5 vragen alvorens een ondernemingsvorm te kiezen

5 vragen alvorens een ondernemingsvorm te kiezen

1819.brussels

De keuze voor een bepaalde ondernemingsvorm heeft belangrijke gevolgen, onder meer op het vlak van aansprakelijkheid, besluitvorming, winstverdeling, fiscaliteit en opvolging. Waar moet u op letten?

1. Hoe uw privévermogen beschermen ?

Een belangrijk nadeel van de eenmanszaak is dat er geen duidelijke splitsing tussen het privévermogen van de zelfstandige en het vermogen van de zaak is. De zelfstandige is dus onbeperkt aansprakelijk en staat met zijn volledig persoonlijk vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming. Om te vermijden dat ook het inkomen of de bezittingen van uw partner als onderpand dienen voor eventuele schuldeisers, kunt u als handelaar daarom het best een huwelijkscontract met scheiding van goederen sluiten.

Werkt u via een vennootschap zoals een bvba of een nv, dan heeft dit als voordeel dat er twee afgescheiden vermogens zijn. Enerzijds is er uw privévermogen en anderzijds is er het vermogen van uw vennootschap.

Uw aansprakelijkheid is dan beperkt tot het kapitaal dat u in uw vennootschap gestoken heeft. Uw privévermogen is immers volledig afgescheiden van het vermogen van uw vennootschap. Mocht er dus onverhoopt iets fout lopen met uw bvba, dan bent u alleen kwijt wat u erin gestoken heeft. Uw privévermogen blijft dan in principe buiten schot.

Klopt uw vennootschap aan bij de bank voor een lening, dan vraagt die vaak dat u zich persoonlijk borg stelt. Indien uw vennootschap haar bankschulden dan niet meer zou kunnen terugbetalen, kan de bank bij u als borg komen aankloppen en moet u privé opdraaien voor alle nog openstaande bank­schulden...

Zelfstandigen, vrije beroepers en zaakvoerders van een vennootschap kunnen hun hoofdverblijfplaats, namelijk hun woning zonder inboedel, veilig stellen tegen beslag door schuldeisers. Schuldeisers kunnen hun woning dan, vanaf de datum van de verklaring, niet meer in beslag nemen. Niet onbelangrijk: banken zijn minder geneigd om een krediet toe te kennen wanneer een ondernemer zijn woning onbeslagbaar laat verklaren, wat een rol speelt in het beperkte succes van de maatregel.

2. Liever alleen? Of toch met een partner ?

Een groot voordeel van de eenmanszaak is de grote vrijheid van de ondernemer. De eenmanszaak kent op het vlak van onder meer besluitvorming, administratie en winstverdeling veel minder verplichtingen. De ondernemer kan op een snelle en weinig formele manier beslissingen nemen. Een vereenvoudigde boekhouding volstaat en doordat alle winst van de eenmanszaak in de personenbelasting van de ondernemer wordt belast, komt de overblijvende winst na belastingen bij die ondernemer zelf terecht, waarna hij zelf kan beslissen of en hoeveel hij opnieuw investeert in zijn zaak.

Een eenmanszaak kan door meerdere personen worden uitgeoefend onder de vorm van een feitelijke vereniging al is dat in de praktijk niet zo gebruikelijk.

De vennootschapsvorm laat toe partners aan te trekken die niet alleen kapitaal inbrengen, maar zich ook actief inzetten voor de vennootschap. Het vennootschapsrecht laat toe de samenwerking met één (of meerdere) partner(s) juridisch vast te leggen. De statuten leggen de afspraken inzake beheer, uitbouw, enz. vast.

De bvba is de enige vennootschap die door één persoon kan opgericht worden: in dat geval spreken we van een eenpersoons-bvba (ebvba of e-bvba).

3. Wat zijn de financiële behoeften van de onderneming ?

Een onderneming heeft nood aan financiële middelen. De mogelijkheden van één persoon zijn meestal beperkt op dit vlak. Een vennootschap biedt precies de juridische mogelijkheid om partners aan te trekken die risicokapitaal in de onderneming willen investeren. De kapitaalverstrekkers delen in de toekomstige winsten.

4. Welk fiscaal regime verkiest u?

De opbrengsten uit een eenmanszaak worden belast via de personenbelasting. Deze belasting is progressief: hoge winsten worden zwaarder belast.

Een vennootschap wordt in principe belast onder het stelsel van de vennootschapsbelasting. Deze belasting is minder hoog en stijgt minder snel. Indien de ondernemingswinst aanzienlijk is, is het fiscaal voordelig belast te worden via de vennootschapsbelasting.

5. Wat met de onderneming na uw overlijden ?

In veel gevallen veroorzaakt het overlijden van de ondernemer het verdwijnen van zijn onderneming. Het Belgisch erfrecht schept immers geen gunstig klimaat voor de continuïteit van een onderneming. Bij overlijden verzeilt de onderneming onverdeeld in handen van alle erfgenamen. Onze wetgeving voorziet echter dat elke erfgenaam, op elk ogenblik, zijn deel in de nalatenschap kan opvragen en dus de verdeling kan eisen.

Bij overlijden van de ondernemer is een eenmanszaak dan ook vrij kwetsbaar.

Door het onderbrengen van de onderneming in een vennootschapsvorm kan dit probleem gedeeltelijk worden opgevangen. Zo slaat de onverdeeldheid, veroorzaakt door overlijden, niet meer op de onderneming zelf, maar wel op de aandelen die de overledene had ontvangen als tegenwaarde van zijn inbreng. Bovendien kunnen in de statuten van de vennootschap ook regels worden ingebouwd die de overgang van de onverdeelde aandelen begeleiden.

Meer info ?

Heeft u vragen over dit onderwerp? De eerstelijnsinformatiedienst 1819 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30u tot 13.00u, alsook op dinsdagavond van 17.00u tot 19.30u. U kunt ook een mail sturen op het adres info@1819.be

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.