Accelerators voor starters in de gezondheidssector: wat bieden ze voor ondernemers?

Accelerators voor starters in de gezondheidssector: enkel voordelen voor uw project

1819.brussels

Er zijn verschillende redenen die ondernemers ertoe aanzetten om zich eerder aan te sluiten bij een sectorspecifieke accelerator voor starters dan bij een algemene accelerator. Een overzicht van de bijzonderheden van accelerators voor de gezondheidszorgsector.

Door de grootscheepse ontwikkeling van de ondernemerscultuur in Europa neemt het aantal starters voortdurend toe. Dat is ook het geval voor initiatieven zoals accelerators voor starters die ondernemers in spe aanmoedigen, uitdagen en helpen ontwikkelen.

De gezondheidssector moet niet onderdoen en kende de laatste jaren tal van technologische ontwikkelingen. Dit fenomeen kan verklaard worden door de vergrijzende bevolking, een opleving van chronische ziekten (kanker, ademhalingsziekten, beroerten, hartziekten, diabetes, enz.), hervormingen van het gezondheidszorgsysteem die traditionele bedrijfsmodellen overhoop gooien, integratie van nieuwe behandelingen zoals immunotherapie en nieuwe spitstechnologie in de medische wereld (draagbare sensoren, monitoring op afstand, 3D-printers, prognosetools, toegevoegde realiteit, enz.)

In 2014 waren er een dertigtal accelerators voor de gezondheidssector in Europa, en het merendeel daarvan was gericht op digitale gezondheid (California Healthcare Foundation, 2014).

In België klimt de gezondheidssector naar de eerste plaats onder de sectoren waarin starters en scale-ups zich het meest ontwikkelen, meer zelfs dan in de FinTech-sector (optimalisatie van financiële diensten door technologie) (Mohout & Staelrave, 2017).

Accelerators voor starters in de gezondheidszorg kunnen een belangrijke rol spelen in de transformatie van de sector en ondernemers helpen om de sectorspecifieke uitdagingen aan te kunnen, ongeacht of ze toegespitst zijn op medische hulpmiddelen, digitale gezondheid, biotechnologie of de farmaceutische sector.

Een klare kijk op de regelgeving

CE-markering, normen voor kwaliteitsbeheer van medische hulpmiddelen, unieke identificatie van medische hulpmiddelen, veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, ... voor de gezondheidszorgsector gelden een hele resem reglementen die ondernemers heel wat kopzorgen kunnen geven, terwijl zij zich eerder concentreren op de technologische aspecten van hun oplossing. Bovendien zijn er regelmatig wijzigingen. Er komt dit jaar bijvoorbeeld een nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen die binnenkort zal toelaten om de veiligheid en traceerbaarheid te verbeteren van producten die in de Europese Unie verkocht worden.

Het kan dan ook een niet te verwaarlozen concurrentieel voordeel bieden als ondernemers reeds van bij het begin van hun project rekening houden met deze vaak heel tijdrovende processen.

Bekendheid met het ecosysteem

Ondernemers in de gezondheidszorg kunnen zich niet veroorloven om belangrijke actoren van de sector te negeren, zoals organisaties voor certificering, ziekenhuizen, leveranciers van medische uitrusting, verzekeringsmaatschappijen en producenten van geneesmiddelen. Ze moeten kennismaken met deze publieke en private partners, en inzicht verwerven in hun interactie om er beter mee samen te werken en eventueel verandering teweeg te brengen in de sector met hun innovatieve oplossing. De ontwikkeling van uitwisselbare oplossingen die vlot integreerbaar zijn in bestaande processen van leveranciers voor gezondheidszorg, in het schema voor terugbetalingen of binnen een IT-infrastructuur, versterkt hun toegevoegde waarde en de continuïteit van de verstrekte zorgen. Dit maakt het voor de verschillende actoren ook gemakkelijker om deze oplossingen toe te passen.

Een accelerator biedt de mogelijkheid om ondernemers bewust te maken van de verschillende belanghebbenden die de ontwikkeling van hun oplossing beïnvloeden. Vanuit dit perspectief is modelH een uiterst praktische managementtool om een businessmodel in één oogopslag duidelijk te maken. Het is een basis die specifiek ontwikkeld werd voor de gezondheidszorgsector en rekening houdt met een hele reeks bijkomende actoren ten opzichte van een klassieke template voor businessmodellen. De tool maakt een onderscheid tussen:

  • de gebruiker van de oplossing ;
  • de koper van de oplossing (die ook de eindgebruiker kan zijn) ;
  • de tussenpersonen die invloed hebben op de wijze waarop de koper de oplossing bekijkt en ervoor betaalt ;
  • de belangrijkste beïnvloeders voor de wijze waarop de gebruiker zijn doelstellingen zal begrijpen en verwezenlijken.

