Beperk uw kosten... en profiteer van het hefboomeffect

1819.brussels

De aanhoudende crisis verplicht ons ertoe de tering naar de nering te zetten en verspilling en nodeloze kosten te vermijden. Vaak leveren enkele eenvoudige maatregelen al mooie resultaten op … zonder ons al te veel pijn te doen.

Uw winstmarges terug opkrikken? Kijk eerst naar de kosten! Beperk alles wat niet noodzakelijk is.

Enkele basisprincipes om uw kosten te verminderen:

 • Heb oog voor elke uitgave: "kleine kosten" bestaan niet. Vergeet het idee om 'kosten te maken' om fiscale redenen. Dit heeft een nodeloze impact op uw cashflow en marges.

 • Focus op de 20% belangrijkste kosten en volg die van nabij op.

 • Schenk vooral veel aandacht aan automatische betalingen zoals domiciliëringen. Deze betalingen gebeuren vaak zonder dat u het weet. U merkt niet dat het geld van uw rekening gaat. Hierdoor worden ze niet of nauwelijks gecontroleerd.

 • Maak het onderscheid tussen strategische en niet-strategische kosten. Strategische kosten zijn uitgaven die kunnen leiden tot een grotere omzet, een betere rendabiliteit of nieuwe klanten. Voorbeelden zijn actieve vertegenwoordigers, reclame, investeringen in onderzoek en ontwikkeling enz. Deze kosten moeten prioriteit krijgen. Ze zijn immers bepalend voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

  Dit principe mag dan in theorie evident lijken, toch stellen we vaak vast dat strategische kosten in de praktijk als eerste worden geschrapt, nog voor autokosten, kosten voor lokalen, managementkosten enz.

  Ook op de personeelskosten wordt snel bespaard (door het ontslaan van de oudste medewerkers, die het duurst zijn, maar ook het meest ervaren), terwijl het personeel vaak van strategisch belang is.

 •  Vereenvoudig. Complexiteit kost geld. Hiërarchische niveaus, complexe procedures enz. zorgen onvermijdelijk voor indirecte kosten. Vermijd dit! Hou het simpel.

Regelmatig beroep doen op aanbestedingen of oproepen tot mededinging verlaagt ook vaak de kosten.

Deze systemen zijn cruciaal voor belangrijke investeringen, maar ook aangewezen voor minder grote uitgaven.

Denkt u hier geen tijd voor te hebben? Vermeld dan bij prijsaanvragen dat u mogelijk meerdere offertes aanvraagt, zonder dat daarom ook te doen: dit alleen heeft vaak al een zeer positief effect. Opgelet: de laagste prijs proberen te bekomen, heeft natuurlijk invloed op het kwaliteits- en serviceniveau (beschikbaarheid, leveringstermijnen …).

Vraag uw vaste leveranciers ook om gunstprijzen: goede of aloude klanten worden immers vaak vergeten.

Herinner uw leveranciers er dus jaarlijks aan dat u een trouwe klant bent die recht heeft op meer … zolang u de leverancier natuurlijk zelf altijd respectvol heeft bejegend.

Als u ten slotte met personeel werkt, hebben we nog enkele extra tips:

 • Zeer strikte budgetten opstellen: bepaal strakke jaarbudgetten, met de mogelijkheid om deze uitzonderlijk te overschrijden, na rechtvaardiging en met het voorafgaande akkoord van de verantwoordelijke.

  Met een dergelijk beleid kunt u de uitgaven beheersen, wat veel doeltreffender is dan een ruim budget te voorzien dat achteraf niet meer kan worden overschreden.

 •  Duidelijk het – wederzijdse – belang toelichten van een beperkt budget (en de bijbehorende follow-up). Uw medewerkers zullen snel begrijpen dat elke gewonnen euro bij de inkoop bijdraagt aan de gezondheid van het bedrijf … in ieders belang.

En last but not least: deel uw kennis zo veel mogelijk met anderen. Het levert veel geld op … zonder pijn te lijden!

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wenst u uw financiën te optimaliseren? De financiële adviseurs van het COm staan steeds gratis voor u klaar! Contacteer het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden: Fabienne Malaise

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.