L’Article 60 et 61: véritable tremplin vers l’emploi et l’intégration sociale

Artikel 60 en 61: springplank naar werk en sociale reintegratie

1819.brussels

Volgens de recente cijfers van federaal Minister van Sociale Integratie, Willy Borsus, hebben in 2015 meer dan 5.535 personen opnieuw werk gevonden via de Brusselse OCMW's.

In 2015 hebben meer dan 25.000 mensen werk gevonden via de OCMW's. Dat blijkt uit de recentste cijfers van federaal minister van Sociale Integratie Willy Borsus. In Brussel is de toename van het aantal mensen dat zo werk vindt, het grootst. Het gaat om artikels 60 en 61.

Wat is artikel 60 en 61?

De naam ‘artikel 60-tewerkstelling’ verwijst naar artikel 60 paragraaf 7 van de OCMW-wet: een OCMW kan binnen zijn eigen diensten een tewerkstelling aanbieden aan een persoon zodat deze de kans krijgt om het recht op werkloosheidsuitkeringen te verwerven en/of beroepservaring op te doen. Men kan de persoon in de eigen dienst tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde werkgever zoals commerciële bedrijven.De artikel 60-tewerkstelling is beperkt in tijd. Het OCMW is de juridische werkgever en ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling. In geval van tewerkstelling bij een derde werkgever, vraagt het OCMW een tussenkomst tussen 850 en 1000 euro.

Via Artikel 61 regelt het OCMW een tewerkstelling in de privésector met aandacht voor opleiding en omkadering van de tewerkgestelde. Het OCMW staat daarbij in voor de omkadering en krijgt daarvoor een toelage, de zogeheten omkaderings- en opleidingspremie. Het bedrijf krijgt langs zijn kant een maandelijkse peterschapspremie van 250 euro voor een periode van 12 maanden.

BEMOEDIGENDE RESULTATEN

De procedure bestaat sinds 2002. Dat jaar konden zo 13.056 mensen opnieuw aan de slag op de arbeidsmarkt. Dertien jaar later zijn het er 25.239, of een stijging met 93 procent.

De meest spectaculaire toename - 150 procent - is voor rekening van Brussel (5.535 mensen weer aan het werk). Vlaanderen volgt met een toename van 97 procent (10.141 mensen), voor Wallonië met 69 procent (9.563 mensen).

Meer weten over de voorwaarden?

Momenteel volgen de OCMW's deze materie nog op maar in het kader van de 6de staatshervorming, werd deze bevoegdheid geregionaliseerd en zal Actiris verantwoordelijk zijn voor deze materie in Brussel. Wij houden u op de hoogte !

Consulteer onze specifieke infofiche van Artikel 60 in de rubriek Subsides.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.