Belangenorganisaties voor zelfstandigen en kmo's

Belangenorganisaties voor zelfstandigen en kmo's

Als zelfstandige of als kmo-manager kun je weleens het gevoel hebben dat je er alleen voor staat of voel je je machteloos in een juridische, sociale of economisch moeilijke situatie met derden.  Toetreden tot een vakbond of een belangenorganisatie voor zelfstandigen kan dan wel eens bijzonder nuttig blijken voor de ontwikkeling van je bedrijfsactiviteit.

Beweging, vakbond, federatie, vereniging - er bestaan zo veel termen om een organisatie te benoemen die zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen bijstaat, ondersteunt en hun belangen verdedigt.

Er moet weliswaar lidmaatschap worden betaald, maar dat is volledig aftrekbaar als bedrijfskosten.

Hieronder vind je een niet-exhaustieve lijst van de diensten die deze organisaties zoal aanbieden; elk heeft haar eigen specialiteiten.

INDIVIDUELE BESCHERMING

 • Rechtsbijstand;
 • sociale dienst;
 • adviezen voor beheer, boekhouding en fiscaliteit;
 • hulp bij promotie en reclame;
 • schuldinvordering;
 • bemiddeling;
 • verzekeringen. 

ONTWIKKELING VAN DE ONDERNEMING

 • Informatie (website, krant, publicaties, nieuwsbrieven ...);
 • opleidingen;
 • opstellen van documenten (contracten, algemene verkoopvoorwaarden, formulieren, ramingen, huurcontracten ...);
 • contacten leggen (met potentiële partners en klanten);
 • begeleiding bij bedrijfsoverdracht;
 • kortingen (maaltijdcheques, energie, tijdschriften, sportactiviteiten, leasing ...).

COLLECTIEVE VERTEGENWOORDIGING EN VERDEDIGING

Zoals eerder vermeld vertegenwoordigen deze verschillende organisaties meestal ook de belangen van de bedrijven op verschillende overheidsniveaus. Dat omvat het in kaart brengen van de behoeften van de bedrijven, die behoeften communiceren en bij de besluitvormers maatregelen bepleiten ten gunste van de bedrijven.

Het is dankzij de verdediging van bedrijven op groepsniveau dat er maatregelen zijn gekomen zoals de lagere socialezekerheidsbijdragen voor starters, de verkorting van de carensperiode in geval van ziekte van een maand tot 15 dagen, de fiscale aftrek van het aanvullend pensioen voor alle zelfstandigen, het herinvoering van de proefperiode voor elke verbintenis, de verlenging van het zwangerschapsverlof, het overbruggingsrecht en vele andere.

De verschillende belangenorganisaties voor zelfstandigen

Onderstaande organisaties zijn niet de enige organisaties die de zelfstandige of KMO kunnen helpen. Aarzel zeker niet je te wenden tot de beroeps- of sectororganisatie waaronder je activiteit of bedrijf valt. Zij kan je zeker helpen met specifieke beroepsgerelateerde zaken.

BECI

Voorstelling: Beci (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is het resultaat van een partnerschap tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen van Brussel: twee private vzw's, beheerd door en voor hun leden, op basis van een interprofessioneel, neutraal en tweetalig model.
Beci vertegenwoordigt twee derde van de werkgelegenheid in Brussel en meer dan 35.000 ondernemingen. 
Het Verbond van Ondernemingen van Brussel helpt de belangen van de Brusselse ondernemingen en ondernemers te verdedigen en biedt hen gratis opleidingen aan.

Website: www.beci.be
E-mail: info@beci.be
Telefoon: +32 2 648 50 02
Adres: Louizalaan 500, 1000 Brussel
Werktalen: Nederlands - Frans (tweetalig)
Sector: dienstverlening 
Specialiteit: bijstand aan ondernemingen & ondernemers die actief zijn in Brussel
Aangeboden diensten: diensten om te helpen bij het opstarten van een onderneming, financiering, prospectie (netwerkontwikkeling), mobiliteit, overdracht, export, hulp bij moeilijkheden die het bedrijf ondervindt en hulp om opnieuw te starten na een faillissement.
Kostprijs voor de diensten: leden hebben toegang tot verschillende pakketten, het lidmaatschap begint bij € 27,50/maand voor een natuurlijk persoon. 

IZEO

Voorstelling: IZEO is de beweging die zelfstandigen en kmo-managers verzamelt, vertegenwoordigt en verdedigt
Web site:  www.izeo.be
E-mail: info@izeo.be
Telefoon: +32 2 563 68 52
Adres: Kartuizersstraat 45 – 1000 Brussel
Werktalen: NL en FR
Aangeboden diensten: juridische bescherming & bijstand aan zelfstandigen
Kostprijs voor de diensten: € 149

SDZ

Voorstelling: De volledig apolitieke Interprofessionele Werkgeversfederatie SDZ ondersteunt en vertegenwoordigt zelfstandigen en kmo's 's uit alle sectoren: handelaars, ambachtslui, vrije beroepen en bedrijfsleiders. Naast haar lobbyactiviteiten is ze gespecialiseerd in de ondersteuning van haar leden op alle juridische, sociale en economische gebieden die rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed zijn op kleine ondernemingen.
Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, 1000 Brussel
Correspondentie/raadpleging: avenue Albert 1, 183, 1332 Genval
Website: www.sdz.be
E-mail: info@sdz.be
Telefoon: +32 2 652 26 92
Werktalen: NL en FR
Sector: interprofessioneel
Specialiteit: vertegenwoordiging van en bijstand aan zelfstandigen en kmo's
Kostprijs voor de diensten: jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 190 EUR, fiscaal aftrekbaar
Aangeboden diensten:

 • 40 gespecialiseerde adviseurs staan haar leden bij in alle ontwikkelingsstadia; 
 • een juridische dienst verdedigt actief de rechten tegenover personen of privé- en publieke organen; 
 • aangesloten ondernemingen genieten een efficiënte incassodienst die wordt uitgevoerd door gerechtsdeurwaarders;
 • aangesloten ondernemingen ontvangen gratis het tijdschrift Ondernemer & Zelfstandige en de nieuwsbrieven van SDZ;
 • aangesloten ondernemingen profiteren van nuttige producten en diensten tegen gunstige voorwaarden; 
 • de leden hebben onbeperkte toegang tot de interactieve website www.sdz.be.

NSZ

Voorstelling: Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bestaat al meer dan 40 jaar en heeft 40.000 leden. Het NSZ is een neutrale organisatie die zelfstandigen, vrije en intellectuele beroepen, en kmo's van over het hele land vertegenwoordigt.
Het syndicaat is niet verbonden met een politieke partij, politieke opinie of specifieke sector. Het NSZ is de stem van al deze ondernemers en verdedigt hun sociale, economische en culturele belangen tegenover de overheid en de publieke opinie, en in de media.
Adres: Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Website: https://www.nsz.be 
E-mail: info@nsz.be 
Telefoon: +32 2 308 21 08
Werktalen: NL, FR
Sector: alle sectoren 
Kostprijs voor de dienstverlening: € 180 excl. btw/jaar
Aangeboden diensten:

 • gepersonaliseerde contracten; 
 • gratis bemiddeling in schuldgeschillen;
 • individuele informatie en adviezen;
 • uitgebreide diensten;
 • bemiddeling;
 • starters;
 • groepsaankoop energie.

UCM

Voorstelling: UCM biedt een veelheid aan diensten die onafhankelijk zijn van elkaar. De zelfstandige kan kiezen welke van de aangeboden diensten hij gebruikt: ondernemersloketten, sociaal secretariaat, energiepakket of verdediging van zelfstandigen.
Adressen: Kolonel Bourgstraat, 123-125, 1140 Brussel / Louizalaan 209A, 1050 Brussel
Website: https://www.ucm.be/ 
E-mail: info@ucm.be
Telefoon: + 32 2 775 03 80 
Facebook
Twitter 
Linkedin
http://www.ucmtv.be/
Werktalen: FR
Sector: alle sectoren 
Specialiteit: ondernemersloketten, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, UCM Mouvement
Kostprijs van de diensten: € 175 excl. btw/jaar
Aangeboden diensten: UCM Mouvement is het hart van het UCM en onderscheidt zich van elke andere sociale groep. Het is een groep van voordelen die nuttig zijn voor alle startende en gevestigde zelfstandigen. 

 • De advocaten verlenen onbeperkte juridische bijstand in fiscaal, handels- en intellectueel eigendomsrecht en begeleiden de zelfstandigen gedurende hun hele beroepsleven.
 • Schuldenvordering. De mouvement begeleidt zelfstandigen om onbetaalde facturen te innen. UCM gaat nog een stap verder met een partner voor kredietbeheer.
 • Een belangrijk handelsnetwerk dat inmiddels 24.000 onafhankelijke leden en kmo's telt uit alle sectoren. Het netwerk biedt conferenties, workshops en trainingen aan. 
 • Daarnaast is er ook het Diane-netwerk, een belangrijke netwerkmogelijkheid voor vrouwelijke ondernemers.
 • Belastingsschuldverzekering. In geval van onenigheid na een fiscale controle dekt deze verzekering (gratis voor leden) de kosten.
 • Collectieve verdediging. Dankzij haar grote ledenaantal heeft de UCM gewicht in de verschillende organen van sociaal overleg (Groep van 10, economische adviesraad ...). Op deze manier verdedigt de onderzoeksdienst de belangen van de zelfstandigen op een zo eerlijk mogelijke manier. UCM positioneert zich in verschillende overheidsniveaus ten gunste van de ontwikkeling van hun economische activiteit.
 • Partnerkortingen
 • Themaworkshops
 • UCM-magazine
 • Rechtsbijstand werkgever

United Freelancers (ACV)

Voorstelling: Met United Freelancers wil het ACV zich ook positioneren als een vakbond voor zelfstandigen. Het zelfstandigenstatuut neemt niet weg dat er een onevenwicht kan zijn in de relatie met de opdrachtgever. UF staat de werknemer bij om zijn rechten te verdedigen, en wanneer nodig collectief (alle betrokken zelfstandigen). UF helpt je om je onafhankelijkheid te versterken.

Adres: Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
Website: www.unitedfreelancers.be 
E-mail: unitedfreelancers@acv-csc.be
Telefoon: +32 2 244 31 00
Werktalen: Frans, Engels indien nodig
Sector: interprofessioneel, alle activiteitensectoren (gezondheidszorg, bouw, horeca, onderwijs, diensten enz.) en alle werkomstandigheden (platformwerk, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, stagiairs in opleiding enz.)
Specialiteit: als werknemersvakbond aarzelt UF niet om de zelfstandige bij te staan in een conflict met de opdrachtgever; UF en het ACV vertegenwoordigen iedereen in een zelfstandig statuut op alle niveaus van het sectorale en nationale sociale overleg.
Kostprijs voor de diensten: aansluiting bij het ACV (+- € 17/maand); de arbeider is aangesloten bij het ACV, voor zijn zelfstandige activiteit en elke andere beroepsactiviteit ongeacht het statuut. Bijdrage aftrekbaar als bedrijfskosten.
Aangeboden diensten:

 • herziening van dienstovereenkomsten;
 • statuutverduidelijking;
 • verduidelijking van de socialezekerheidsrechten (vrijstelling van bijdragen, recht op werkloosheidsuitkering enz.);
 • verdediging van zelfstandigen tegenover opdrachtgevers;
 • collectieve verdediging van zelfstandigen; 
 • juridische verdediging voor de arbeidsrechtbank;
 • partnerschappen (verzekeringsmaatschappijen, advocaten, boekhouders ...).

Unizo

Voorstelling: UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, is een politiek onafhankelijke belangengroep van en voor zelfstandige ondernemers in Vlaanderen en Brussel. De acties van UNIZO zijn gericht op 3 pijlers: dienstverlening aan ondernemers, hun verdediging en networking. De bezorgdheden van de ondernemers vormen de basis voor de verdediging van alle bedrijfsbelangen op alle politieke niveaus: gemeentelijk, gewestelijk, federaal en Europees. De waarden van UNIZO zijn: duurzaamheid, innovatie, samenwerking, klantgedrevenheid en ondernemingszin.
Adres: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel
Website: www.unizo.be/brussel 
E-mail: anton.vanassche@unizo.be
Telefoon: +32 478 44 41 19 - 0800/20 750 (24/7)
Specialiteit: ondersteuning van zelfstandige ondernemers
Werktalen: NL - FR - EN
Sector: interprofessioneel- samenwerking met alle grote sectorale organisaties 
Kostprijs voor de diensten: de leden genieten een voordelig tarief voor de meeste diensten van UNIZO. Beginners kunnen de eerste 6 maanden gratis inschrijven. Het tarief voor zelfstandigen en kmo's is verschillend.
Starters: gratis voor de eerste 6 maanden
Zelfstandigen: € 206 excl. btw/jaar
Bedrijven: € 417 excl. btw/jaar
Aangeboden diensten: Kwaliteitsvolle informatie, adviezen en diensten voor ondernemers. Unizo maakt het promoten van het ondernemerschap tot een van haar belangrijkste doelstellingen. Daartoe biedt zij haar leden een breed scala aan projecten, leernetwerken en diensten aan.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.