Acceleratie van de ontwikkelingscyclus voor producten

Op vlak van gezondheid wordt risico sterk geweerd door zowel de "consument" (de verzekeraar of arts) als de leverancier. Deze laatste wil zich ontdoen van elke verantwoordelijkheid door bij voorkeur te werken met oplossingen waarvan de doeltreffendheid getest en goedgekeurd werd. Bovendien zijn de processen voor klinische proeven, validatie, conformiteit met de reglementaire aspecten en verkoopcycli vaak bijzonder lang. De cyclus voor het ontwikkelen en vermarkten van een oplossing, kan hierdoor wel vijf tot tien jaar duren!

Door deel te nemen aan een acceleratorprogramma kunnen ondernemers kostbare tijd besparen. Ze zullen zich van meet af aan de juiste vragen stellen en na enkele maanden intensief werk over de juiste middelen beschikken om hun businessmodel en oplossing optimaal uit te werken.

Het netwerk uitbreiden

De meest succesvolle ondernemers in de gezondheidszorg beschikken over een open geest, stellen zichzelf in vraag en zijn bereid tot samenwerking. Het is onmogelijk om alles te weten, daarom is het belangrijk om open te staan voor suggesties en weloverwogen advies van coaches en vakspecialisten om vooruitgang te boeken bij elke stap in de ontwikkeling van een oplossing.

Het acceleratieprogramma biedt ondernemers vaak de mogelijkheid om hun netwerk van relaties uit te breiden, een waardevol gegeven om innovaties te testen, valideren, financieren en promoten (vroegere deelnemers aan het acceleratieprogramma, artsen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, opinieleiders, ondernemingen die op zoek zijn naar innovaties, investeerders, media, enz.). Door uit hun laboratorium te komen, kunnen bepaalde ondernemers een pilootproject ontwikkelen met artsen of ziekenhuizen. En door interactie met vakmensen uit de gezondheidszorgsector die soms ook toepassingen van de oplossing in andere sectoren zien, kunnen andere starters hun oorspronkelijke marktsegment aanzienlijk uitbreiden.

Daarenboven is regelmatig contact met andere ondernemers in dezelfde ontwikkelingsfase die te kampen hebben met gelijkaardige problemen, een extra bron van motivatie voor starters. Het biedt hen de mogelijkheid om een antwoord te vinden op hun vragen, en om een kritieke blik te werpen op hun project of zelfs een onverwacht gezichtspunt te krijgen dat kan leiden tot nieuwe opties die voorheen niet aan bod kwamen.

Wat gebeurt er in Brussel?

Dankzij het wetenschappelijke potentieel en de hoge concentratie van faculteiten voor geneeskunde, bio-engineering en ziekenhuizen, is Brussel een vruchtbaar terrein voor medische innovatie.

Lifetech.brussels - de gezondheidscluster van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - heeft in 2016 voor het eerst twee acceleratieprogramma's voor de gezondheidszorg gelanceerd. De MedTech Accelerator voor medische hulpmiddelen en de eHealth Accelerator voor digitale gezondheid.

Deze twee programma's van 5 tot 6 maanden moeten ondernemers helpen om de ontwikkeling van hun project te versnellen door de specifieke behoeften voor elke starter te identificeren en de persoonlijke doelstellingen te bepalen. Ongeacht of de ontwikkeling van hun innovatie zich nog in een embryonaal stadium bevindt, of er al een proof-of-concept (technische haalbaarheid van de oplossing) of een proof-of-business (eerste klant) bestaat, kunnen starters gebruikmaken van de volgende diensten:

  • Een reeks collectieve sessies gebracht door experts, over sectorale uitdagingen (klinische proeven, materiaalvigilantie, CE-markering, intellectuele eigendom, gegevensbescherming, …) met case-studies, en "business"-sessies om geleidelijk aan de basis van hun businessmodel op te bouwen;
  • Sessies voor het oefenen van pitches, en pitch-events om de kennis die verworven werd tijdens thema- en business-sessies te integreren in hun presentatie. Deze sessies worden tijdens de hele duurtijd van het acceleratieprogramma georganiseerd;
  • Maandelijkse individuele coaching door ervaren coaches.

Voor meer info over onze accelerators en de begeleidingsdiensten voor ondernemers kunt u terecht op: www.lifetechbrussels.com

Sophie Liénart, project coordinator lifetech.brussels (sli@impulse.brussels)

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.