10 tips voor een succesvolle crowdfundingcampagne

10 tips voor een succesvolle crowdfundingcampagne

Naast een geloofwaardig project, vereist het opzetten van een crowdfundingcampagne vaak maanden voorbereiding en planning. Hoe zorg je er voor dat jouw crowdfundingcampagne de grootste kans van slagen heeft?  Hier zijn 10 concrete en praktische tips waarmee je best rekening houdt.

1. Welk type crowdfunding is het meest geschikt voor mijn project?

Er bestaan meerdere types crowdfunding:

 • donatie: pure donatie;
 • donatie met tegenprestatie: donatie in ruil voor een tegenprestatie;
 • crowdlending: rentedragende leningen van particulieren;
 • royalties voor crowdfunding: beleggingen terugbetaald onder de vorm van een percentage van de omzet; 
 • crowdfunding equity: aandelenbelegging in het bedrijf.

Vraag jezelf af welke vorm van crowdfunding het meest geschikt is voor jouw project. Overloop hiervoor gelijkaardige crowdfundingcampagnes, neem contact op met de projectleiders om hun feedback te krijgen enz.

2. Tegenprestaties om alle segmenten van jouw doelpubliek tevreden te stellen

Wees creatief bij het definiëren van de tegenprestaties die je voorstelt, maar houd in gedachten dat ze uiteraard altijd verband moeten houden met jouw project. Stel tegenprestaties voor die verschillende categorieën mensen tevreden zullen stellen, zodat je een maximaal aantal mogelijke bijdragers kunt bereiken.

Laat je inspireren door andere campagnes, betrek er partners bij en biedt een prijsvoordeel ten opzichte van de “after crowd”-situatie.

3. Het juiste te bereiken bedrag bepalen

Om het te bereiken bedrag te bepalen, raden we aan om een schatting te maken van het aantal tegenprestaties dat je denkt te verlenen in functie van de verschillende doelgroepen van potentiële bijdragers:

 • naaste omgeving: familie, goede vrienden (60 % van de bijdragers);
 • kennissen;
 • “Anderen”: mensen buiten jouw kringen die aan jouw campagne zouden kunnen deelnemen

Het is ook beter om een iets lager bedrag vast te stellen zodat het kan worden bereikt of zelfs overschreden, in plaats van een té ambitieus bedrag te bepalen dat moeilijk te bereiken is.

4. Het weergegeven bedrag is niet het bedrag dat je uiteindelijk zult ontvangen

Opgelet: er is een verschil tussen het bedrag dat op jouw campagne wordt weergegeven en het bedrag dat je effectief ontvangt. Van het weergegeven bedrag moet het volgende worden afgetrokken:

 • het percentage dat wordt ingehouden door het platform (verschilt van platform tot platform);
 • de kosten van de tegenprestaties;
 • de eventuele communicatiekosten.

Houd hier dus rekening mee wanneer je het te bereiken bedrag bepaalt en ook wanneer je de eigen bijdragen in jouw financieel plan kwantificeert.

5. Het juiste platform kiezen

Elk platform heeft zijn eigen specifieke kenmerken: types crowdfunding, geografisch bereik, sectorspecifieke kenmerken, al dan niet generalistisch, percentage voor commissies, esthetiek en visualisatie van het platform, persoonlijke begeleiding enz. Al deze elementen maken dat het ene platform beter geschikt zal zijn voor jouw project dan het andere, afhankelijk van jouw behoeften.

6. Het publiek informeren over de lancering van de campagne

Aarzel niet om vóór de lancering van de campagne, mensen in jouw kringen en netwerken te informeren over de komende lancering van de campagne. Deze mededeling kan gebeuren via een mailing, een countdown op sociale netwerken enz.

7. Het project op een aantrekkelijke manier presenteren

Een crowdfundingcampagne is in de eerste plaats een communicatiecampagne. Bereid op voorhand dynamisch beeldmateriaal (video’s, foto’s, montages, ...) voor dat de aandacht van de bijdrager trekt. Bereid een goede baseline en duidelijke teksten voor om zo veel mogelijk bijdragers aan te trekken. Geef de voorkeur aan visuals boven lange teksten.  Denk ook aan offline acties (indien mogelijk): organiseer een klein evenement, neem deel aan een specifieke aanbesteding, presenteer jouw project tijdens een conferentie enz.


Lees ook: de basisingrediënten voor een geslaagde communicatie


8. Doe een beroep op de pers en influencers

Het doel van de campagne is om zoveel mogelijk mensen rond jouw project te verenigen. De pers en influencers maken het mogelijk om een groot aantal mensen buiten jouw netwerken te bereiken.

Neem contact op met journalisten en influencers actief in jouw vakgebied en bekend met het thema van jouw project. Een goede persmap en een persdoelstelling die aan jouw product/dienst is aangepast, zouden je moeten helpen om meer zichtbaarheid te krijgen (als jouw project een plaatselijke verankering heeft, kun je contact opnemen met de lokale pers).

9. Blijf het publiek stimuleren als het doel is bereikt

Het is belangrijk dat het publiek in jouw project blijft investeren, zelfs als de doelstelling vóór het einde van de campagne is bereikt. Een manier om dit publiek te stimuleren is om financieringsniveaus aan te duiden en concreet aan te geven wat er met dit niveau zal worden gefinancierd.

Bijvoorbeeld:

 • als 100 % van het doel werd bereikt, zouden we ... kunnen financieren;
 • als 150 % van het doel werd bereikt, zouden we ... kunnen financieren;
 • als 200 % van het doel werd bereikt, zouden we ... kunnen financieren.

10. Behoud de link na afloop van de campagne

Eenmaal de campagne beëindigd is:

 • Bedank de bijdragers
 • Vergeet niet om de tegenprestatie binnen een redelijke termijn te leveren om je geloofwaardigheid niet te verliezen.

Hou contact met al deze personen die interesse hebben in jouw project en jouw potentiële klantenkring vormen.

Hier kan je enkele inspirerende voorbeelden zien van crowdfundingcampagnes die Groupe One  heeft gevolgd: https://www.livecrowdfunding.co/

Auteur : Sarah Deom – Village Partenaire (Groupe One)

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.