Computer_login

Aanslagbiljet inkomstenbelasting voortaan via eBox van FOD Financiën

Sinds 1 oktober 2019 biedt de belastingadministratie de aanslagbiljetten inzake inkomstenbelastingen aan via de eBox van de FOD Financiën. Iedere burger en elke onderneming krijgt één digitale brievenbus. 

Een eBox voor elke burger en onderneming

Burgers en bedrijven krijgen elk een elektronische mailbox, de eBox, waarmee de overheidsdiensten met hen kunnen communiceren in plaats van op papier of per e-mail.

De wet verplicht de overheidsdiensten om de iedereen van tevoren te informeren over de procedures en rechtsgevolgen van dit soort communicatie. Ze kunnen alleen met de burgers communiceren via de eBox als ze vooraf hun toestemming hebben gegeven. Deze toestemming kan ook te allen tijde worden ingetrokken. Communicatie via de eBox kan aan bedrijven worden opgelegd.

Aanslagbiljetten

Sinds 1 oktober 2019 biedt de belastingadministratie de aanslagbiljetten inzake inkomstenbelastingen aan via deze eBox. Voor de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet in de personenbelasting zal geen gebruik meer gemaakt worden van het systeem van internetbankieren (Zoomit).

In een latere fase zal de eBox ook gebruikt worden voor

  • de overige communicatie van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) met de burgers en ondernemingen over inkomstenbelastingen

  • over de bevoegdheden van de andere algemene diensten van de FOD Financiën.

Activatie eBox

De activatie van de eBox geldt als uitdrukkelijke toestemming van de belastingplichtige voor de elektronische verzending van het aanslagbiljet. Die instemming heeft als gevolg dat het aanslagbiljet uitsluitend wordt aangeboden op het beveiligd elektronisch platform van de federale overheid.

De belastingplichtige zal via de eBox een bericht ontvangen zodra zijn aanslagbiljet beschikbaar wordt gesteld op MyMinfin .

Bij een gemeenschappelijke aanslag moeten beide partners hun eBox activeren. Doen ze dit niet, dan zal de belastingadministratie het aanslagbiljet ook op papier versturen naar de belastingplichtigen.

De verzending van een bericht via de eBox wordt beëindigd

  • wanneer de belastingplichtige overlijdt

  • als de belastingplichtige of in het geval van een gemeenschappelijke aanslag één van de echtgenoten, zijn instemming voor de uitwisseling van berichten via de eBox intrekt door de desactivering van de eBox. Dit kan op elk moment en treedt onmiddellijk in werking.

Vanaf dat moment worden al de mededelingen over de aangifte en de controle, en de aanslagbiljetten inzake de inkomstenbelastingen in gesloten omslag aan de belastingschuldigen gezonden. In het geval van een gemeenschappelijke aanslag blijft de echtgenoot die de eBox niet gedesactiveerd heeft, gebruik maken van deze dienst.

Bron artikel: Wolters Kluwer

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.