boekhouding

De tijd dringt ! Registreer de begunstigden van je bedrijf in het UBO-register tegen 30 september 2019!

1819.brussels

Als bestuurder van een bedrijf ben je wettelijk verplicht om de lijst van je uiteindelijke begunstigden te vermelden in het elektronische UBO-register van de FOD Financiën voor 30 september. Doe je dat niet, dan kunnen de boetes oplopen tot 50.000 Euro...

Wat is het UBO-Register ?

Het UBO-Register (Ultimate Beneficial Owner of Register van uiteindelijke begunstigden) werd ingevoerd binnen het kader van de strijd tegen het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

Dit register wordt beheerd door de FOD Financiën.

Sedert 31 oktober 2018 zijn vennootschappen verplicht om dit register in te vullen en bij te houden.
Alle uiteindelijke begunstigden in een vennootschap moeten in dit register ingeschreven worden, meer bepaald alle personen die de vennootschap bezitten of controleren. Om te bepalen wie deze personen zijn, is één van de indicatoren onder andere het bezitten van minstens 25% stemrecht of minstens 25% van de aandelen in de vennootschap.

Wat zijn je verplichtingen?

Als bestuurder van een bedrijf (bedrijf, vereniging, stichting, stichting, trust, trust,....) ben je wettelijk verplicht om de lijst van je uiteindelijke begunstigden te vermelden in het elektronische UBO-register van de FOD Financiën.

Je hebt tot 30 september de tijd om je zaken op orde te krijgen of zware boetes te krijgen.

Deze verplichting rust op de schouders van de wettelijke bstuurder van de betrokken vennootschap, hoewel je een derde partij kan mandateren om je hierbij te helpen!

Hoe correct registreren?

In samenwerking met de Algemene Administratie van de Thesaurie heeft het VBO een brochure uitgegeven waarin het inzoomt op de vijf stappen die je moet zetten om in orde te zijn met de aangifte. Afhankelijk van de soort structuur of onderneming zijn er immers verschillende regels van toepassing om de begunstigden door te geven. Met deze publicatie kan je hands-on aan de slag om de gegevens accuraat en correct door te geven.

Download de brochure 'Het UBO-register – In 5 stappen naar een correcte registratie'

Nota op 25 september 2019 : U heeft tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties toepassen. Er zijn verschillende gebruikershandleidingen om u in deze procedure te helpen, alsook een verklarende video.

Origineel artikel : Partena, Bron brochure: VBO

Let's stay in touch

Join more than 29,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !