1819 : Informatie als kern van het vak

1819.brussels

De dienst 1819 helpt, als een heus kruispunt van informatie, Brusselse ondernemers hun weg te vinden in een juridische, fiscale, sociale, administratieve en boekhoudkundige omgeving die ze onder de knie moeten hebben om een bedrijf te kunnen opstarten of te doen slagen op lange termijn. Sinds zijn oprichting in 2010 hebben al meer dan 6000 ondernemers dit unieke nummer, 1819, gebeld. We maken een stand van zaken op met Marine De Clynsen, coördinatrice van de dienst.

Vertel ons nog eens in enkele woorden waarom 1819 eigenlijk werd opgericht? Wat is de oorsprong ervan?

1819 is ontstaan uit de vaststelling dat er in Brussel tal van initiatieven, instellingen, actoren en diensten voor bedrijven bestonden, maar dat het de voornaamste betrokkenen niet altijd duidelijk was tot wie ze zich precies moesten richten. En ze wisten ook niet waar ze alle nodige informatie konden vinden om hun activiteiten op te starten of verder te ontwikkelen. Ze verloren veel tijd bij het zoeken naar de juiste informatie en de juiste contactpersoon.

Door 1819 op te richten, wilden het BAO en het Brussels gewest aan deze behoeften tegemoetkomen door een dienst op te richten die ondernemers niet alleen een eerste antwoord biedt op hun vragen, maar hen ook doorverwijst naar de instellingen, organismen, federaties of verenigingen die hen verder kunnen informeren en adviseren.

Na verloop van tijd is gebleken dat 1819 ook andere opdrachten vervulden die in de ogen van de gebruikers even belangrijk waren. Zo helpt de dienst de ondernemer of toekomstige ondernemer in kaart te brengen wat precies zijn behoeften zijn, welke stappen hij moet ondernemen om zijn project op te bouwen en hem bewust te maken van de aspecten waaraan hij voor zijn telefoontje naar de dienst misschien niet had gedacht.

Kortom, als een ondernemer naar 1819 belt, wordt er naar hem geluisterd, wordt hij geïnformeerd, geadviseerd, bewust gemaakt en ten slotte in de juiste richting gestuurd. 1819 wordt dus beschouwd als een facilitator en vind zijn bestaansreden in het vereenvoudigen van het leven van de ondernemers door hen tijd te doen winnen.

Hoe gaat het dan concreet in zijn werk als een ondernemer naar 1819 belt?

De adviseur van 1819 luistert naar de uitleg van de ondernemer over zijn situatie en zijn vraag. Hij stelt hem bovendien een reeks vragen die hem in staat stellen zijn behoeften, profiel, plan en bekommernissen te identificeren Deze kunnen betrekking hebben op de reglementering die hij moet naleven om een bedrijf op te richten of te ontwikkelen, de administratieve formaliteiten die hij moet verrichten, de zoektocht naar een vestigingsplaats, diverse juridische vragen of vragen over de financiering van een project. Of over opleiding, de zoektocht naar gespecialiseerd advies, het in contact brengen met andere personen ... kortom, alle vragen die een ondernemer of toekomstige ondernemer zich maar kan stellen.

De adviseur van 1819 bekijkt de zaken vanuit een algemeen standpunt. Dat wil zeggen dat hij, tijdens het telefoongesprek, de aandacht van de ondernemer vestigt op bepaalde aspecten van zijn project waaraan hij zelf misschien niet meteen had gedacht. Bijvoorbeeld: als een ondernemer contact opneemt met 1819 om te weten welke financiële hulp beschikbaar is om een handelszaak in Brussel op te richten of over te nemen, zal de adviseur ook zijn aandacht vestigen op het belang van de stedenbouwkundige wetgeving in Brussel, de verschillende vormen van bedrijfsovernames en de voordelen ervan, de stappen die hij niet mag verwaarlozen om zijn project goed voor te bereiden ...

De adviseurs van 1819 komen van verschillende horizonten en opleidingen. Het zijn "superallrounders" die continu worden bijgeschoold en in staat zijn een eerste antwoord te bieden op de vragen en uit te maken welke instelling, welk orgaan of welke andere professional dit antwoord kan aanvullen of de ondernemer begeleiden bij zijn project.

Alle telefonisch gegeven antwoorden worden vervolgens bevestigd door middel van een personaliseerd document met daarin alle informatie en contactpersonen die aan de ondernemer werden meegedeeld, eventueel aangevuld met extra opzoekwerk. Dit document wordt binnen 48 uur na de oproep per e-mail verzonden.

En de reactie van de ondernemers? Welke feedback geven zij u?

Sinds zijn oprichting in juni 2010 is het aantal aanvragen van de dienst verdubbeld! Wij peilen jaarlijks naar de tevredenheid van de gebruikers. De resultaten zijn positief en gaan er voortdurend op vooruit.
Zo blijkt uit de enquête van 2013 dat: 

  • 90% van de ondervraagde personen zeggen dat ze tevreden zijn over de inhoud van het gegeven antwoord.
  • 100% van de ondervraagden zeggen dat ze te maken hadden met een adviseur die hun behoeften goed had ingeschat.
  • 92% van de gebruikers is van mening dat deze dienst aan hun verwachtingen voldeed.
  • 97% zou opnieuw een beroep doen op deze dienst en 99% zou hem aanbevelen.

