Premie COVID-19 ter ondersteuning van internationalisering

Premie COVID-19 ter ondersteuning van internationalisering

1819.brussels

Door de strijd tegen het COVID-19-virus hebben bedrijven niet kunnen deelnemen aan een aantal activiteiten en evenementen in het buitenland waarvoor ze in het kader van hun internationaliseringsproject reserveringen hadden geboekt. Als deze kosten niet aan de onderneming worden terugbetaald, kan ze onder bepaalde voorwaarden een subsidie bij het Gewest aanvragen. Deze premie bedraagt ten hoogste € 2.500.

Wie kan deze subsidie krijgen?

Zelfstandigen en kmo's

  • die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen,
  • bedrijvig zijn in welbepaalde activiteitensectoren (kijk in de tabel in de kolom "export"
  • die verspreid over drie fiscale jaren niet meer dan € 200.000 "de minimissteun" verkregen hebben en,
  • die vóór 19 maart 2020 uitgaven hebben verricht voor de voorbereiding van of deelname aan een handelsbeurs of commerciële prospectie in het buitenland, en daarvoor niet terugbetaald zijn.

Voor welk type kosten?

De subsidie betreft uitgaven voor de voorbereiding van of deelname aan een handelsbeurs of commerciële prospectie in het buitenland, die werden verricht vóór de verplichte afzonderingsmaatregelen met het oog op de volksgezondheid, dus vóór 19 maart 2020. Enkel de kosten die op geen enkele wijze aan het bedrijf werden terugbetaald, komen in aanmerking.

Welke tegemoetkoming kan je krijgen?

Een subsidie van ten hoogste € 2.500 per Brusselse onderneming.

hoe De premie aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid en stuur dit ondertekend met bijhorende bijlagen per e-mail terug naar bhandelcovid@gob.brussels.

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !