analytics.brussels: een strategische tool voor ondernemers en handelaars

analytics.brussels: een strategische tool voor ondernemers en handelaars

hub.brussels heeft een nieuw platform gelanceerd dat de economische activiteit in Brussel op een zeer visuele wijze weergeeft: analytics.brussels. De tool is een echte goudmijn voor bedrijven, startende handelaars, beleidsmakers, journalisten en burgers die op zoek zijn naar praktische informatie over de Brusselse handelswijken, export, faillissementen enz.

Het doel van analytics.brussels is ondernemers met een toegankelijke tool een beter inzicht te geven in het economische weefsel van het Gewest .

analytics

welke gegevens worden verzameld door analytics.brussels?  

Er kunnen drie categorieën van gegevens worden onderscheiden:

  • gegevens over de plaatselijke handel (de kenmerken van de Brusselse handelswijken, het commerciële aanbod, het profiel van het winkelend publiek, het profiel van de klanten, de voetgangersstromen, de gemiddelde huurprijs, de commerciële leegstand, enz.);
  • statistische gegevens over faillissementen en het aantal verloren gegane arbeidsplaatsen (uitsplitsing naar gewest, naar omvang, naar bedrijfstak, benchmark met de cijfers voor België en de twee andere gewesten)
  • gegevens over de buitenlandse handel van Brussel: een overzicht van de economische betrekkingen met andere landen (uitgevoerde goederen, economische indicatoren per land), alsook een algemeen beeld van de buitenlandse handel van Brussel (partners, evolutie, enz.)

voor wie zijn de gegevens in Analytics.brussels nuttig?

Met dit instrument kan een startende handelaar of een handelaar die wil verhuizen of een andere winkel in de regio wil openen, zijn vestigingsstrategie verfijnen. Alvorens zich te vestigen, kan de handelaar bijvoorbeeld nagaan of de wijk waar hij zich wil vestigen beantwoordt aan zijn of haar prognoses qua bezoekersaantallen, of de gevraagde huur voor een commercieel pand overeenkomt met de gemiddelde huurprijs van de wijk of een vergelijkende analyse maken van de concurrentie in verschillende wijken.

Ondernemingen die wensen te exporteren, kunnen de kenmerken van exportmarkten ontdekken en de specifieke kenmerken voor elke bestemming nagaan. Met deze gegevens kunnen zij een marktstudie voor een eventuele vestiging in het buitenland voltooien. 

Ten slotte kunnen gemeenten en andere regionale economische actoren die actief zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, het instrument gebruiken om gedetailleerde kennis op te doen over het gebied of de regio die bestrijken.

een tool van hub.brussels

Analytics.brussels, ontwikkeld door het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven en gekend onder de naam hub.brussels, is een praktisch instrument voor besluitvorming dat gegevens op een begrijpelijke manier presenteert in de vorm van grafieken, kaarten en andere tabellen. Je hebt geen technische vaardigheden nodig om het te gebruiken...

Het platform zal in de loop van de tijd worden verrijkt met nieuwe gegevens en analyses (gegevens over mobiliteit in de wijken, barometer van het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel, enz).

Het drietalige platform is toegankelijk via analytics.brussels. Een gebruikersgids is beschikbaar om het eerste bezoek te vergemakkelijken.​​​​​

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.