Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen

Acht gratis psychologische sessies voor zelfstandigen

De gezondheidscrisis heeft gevolgen gehad voor de geestelijke gezondheid van veel burgers, maar zelfstandigen behoren tot degenen die het zwaarst getroffen zijn. Daarom hebben de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, en de minister voor Middenstand, David Clarinval, een bijkomend psychologisch ondersteuningsaanbod voor zelfstandigen in het leven geroepen via een éénjarig proefproject door de vzw "Un pass dans l'impasse" dat op dinsdag 6 april van start is gegaan.

Naast de specifieke gratis telefonische lijn voor zelfstandigen in nood (0800/300.25) wil dit project de zelfstandigen acht sessies psychologische zorg aanbieden die volledig gratis zijn.

Inschakeling van verkenners

Een zelfstandige zal vaak niet uit eigen beweging om psychologische hulp vragen. Het sterke punt van dit project is dat er, naast de telefoonlijn, ook de mogelijkheid wordt geboden om 'verkenners' – vertrouwenspersonen – in te schakelen die zelfstandigen helpen om de sprong naar psychologische zorg te wagen. Het kan hier gaan om een persoon die in contact is met de zelfstandige en op de hoogte is van de nood, zoals een hulpverlener, een OCMW-medewerker, een boekhouder, de vakbond, zijn sociaal verzekeringsfonds, zijn bankier, enz.) of rechtstreeks door een erkende klinisch psycholoog of orthopedagoog, die een overeenkomst heeft getekend met de vzw “Un pass dans l’impasse”. Zij kunnen het signaal geven dat er iets mis loopt via een onlineformulier waardoor de verkenner een schakel is tussen de zelfstandige in nood en de aan zijn behoeften aangepaste zorg.

Acht gratis sessies bij de psycholoog

In het kader van dit project zal de zelfstandige maximaal acht gratis sessies psychologische zorg kunnen krijgen van een erkende geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog. 

Een conventie met de vzw “Un pass dans l’impasse”

Erkende klinische psychologen of orthopedagogen die aan dit proefproject wensen deel te nemen, worden uitgenodigd om een overeenkomst te ondertekenen met de vzw "Un pass dans l’impasse". Deze vzw coördineert het project op nationaal niveau  in samenwerking met Vlaamse, Waalse en Brusselse partners.

Aan dienstverleners die nog geen Riziv-nummer hebben, wordt automatisch een Riziv-nummer toegekend.

Klinisch psychologen en orthopedagogen die belangstelling hebben voor het project kunnen contact opnemen met de FOD Volksgezondheid door een e-mail te sturen naar psysoc@health.fgov.be of door zich rechtstreeks in te schrijven via dit formulier.

Mensen die momenteel al een psychische nood hebben, raden we aan om meteen hun huisarts te contacteren.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.