finance&invest.brussels ondersteunt de horecasector met nieuwe kredieten

finance&invest.brussels ondersteunt de horecasector met nieuwe kredieten

1819.brussels

Op verzoek van de Brusselse regering ondersteunt finance&invest.brussels via leningen niet alleen restaurants en cafés en hun leveranciers, maar ook hotels.

Deze kredieten betreffen de horecasector en zijn voorzien om bedrijven te helpen die als gevolg van de coronacrisis met een tekort aan kapitaal kampen. Het betreft hier leningen aan een verlaagde rentevoet voor:

a) de kernleveranciers van de Brusselse HORECA-sector

De basiscriteria om in aanmerking te komen voor steun :

 • Voorrang wordt gegeven aan bedrijven die de meest essentiële goederen of diensten leveren om de continuïteit van de activiteit van Brusselse HORECA-bedrijven te waarborgen en die het grootste volume aan Brusselse HORECA-bedrijven in hun klantenbestand hebben;
 • Geen financiële problemen ondervonden hebben eind 2019;
 • Al beroep gedaan hebben op de andere maatrgelen die genomen werden in kader van deze crisis.

b) horecazaken

De basiscriteria om in aanmerking te komen voor steun :

 • Een HORECA-vestiging zijn die tenminste 10 VTE (voltijds equivalenten) tewerkstelt; 
 • Geen financiële problemen ondervonden hebben eind 2019; 
 • Al beroep gedaan hebben op de andere maatrgelen die genomen werden in kader van deze crisis.

De kenmerken van de lening:

 • De rentevoeten zijn afhankelijk van het bedrag en zijn minimaal 2 % en maximaal 3,6 %.
 • De looptijd van de lening bedraagt standaard 5 jaar.
 • Mogelijkheid van een moratorium (uitstel van betaling, uitgezonderd de intresten) van 6 tot 12 maanden
 • Geen wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering of vervroegde terugbetaling
 • Zonder gelijkheid (pari passu)
 • Zonder negatieve pledge (= Engelse term verwijzend naar een clausule opgenomen in een kredietovereenkomst die het stellen van nieuwe garanties ten behoeve van andere schuldeisers verbiedt voor alle of een deel van de activa en eigendommen die eigendom zijn van de debiteur. Het doel van een negatieve pledge is om de kwaliteit van de garanties die aan de oorspronkelijke schuldeiser zijn verstrekt, te behouden ten opzichte van nieuwe geldschieters. Hier is deze clausule niet, hetgeen een echt voordeel is).

Voldoet u als kernleverancier of HORECA-bedrijf aan de bovenvermelde voorwaarden? Dan kan u eventueel beroep doen op deze nieuwe kredieten. Het volstaat een e-mail te sturen naar missionhoreca@hub.brussels met de volgende vermeldingen :

 • Naam van uw bedrijf
 • BTW-nummer
 • Activiteitensector
 • Telefoonnummer

Heeft u geen nood aan deze kredieten maar eerder behoefte aan begeleiding, weet dan dat een team van deskundigen u door deze crisis kan loodsen met advies, expertise en nuttige contacten in meerdere domeinen (meer info vindt u op deze pagina).

Om het oproepnummer van 1819 niet te overbelasten, verzoeken wij u om ons enkel te bellen wanneer de bovenstaande informatie niet volstaat of onduidelijk is. Merk tevens op dat deze twee maatregelen deel uitmaken van een heel arsenaal aan maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingevoerd. Een overzicht van deze hulpmiddelen vindt u in onze FAQ (deel 2 > vraag 3) die dagelijks wordt bijgewerkt.

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !