De 2020-editie van de OpenSoon projectoproep is gestart !

Een handelszaak opstarten? Neem deel aan editie 2020 van de projectoproep OpenSoon !

1819.brussels

Deze wedstrijdformule richt zich tot toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor wie?

Deze projectoproep staat open voor toekomstige handelaars die een handelsactiviteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gezien de bijzondere context dit jaar, kunnen ook handelszaken die sinds 01/01/2020 geopend zijn, reageren op deze oproep.

Waarvoor?      

Elk handelscreatieproject dat voldoet aan de criteria van financiële levensvatbaarheid, originaliteit en kwaliteit, waarbij duurzame of circulaire praktijken worden toegepast.

De projectoproep streeft de volgende doelstellingen na: 

 • Versterken van het Brusselse commerciële weefsel door de intrede van nieuwe en degelijke concepten op de markt te vergemakkelijken;
 • Handelszaken die kiezen voor innovatieve en exemplarische economische en sociale modellen, ondersteunen en bijstaan;
 • Kwaliteitsvolle en innoverende projectdragers een financiële steun geven maar ook advies en strategische en operationele ondersteuning;
 • Zorgen voor een vlotte begeleiding van toekomstige handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Vanaf vandaag een ambitieus, klantgericht en resoluut toekomstgericht commercieel weefsel voorbereiden;
 • Het commerciële aanbod beter afstemmen op de verwachtingen van de klanten (allemaal gebruikers van de stad).

Wat kan je ontvangen?

 • Begeleiding op vraag, die bestaat uit het volgende:
  • (i) een coachingfase om het beste project te vinden en het commercieel te positioneren; 
  • (ii) een consultancyfase om de meest geschikte plaats te vinden voor de uitoefening van de overwogen activiteit;
 • Financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 10.000 euro per goedgekeurd dossier en 15.000 euro indien het project een voorbeeldfunctie heeft inzake duurzaamheid.

Selectiecriteria voor het project

Om in aanmerking te komen, moeten handelszaken voldoen aan minimaal vier duurzame goede praktijken (gedefinieerd in het aanvraagformulier). Hou er rekening mee dat deze goede praktijken kunnen verschillen, afhankelijk van het bedrijfsleven (HoReCa, levensmiddelenwinkel).

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens drie criteria worden beoordeeld:

 • Kwaliteit en originaliteit van het project
 • Haalbaarheid en commerciële strategie van het project
 • Financiële levensvatbaarheid van het project

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld. 

Hoe reageer je op de projectoproep?

Lancering van de projectoproep: 25/06/2020.

Ga als volgt tewerk:

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep en de bijlagen:

2) Contacteer hub.brussels en werk een project uit

De kandidaat moet hub.brussels contacteren voor een eerste ontmoeting, elke werkdag tussen 9 en 17 uur.

3) Dien het kandidatuurdossier in.

Het bevat volgende inlichtingen: 

 1. het inschrijvingsformulier voor je sector : Horeca  -  Detailhandel voeding  -  Andere sector
 2. een business plan;
 3. een financieel plan;
 4. een moodboard samengesteld uit ten minste vier foto's die het product tonen en vier foto's die de sfeer weergeven;
 5. een kopie van het huurcontract. (Bij gebrek daaraan moet de kandidaat de informatie bezorgen over de precieze locatie die overwogen wordt voor de activiteit en de gevraagde huurprijs zonder lasten);
 6. een plan of schets van de indeling van de ruimte.

Deze documenten moeten worden verzonden naar opensoon@hub.brussels of via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (hub.brussels - Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het bedrijfsleven - Charleroisesteenweg 110 te 1060 Brussel).

Het dossier moet uiterlijk op 17/08/2020 verstuurd worden.

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

4) In geval van gunstig advies: het aanvraagformulier en de bijlagen invoeren:

 1. het ingevulde aanvraagformulier, ondertekend door een persoon die wettelijk gemachtigd is om het bedrijf te verbinden;
 2. een kopie van de statuten;
 3. een kopie van het ondertekende huurcontract;
 4. bewijs van eigen vermogen en leningen vermeld in het financiële plan;
 5. de listing van de overheidssteun.

Deze documenten moeten uiterlijk op 02/10/2020 in elektronische vorm worden verzonden naar het adres projecteconomie@gob.brussels.

5) Projectlaureaten:

Aan het einde van de subsidieperiode moet een activiteitenverslag worden verzonden, met de bewijsstukken voor de huur.

Let's stay in touch

Join more than 25,000 subscribers and receive every fortnight in your mailbox our free newsletter (French or Dutch), packed with the latest news, fascinating testimonials, actionable advice and an overview of useful workshops and networking activities for entrepreneurs in Brussels !