Als groen rendabel wordt voor de kmo’s

1819.brussels

Ecodesign in een notendop

Martin Neys: ”Het principe van ecodesign is heel eenvoudig: integratie van de ecologische dimensies in elke fase van de levenscyclus van een product of dienst. In grote lijnen onderscheiden we 5 fasen:

  • keuze van de grondstoffen,
  • productie,
  • transport/logistiek,
  • gebruik door de consument 
  • verwerking op het einde van de levensyclus.

Het werk van onze Cel Ecodesign bestaat er in feite in ondernemers ervan te overtuigen dat deze stap heel wat verder gaat dan de zorg om het milieu en echt een toegevoegde waarde biedt. We dringen dan ook sterk aan op de noodzaak zich van de concurrentie te onderscheiden met innoverende producten met een sterke toegevoegde waarde. Dat is een principe dat we naar voor schuiven, net als het oppoetsen van het bedrijfsimago via kwaliteitslabels. Een ander element is de financiële steun, sommige steunmaatregelen zijn immers specifiek bestemd voor bedrijven die hun eerste stappen zetten in de wereld van het ecodesign. En vergeet ook niet dat de besparingen die deze aanpak hen kan opleveren, flink kunnen oplopen.”

Perrine Collin: “Ik geef u een concreet voorbeeld van het werk dat we verricht hebben voor een houtbewerkerij. In het kader van de ecodesignaanpak raadden we hen aan contact op te nemen met ambachtslui die een deel van hun afval zouden kunnen recupereren. Dat bleek het geval te zijn en voor de houtbewerkerij was het resultaat heel eenvoudig: een besparing van 500 euro per maand aan containerkosten. Een ander aspect is de milieuwetgeving. Deze verandert erg snel, de bedrijven moeten de ontwikkelingen volgen en het is duidelijk dat ze daar niet altijd de tijd voor hebben. Wij kunnen hen hierbij helpen via een ecodesignaanpak.”

De praktische gang van zaken

Perrine Collin: “Op dit moment hebben we al 2 bedrijven begeleid, de houtbewerkerij en een broodjeszaak.

Het verloop: als een bedrijf interesse toont in onze aanpak maken we een eerste afspraak om de context te bekijken: wat is de algemene strategie van het bedrijf? Wil het een nieuw product ontwikkelen? Of wil het liever de externe communicatie aanpakken? Of communicatie tussen de diensten opzetten ...

We beginnen dus in feite met het stellen van een voordiagnose. Van daaruit bepalen we de criteria die het bedrijf –al dan niet- hanteert, wat het bedrijf effectief aanbelangt en wat niet. En dan schetsen we een ruwe ecodesignstrategie. We voeren steeds onderzoek– een proces dat 2 weken tot 1 maand in beslag zal nemen- naar al wat er in de sector in kwestie leeft met betrekking tot het milieu: de specifieke wetgeving, wat er al bestaat in termen van ecodesign. We maken er een erezaak van onder elk hoofdstuk een naam en een telefoonnummer te zetten. We maken een rapport op dat we aan het bedrijf overmaken, met de sterke punten en vooral met de pistes voor ecodesign.

We werken eigenlijk een beetje zoals consultants, hoewel we ons zeker niet geroepen voelen hen te vervangen. Laat het duidelijk zijn dat we bij de UCM een allround missie hebben. In het departement milieu is het ons doel bedrijven te bereiken en hen zin te geven hun houding ten aanzien van milieu verder uit te diepen. We willen verder gaan dan alleen maar sensibiliseren! Dat zou immers neerkomen op tijd vragen aan bedrijven die al met tijdsgebrek te kampen hebben, we moeten dus met iets concreet komen aankloppen en dat … doen we met onze diagnose. Daarna kan het bedrijf beslissen er al dan niet mee door te gaan, dat kiezen ze zelf.”

Het hart van de doelgroep

Martin Neys: “In onze ogen zijn er verschillende prioritaire sectoren. Zo zijn er bijvoorbeeld de schoonmaakbedrijven. Het is belangrijk hen te sensibiliseren voor de impact van hun keuzes voor bepaalde grondstoffen, belangrijk ook hen te sensibiliseren voor de productie van de producten die ze gebruiken. Andere sleutelsectoren zijn kappers, drukkerijen, metaalverwerking, de voedingsmiddelensector, de horeca – midden in het jaar van de gastronomie!”

De reactie van de bedrijven

Perrine Collin: “Laten we eerlijk zijn, als we de bedrijven contacteren en hen aanspreken over milieu vanuit de invalshoek “afval sorteren” en “werknemers die met de fiets komen werken” staan ze in eerste instantie een beetje sceptisch tegenover deze toch noodzakelijke inbreng. Langs de andere kant voelen we hun interesse in het aspect toegevoegde waarde. En dus lichten we onze aanpak toe.”

Martin Neys: “Dat is een zeer opwindend aspect van onze job: de bedrijven ervan overtuigen dat ecodesign hen een toegevoegde waarde kan bieden waaraan ze zelf misschien niet gedacht zouden hebben. De mensen uit de milieusector die we in Brussel ontmoet hebben zijn stuk voor stuk zeer enthousiast over ons project. Dat werk echt motiverend en geeft ons tonnen energie!”

De kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van de UCM

Martin Neys: ”550 bedrijven sensibiliseren op 3 jaar tijd, we hebben de ambitie voor minstens 50 van deze bedrijven een “voordiagnose” te stellen en 5 bedrijven te selecteren waarmee we verder willen werken, door 2/3 van de kostprijs van een vereenvoudigde levenscyclusanalyse voor onze rekening te nemen. Nog dit jaar zal er een gedetailleerd dossier klaarliggen. Daarnaast werken we ook samen met Beroepsfederaties, zoals bijvoorbeeld die van de kappers, om zoveel mogelijk mensen uit de sector te bereiken.” Drie federaties zullen intensiever begeleid worden via een cofinanciering.

Meer info:

Cel Ecodesign van de UCM -  eco-conception@ucm.be - http://www.eco-conception.be/

perrine.collin@ucm.be; Tel.: 02-743.83.88

martin.neys@ucm.be; Tel.: 02-743.83.98

 

 Interview door Adrien Mintiens (september 2012)

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.