image of clock

Loopbaansparen vindt langzamerhand ingang

Loopbaansparen: een maatregel die sinds 2017 als veelbelovend wordt aangekondigd. Slechts een klein aantal paritaire comités hebben tot nu de procedure ingeleid. Vandaag is de situatie echter veranderd. Het is tegenwoordig  mogelijk voor de werkgevers van het PC 200, één van de belangrijkste paritaire comités van het land, om loopbaansparen in hun onderneming in te voeren.

Wat is loopbaansparen?

Het systeem van loopbaansparen is het sparen van een krediet aan uren. Aan deze opgespaarde tijd is een recht op afwezigheid gekoppeld met behoud van loon. De werknemer kan dan later, op een moment dat het hem past, dit saldo van zijn spaarrekening opnemen om zijn loopbaan te onderbreken met behoud van loon.

Een werknemer kan bijvoorbeeld beslissen om zijn extralegale vakantiedagen of bepaalde overuren te sparen om ze op een ander moment in zijn loopbaan op te nemen, wanneer hij ze echt nodig heeft (bijvoorbeeld wanneer hij kinderen heeft of om eerder met pensioen te gaan...)

Hoe een plan voor loopbaansparen invoeren?

Vandaag kunnen enkel de werkgevers van de paritaire comité’s 200, 116, 117, 207 en 211 loopbaansparen invoeren (zie lijst aanhangingmakingen op de FOD Werkgelegenheid)

Loopbaansparen moet door de werkgever worden ingevoerd door middel van een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) op het niveau van de onderneming.

Deze CAO moet met name bepalen welke dagen de werknemer kan sparen, binnen welke termijn hij ze kan recupereren, de waarborgen die aan de werknemer worden geboden...

Acerta wijdde een volledig artikel aan de manier waarop je een plan voor loopbaansparen in je onderneming invoeren. Je vindt dit artikel op de volgende link.

Bron: Acerta

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !