Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden: de nieuwe gewestelijke steunmaatregel

Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden: de nieuwe gewestelijke steunregeling

België maakt sinds maart 2020 een ongeziene gezondheidscrisis mee, met ook aanzienlijke gevolgen voor onze economie. De ondernemingen in het Brussels Gewest werden niet gespaard en sommige verkeren nu in zware moeilijkheden. Welke oplossingen kunnen we hun voorstellen zodat ze hun ondernemingsactiviteit kunnen voortzetten? Welke deuren moeten we snel opengooien om faillissementen te vermijden?

Hoewel het moratorium op faillissementen de schade wist te beperken, zullen door het vertragingseffect heel wat Brusselse ondernemers nu in 2021 en later in moeilijkheden raken. Maar een faillissement is niet onafwendbaar!

Er zijn nu twee maatregelen beschikbaar die ondernemingen wat ademruimte kunnen geven: de bemiddeling en de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR). Ze zijn weinig gekend en worden zelden gebruikt, maar vormen echter een oplossing voor ondernemingen in moeilijkheden die een regeling willen treffen met hun schuldeisers. Er zijn nog heel wat vooroordelen over de PGR: het is een dure en complexe procedure, slechte reclame ... Onze ondernemers starten vaak te laat met de nodige stappen en schieten pas in actie wanneer de deurwaarders langskomen.

“Maar hoe sneller een onderneming zich informeert en stappen onderneemt om haar problemen op te lossen, hoe meer kans ze maakt om de moeilijkheden te overkomen en haar economische activiteit voort te zetten”, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische transitie.

Een steunmaatregel van het Brussels Gewest

De Brusselse regering heeft een steunmaatregel ingevoerd om ondernemingen in het Gewest toegang te bieden tot de PGR en bemiddeling:  75% van de bemiddelingskosten of de kosten ter voorbereiding van een PGR zullen door het Gewest worden betaald, na een eerste diagnose, om de erelonen van bemiddelaars, advocaten, accountants of fiscaal adviseurs te dekken. Er werd een budget van 830.000 euro vrijgemaakt om de voornaamste spelers in deze maatregel te steunen: het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) en bMediation. Het doel is om op een jaar tijd 500 ondernemingen te kunnen helpen.

Dit project is gebaseerd op een structureel partnerschap tussen het COm, bMediation, de Ondernemingsrechtbank, hub.brussels en 1819.brussels, in samenwerking met het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) en de Brusselse Orde van advocaten.

Raadpleeg uw accountant of uw advocaat en/of vraag aan het COm een balans van jouw situatie.

Bemiddeling of PGR?

Wat is het verschil, en welke maatregel is het meest geschikt voor jouw situatie? Wat is de beste overlevingskit?

Ondernemingsbemiddeling is een niet-gerechtelijke procedure om tot een minnelijke schikking te komen, geleid door een ondernemingsbemiddelaar of een specialist onder de controle van een rechter, die contact zal opnemen met de schuldeisers om de betalingen te spreiden en hun akkoord te verkrijgen voor het reorganisatieplan. De bemiddelaar is neutraal, brengt een nieuw perspectief en behoudt het vertrouwen van en de dialoog met de leveranciers. De procedure is vertrouwelijk, snel, goedkoper en kent geen tijdsbeperkingen. Er volgt geen publicatie in het Belgisch Staatsblad. Ze biedt echter geen bescherming tegen een eventueel verhaal van de schuldeisers. Deze procedure is bijzonder geschikt voor vrije beroepen, omdat hierdoor ongewenste slechte reclame vermeden wordt.

De procedure van de gerechtelijke reorganisatie, onder de controle van een rechter, biedt een onderneming de kans om een uitstelperiode te verkrijgen gedurende waarbinnen ze beschermd is tegen acties van haar schuldeisers. Door dit uitstel kan ze haar activiteit reorganiseren en onderhandelen over hetzij een minnelijke schikking (met op zijn minst twee schuldeisers), hetzij een collectief akkoord (met alle schuldeisers) en/of een gedeeltelijke of volledige overdracht van de activiteit. Het verzoek, dat niet vertrouwelijk is, wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In de praktijk worden PRG’s doorgaans gebruikt in complexere dossiers met grotere aantallen schuldeisers.

Goed om te weten: elke onderneming (zelfstandig natuurlijk persoon, vennootschap, vzw, stichting, lid van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid), zelfs indien ze recent werd opgericht, kan om bemiddeling of een PRG vragen.

Hoe een aanvraag indienen?

Dien uw aanvraag in via dit formulier.

Het COm zal vervolgens de dossiers behandelen en samen met de onderneming een eerste analyse uitvoeren. Op basis van deze eerste (financiële, juridische) diagnose zal de meest geschikte oplossing (bemiddeling, PRG of andere) worden voorgesteld voor het dossier.

Handel snel om je slaagkansen te verhogen!

Selectiecriteria

De minimale criteria om in aanmerking te komen en de te leveren stukken om te kunnen genieten van deze maatregel waarmee 75% van je procedurekosten worden betaald, kan je in deze blog terugvinden.

Professionals tot je dienst

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.