Be-Assist : de nieuwe tool voor de erkenning van beroepskwalificaties

Be-Assist : de nieuwe tool voor de erkenning van beroepskwalificaties

1819.brussels

Be-Assist is een assistentiecentrum ontwikkeld door FOD Economie dat de burgers van de lidstaten - iedere lidstaat die deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland - bijstaat in de uitoefening van de rechten die hen toebedeeld zijn door de richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Tot wie richt Be-Assist zich ?

Het assistentiecentrum informeert en oriënteert de beroepsbeoefenaars die een gereglementeerd beroep in een lidstaat willen uitoefenen. Een beroepsbeoefenaar is een persoon die volledig gekwalificeerd is om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die datzelfde beroep wil uitoefenen in een andere lidstaat.

Bijvoorbeeld: Een boekhouder.
Indien een lidstaat eist dat een boekhouder, om het beroep uit te oefenen, over een specifiek diploma moet beschikken en een beroepsstage gevolgd moet hebben, dan is een boekhouder uit een andere lidstaat niet volledig gekwalificeerd om het beroep uit te oefenen indien hij wel over een specifiek diploma beschikt maar niet de vereiste beroepsstage gevolgd heeft. In dat geval kan hij geen gebruikmaken van de rechten die hem toebedeeld zijn onder de richtlijn Beroepskwalificaties.
Indien hij het beroep in België wil uitoefenen, kan hij:

 • bij de bevoegde autoriteit in België (voor de boekhouders is dat het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) informatie vragen over de voorwaarden voor de toegang tot het beroep (erkenning van diploma’s, herwaardering, toegang tot beroepsstages …);

 • bij de bevoegde gemeenschap (naargelang de vestigingsplaats) informatie vragen over de mogelijkheden van academische erkenning (gelijkwaardigheid) van zijn buitenlands diploma:
   

Wat doet Be-Assist ?

Het assistentiecentrum beantwoordt vragen van beroepsbeoefenaars, via e-mail of telefoon, over:

 • de gereglementeerde beroepen en hun specifieke toegangsvoorwaarden in België;

 • de stappen die men moet ondernemen om in België toegang tot een gereglementeerd beroep te krijgen op basis van beroepskwalificaties die bekomen zijn in een andere lidstaat. Soms is die erkenning automatisch. Soms zijn bewijzen van de beroepskwalificaties of een bepaalde ervaring vereist.

Be-Assist kan u ook doorverwijzen naar de bevoegde autoriteiten voor de verschillende activiteiten in België en in een andere lidstaat om u van een volledig antwoord en een efficiënte behandeling van uw vragen te verzekeren.

Bijvoorbeeld:

 • Een Spaanse arts die zijn kwalificaties in Spanje heeft bekomen en zich in België wil vestigen, kan contact opnemen met Be-Assist om te weten welke stappen hij moet ondernemen.

 • Een Italiaanse ingenieur die zijn kwalificaties in Frankrijk heeft bekomen kan Be-Assist contacteren om na te gaan of zijn beroep in België gereglementeerd is.

Wat doet Be-Assist niet ?

Be-Assist richt zich enkel tot de beroepsbeoefenaars uit een lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland. BE-Assist wil dus de beroepsbeoefenaars informeren en begeleiden bij de stappen die ze moeten ondernemen voor hun professionele erkenning.

 • Be-Assist levert geen enkel document af dat de erkenning van beroepskwalificaties bewijst. Be-Assist neemt zelf geen enkele beslissing. Dat is uitsluitend de bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten. Be-Assist verwijst u wel door naar de bevoegde autoriteit die u moet contacteren.
 • Be-Assist levert geen gelijkwaardigheidsbeslissingen af. Indien u een gelijkwaardigheid wil bekomen van een diploma afgeleverd buiten de Europese Economische Ruimte om toegang te krijgen tot een in België gereglementeerd beroep, dan moet u contact opnemen met een van de volgende gemeenschappen (naargelang uw vestigingsplaats):

Hoe Be-Assist bereiken ?

U kunt Be-Assist bereiken:

 • e-mail: BE_assist@economie.fgov.be;

 • telefoon: +32 2 277 93 91 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9u tot 12u en van 14u tot 16u).

De dienstverlening van Be-Assist is gratis.

Auteur/organisation : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.