit 1991 dat regelmatig wordt bijgewerkt.  Om een product als "biologisch" te bestempelen moeten dus regels worden nageleefd bij de productie, de verwerking, de distributie en de commercialisering ervan. Naast de klassieke controles op alle voedingsproducten, worden biologische producten dus op een specifieke wijze gecontroleerd volgens een Europees lastenboek.

Hoe herkent de consument het bioproduct?

Voor de consument zijn producten uit de biologische keten te herkennen aan de hand van labels. Naargelang van de certificatie is hij hierdoor beter geïnformeerd over de verbintenissen die op de verschillende niveaus van de verkoopketen zijn aangegaan.

In België is de eerste referentie het Europese label voor biologische landbouw. Daarnaast bestaan er nationale, openbare of privé-labels. Het BioGarantie-label, bijvoorbeeld, is gebaseerd op een prive-lastenboek dat de Europese verordening aanvult en met name betrekking heeft op de grootkeukens.

De website http://www.infolabel.be/ is een initiatief van verscheidene organisaties die de consument willen helpen zijn keuze te maken in de labels door alle etiketten die op de markt te vinden zijn, duidelijk uit te leggen.

Waarmee moet u rekening houden in Brussel?

Overeenkomstig de Europese wetgeving controleert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verkoopketen van de biologische producten. In principe moeten alle bedrijven die biologische producten produceren, bereiden, opslaan of vervoeren zich laten controleren alvorens op te starten. Dit neemt de vorm aan van een eenvoudige verklaring of een controle via erkende organismen (Certisys, Quality Partner en TÜV Nord Integra).

In de praktijk moeten de volgende personen zich laten controleren: al wie

  • bioproducten produceert, bereidt of opslaat, of
  • bioproducten invoert uit landen van buiten de Europese Unie of
  • elk jaar voor meer dan € 5.000 aan niet voorverpakte bioproducten verkoopt (aankoopprijs).

De website van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel preciseert de verschillende procedures voor bio-operatoren.

U wil surfen op de golf van de bioproducten of nog een stapje verder gaan? Weet dan dat er talloze hulpmiddelen bestaan.

Om meer te weten te komen over bioproducten

De regelgeving ontdekken

Financiële steun krijgen

  • Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig een projectoproep om tot € 15.000 toe te kennen aan acties ten voordele van duurzame voeding in Brussel.

  • De Beurs voor duurzaam ondernemerschap van Village Finance kent een lanceringsbeurs toe aan starters die een duurzaam project opzetten en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Advies vragen 

Let's stay in touch

Join more than 29,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !