4 concrete adviezen om uw financieringsdossie

4 concrete adviezen om uw financieringsdossier te verbeteren

1819.brussels

Ondernemers die in 2014 beroep deden op de begeleiding van impulse.brussels voor de financiering van hun project, werden bevraagd om na te gaan welke moeilijkheden zij ondervonden bij hun laatste zoektocht naar extra middelen. Op basis van deze enquête, geeft het agentschap nu 4 concrete adviezen om uw financieringsdossier vlotter te laten verlopen.

Hoewel niet alle ondernemingen per se financieringsproblemen ondervinden, krijgen ze er toch bijna allemaal vroeg of laat een keer mee te maken. Zo heeft bijvoorbeeld ongeveer 90% van de kmo's in 2012 een beroep gedaan op een bankkrediet (KeFiK-rapport kmo-financiering, 2012).

De bedoeling van dit artikel is dan ook om uw volgende financieringsaanvraag te vergemakkelijken. De analyse van de op het terrein ondervonden problemen heeft vier specifieke aanbevelingen aan het licht gebracht:

1) Het aspect timing van de financiering beheren

 • Het is duidelijk dat het veel eenvoudiger is om kapitaal te verkrijgen tegen interessante voorwaarden wanneer alles goed gaat. Bijgevolg is het beter om van de voorspoedige periodes van uw activiteit te profiteren om uw bedrijf te financieren, in plaats van te denken dat u eenvoudig aan geld kunt komen in geval van problemen. 
 • Wacht niet tot u al uw persoonlijke financiële reserves heeft uitgegeven voordat u uw toevlucht neemt tot een lening. Om u een krediet toe te kennen, zal uw geldschieter een inbreng van u eisen die proportioneel is met het totale gevraagde bedrag. Op dat moment moet u dus nog over voldoende reserves beschikken om in uw onderneming te pompen. 
 • Onderschat de werkingstermijnen van uw partners niet; begin op tijd met de stappen die nodig zijn om een financiering te verkrijgen. Zelfs na aanvaarding van hun dossier moest 33% van de door impulse.brussels ondervraagde ondernemingen nog meer dan een maand wachten op de storting van hun fondsen. 37% van hen moest na de indiening van het dossier ook meer dan een maand wachten op de beslissing van hun instelling.
 • Bespaar tijd door direct een dossier in te dienen met alle elementen die uw geldschieter u vraagt. Als de gevraagde elementen u niet duidelijk zijn, wacht dan zeker niet tot u uw dossier indient om te zien of u wel voldoende informatie heeft gegeven: bel uw instelling en vraag meteen opheldering over de verwachtingen.
 • Houd uw balansstructuur en de komende vervaldata in de gaten. Zijn uw financiële behoeftes op lange termijn wel gefinancierd door de correcte financieringsbronnen op lange termijn? Of zijn er wanverhoudingen die u vroeg of laat zullen dwingen in allerijl naar een financiering te zoeken?

2) De juiste tussenpersonen vinden om uw dossier te laten screenen

 • Richt u direct tot de tussenpersonen die het meest geschikt zijn voor uw project. De gratis dienst 1819 kan u bij deze zoektocht helpen: dankzij de kennis van het Brusselse ecosysteem, kunnen de adviseurs u rechtstreeks naar de juiste personen doorverwijzen en u op die manier kostbare tijd doen besparen. Er bestaan evenveel financieringsmiddelen als er specifieke behoeftes zijn. En bepaalde financieringsmiddelen hebben de laatste jaren ook een belangrijke evolutie doorgemaakt in België (bijvoorbeeld crowdfunding of factoring).
 • impulse.brussels heeft ook vastgesteld dat 30% van de ondervraagden niemand buiten hun onderneming heeft geraadpleegd om hun aanvraag voor te bereiden. En 9% heeft dat pas laat gedaan, vaak omdat hun instelling hun vroeg om het dossier te verbeteren. Wacht niet tot uw bank uw dossier afwijst. Loop op de feiten vooruit en laat uw financieringsdossier screenen door een externe deskundige om feedback te krijgen.
 • Aarzel ook niet om een 'rijp' financieringsdossier bij meer dan één financiële instelling in te dienen. Micro-ondernemingen hebben in 66% van de gevallen de neiging om maar met één bank te werken, terwijl ditzelfde percentage slechts 40,7% bedraagt voor de kmo's (KeFiK 2012). Dit kan u niet alleen helpen om gunstigere voorwaarden te verkrijgen, het geeft u ook de kans om twee verschillende meningen over uw project te krijgen.

3) Een beroep doen op de geschikte overheidssteun: subsidies, waarborgen, cofinanciering

 • Veel ondervraagde ondernemers betreurden een gebrek aan zichtbaarheid van de overheidssubsidies. Hoe kunt u wijs worden uit alle mogelijke steunmaatregelen? Een goede eerste reflex is om het subsidieplatform te raadplegen. Hierop vindt een overzicht van alle subsidies voor ondernemingen. De dienst 1819 kan u eveneens op de goede weg helpen.
  Zodra u zich verdiept in subsidies, is het van fundamenteel belang dat u de gulden regel ervan kent: om in aanmerking te komen, moet een subsidieaanvraag worden ingediend voordat de uitgaven worden gedaan.
 • Wat de waarborgaanvragen betreft, heeft 62% van de door impulse ondervraagde micro-ondernemingen in het kader van een lening een persoonlijke borgstelling moeten samenstellen om kapitaal te krijgen. Overheidssteun kan u helpen om aan uw waarborgbehoeften te voldoen. Het Brussels Waarborgfonds helpt Brusselse ondernemers door aanvullende waarborgen voor hun bankkredietaanvragen te bieden. De aanvragen bij het Brussels Waarborgfonds kunnen worden ingediend door de ondernemer (voorakkoord) of door de bank.
 • Voor bepaalde specifieke gevallen zijn Brufin en Brucofin twee publieke producten die het mogelijk maken om uw project samen met een bank te cofinancieren. Concreet gezien financiert de publieke instelling u tegen voorwaarden die aanleunen bij die van de bank. Met deze instrumenten kan het risico worden verdeeld over twee structuren en kunnen de voorwaarden voor toegang tot financiering worden verbeterd.

4) Uw onderneming vergelijken, als deze al bestaat

 • Bepaalde ondervraagde ondernemers zouden ook graag vergelijkingsinstrumenten hebben gehad toen ze hun financieringsdossiers moesten opstellen. Een interessante tool hiervoor is de 'toepassing ondernemingsdossier' van de Nationale Bank van België. Als u beschikt over ten minste twee jaarrekeningen neergelegd bij de Balanscentrale en als uw jaarrekening werd neergelegd na april 2014, beschikt u over een code waarmee u de financiële situatie van uw onderneming aan de hand van 24 financiële ratio's kunt analyseren en vergelijken met die van uw sector. Een voorbeeld van een ondernemingsdossier is beschikbaar op de website van de BNB.

Uw timing beheren, uw dossier door externe experts laten screenen, een beroep doen op de juiste publieke instrumenten en uw onderneming vergelijken als deze al bestaat. Het zijn stuk voor stuk elementen die uw slaagkansen bij een geldschieter vergroten. Hoewel het enige inspanning vergt om deze aanbevelingen in praktijk te brengen, vormen ze voor uw project één voor één een positieve return on investment van uw tijd.

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.