Opmerkelijk is dat 25% van de gebruikers van 2013 al eerder een beroep hadden gedaan op de dienst 1819.

U heeft het vaak over een "netwerk" van partners. Wie zijn zij? Wat betekenen zij voor u?

De opdracht van 1819 berust op twee pijlers: informeren en oriënteren. Deze tweede opdracht zou zinloos en weinig efficiënt zijn als 1819 geen duurzame relaties onderhield met de tientallen openbare en privé-organen waarnaar wij de ondernemers doorverwijzen.

Een van de uitdagingen van de dienst 1819 is dit netwerk voortdurend te verstevigen, verenigen, doen communiceren en actief deelnemen aan dit project van een "gewestelijk informatie- en oriëntatiepunt".  Wij organiseren elk jaar een vergadering om een overzicht te maken van het uitgevoerde werk en gemeenschappelijke projecten te bespreken. Het is meteen ook de gelegenheid voor de leden van dit netwerk om onderling kennis te maken.

Zichtbaarheid geven aan de gewestelijke instellingen, de initiatieven ter ondersteuning van het ondernemerschap, ongeacht of ze privé of openbaar zijn, deze actoren in contact brengen met de ondernemers, de toegang tot de informatie vergemakkelijken, de formaliteiten vereenvoudigen ... Dit draagt allemaal bij tot de economische waarde en tewerkstelling in ons Gewest, een langetermijndoelstelling die veel van deze partners delen.

U hebt ook een website 1819.be opgericht en verstuurt een maandelijkse nieuwsbrief.  Zitten er nog andere initiatieven in de pipeline?

Het leek ons belangrijk de dienst 1819 een verlengstuk te geven in de vorm van een portaalsite. Ondernemers vinden er informatieve inhoud maar ook handige hulpmiddelen, een agenda en vooral een telefoongids van de verschillende actoren.

Wij werken ook aan andere informatiedragers, handige fiches en interactieve tools die ondernemers nog meer rechtstreeks toegang verschaffen tot hulpmiddelen, tools, financiering en advies die overeenstemmen met hun profiel en behoeften.

Wij willen ook het netwerk nog meer in de kijker zetten door middel van een gedetailleerde kaart van alle instellingen die nuttig kunnen zijn voor bedrijven in het Brussels Gewest.

U beantwoordt zelf ook vaak vragen per telefoon. Wat heeft u precies in dit beroep aangetrokken?

Wat me in dit beroep bevalt, is in de eerste plaats het diepmenselijke aspect: in drie jaar tijd heb ik zeer uiteenlopende bedrijfsprojecten de revue zien passeren: handelszaken, diensten aan personen of bedrijven, ambitieuze projecten, soms wat gekke projecten, zeer lokale of grenzeloze projecten, innoverende projecten, niet-handelsgerichte projecten, projecten in de sociale economie ... gedragen door personen met heel diverse profielen en achtergronden: de volleerde bedrijfsleider, de werknemer die zijn passie ontwikkelt naast zijn werk, vrijwilligers die, om uit de werkloosheid te geraken, hun eigen werkgelegenheid willen creëren, studenten die niet kunnen wachten om op te starten, gepensioneerden die niet willen stoppen met werken, Belgen, buitenlanders uit alle windstreken ... allemaal vertrekkend vanuit dezelfde creatieve en positieve motivatie en energie.

Ik probeer naar hen allemaal aandachtig te luisteren en de tijd te nemen om hen te begrijpen. Telkens neem ik de uitdaging aan om, via een telefoongesprek, de behoeften van de persoon die een beroep doet op 1819 af te bakenen. Het geeft me dan ook voldoening als ik hoor dat die persoon gerustgesteld of tevreden is dat hij begrepen wordt en aan de juiste deur heeft aangeklopt.

De diversiteit van de vragen die ons elke dag worden gesteld geeft dit vak een rijkdom aan wetenschap en kennis, het soort vak waarin we elke dag, of toch bijna elke dag bijleren.

De adviseurs van 1819 zijn geen specialisten in alle vakgebieden en ook geen encyclopedieën. Wij zijn een klein team en we weten niet alles.  We zijn daarentegen allemaal nieuwsgierig, dynamisch en geëngageerd, en altijd gemotiveerd om het antwoord te vinden op de vraag die ons wordt gesteld.

Wanneer we een vraag niet kunnen beantwoorden, zeggen we dat en verbinden we ons ertoe het antwoord te vinden en zo spoedig mogelijk aan onze gesprekspartner mee te delen.

Dat maakt volgens mij het succes uit van deze dienst en dat blijkt duidelijk uit de tevredenheidsenquêtes die we bij onze gebruikers voeren. 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.