Bij wie kunt je terecht voor juridisch advies?

Bij wie kan je terecht voor juridisch advies?

1819.brussels

Als zelfstandige zal je vroeg of laat behoefte hebben aan advies van een juridische specialist. De punten hieronder kunnen je helpen om een duidelijker beeld te krijgen bij je zoektocht.

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat? 

Een "jurist" is een persoon die rechten gestudeerd heeft, ongeacht zijn loopbaan na zijn studies.

Een "bedrijfsjurist" heeft een master in de rechten en werkt in loondienst bij een bedrijf in de privésector of bij de overheid. Hij is door zijn ervaring in het bedrijf en/of bijkomende opleidingen (master, LLM of andere) gespecialiseerd in een bepaald juridisch domein. De bedrijfsjurist staat alleen ten dienste van zijn werkgever en helpt het bedrijf bij de juridische vragen die aan bod komen (bijv. voor Marketing, Verkoop, HR of een andere bedrijfsafdeling).

Een "advocaat" heeft ook een master in de rechten op zak (en is dus een jurist!), is daarnaast ingeschreven bij de Orde van Advocaten en dient daarvan de deontologie te respecteren. Alle advocaten hebben een zelfstandigenstatuut.

Een advocaat is doorgaans gespecialiseerd in een bepaald domein en zal naargelang zijn gekozen richting eerder cliënten adviseren of verdedigen in de rechtbank. Een advocaat werkt meestal voor uiteenlopende cliënten, in tegenstelling tot een jurist wiens werk uiteindelijk bestemd is voor zijn bedrijf (ook als hij in contact staat met derden).

Wie kan je het best helpen? Hoe weet je wie je moet kiezen? Enkele adviezen.

Ongeacht of je een beroep doet op een jurist of een advocaat, het belangrijkste is dat hij over de competenties beschikt om een antwoord te geven op je vragen, en dat zal afhangen van zijn loopbaan, ervaring en kennis. Een advocaat of een jurist is dus over het algemeen in slechts één onderwerp gespecialiseerd (wat zeker al niet mis is !), namelijk het onderwerp waarin hij actief is, zich bijschoolt, de recente ontwikkelingen volgt, enz.

De rechtenstudie omvat zowat alle juridische onderwerpen. Een gediplomeerde jurist zal vervolgens een sector kiezen op basis van zijn voorkeur voor één of meerdere thema's (vennootschapsrecht, algemeen handelsrecht, intellectuele-eigendomsrecht, familierecht, huurovereenkomstenrecht, milieurecht, administratief recht, strafrecht, fiscaal recht, …). Een advocaat in strafrecht zal je dan ook niet kunnen helpen om de beste ondernemingsvorm te kiezen, ook al is hij een advocaat!

Punten om te onthouden
 • Ga na wat het werkdomein is van de jurist of advocaat. 

 • Het is mogelijk dat je verschillende personen of hulpdiensten moet raadplegen voor vragen met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen (bijv. handelshuur voor je winkel, fiscaliteit voor de fiscale voordelen van een bepaalde vennootschapsvorm, of intellectuele eigendom voor je logo). 

 • Bij bedrijfsbegeleidende organisaties werken soms veelzijdigere juristen (BECI, hub.brussels, …). Deze juristen houden zich normaliter enkel bezig met zaken die intern moeten opgevolgd worden (opvolging van de wetgeving, interpretatie van wetten, opleidingen geven, …) maar kunnen daardoor ook vaak vragen beantwoorden van de klanten van dezelfde organisatie: jij dus ! 

 

Hou er rekening mee dat de wijze van tarifering en de bedragen sterk kunnen variëren tussen personen of diensten: er bestaan gratis en betalende diensten, diensten die een forfaitair bedrag vragen (dit is vaak het geval bij juristen van ondernemingsloketten, vakbonden, …), of diensten die een uurtarief aanrekenen op basis van de tijd die besteed wordt aan je vraag (dit wordt meestal toegepast door advocaten).

Punten om te onthouden
 • Vraag vooraf naar de tarieven van de adviseur tot wie je je richt.

 • De juridische diensten van vakbonden voor zelfstandigen dekken de belangrijkste domeinen die verband houden met ondernemerschap en kunnen een optie met een goede prijs-kwaliteitsverhouding zijn als je veel vragen hebt.

 

Zorg voor een goede voorbereiding! Leer het onderscheid maken tussen wat wel of niet juridisch is

Met andere woorden, soms zijn er zaken die je zelf kunt doen of opstarten, en die niet speciaal door een jurist opgesteld moeten worden. Zo zijn de meeste bepalingen in een contract doorgaans niet van juridische aard.

Voor dienstverlening (verzorging, coaching, het maken van een website, lessen, ...), kan je al een beeld vormen van de verbintenissen die je wil aangaan voordat je een afspraak maakt. Met wie wil je in zee gaan? Welke verplichtingen en verantwoordelijkheden wil je voorzien voor elke partij? Hoe lang zal de samenwerking duren? Op welke wijze kan de samenwerking vroegtijdig beëindigd worden? Welke tarieven worden toegepast? Hoe wordt de opdracht omschreven? Welke evoluties zijn mogelijk? Waar wordt de opdracht uitgevoerd? enz.
Ook interessant om te lezen: Aandachtspunten voor de algemene voorwaarden en voor een handelshuurovereenkomst

Een groot deel van de feitelijke inhoud van een contract komt voort uit de desiderata van de twee contractuele partijen. Een jurist/advocaat kan je helpen om na te gaan of alle belangrijke punten voorzien zijn, opmerken of het aanbevolen/toegestaan is om meer specifieke bepalingen toe te voegen (bijvoorbeeld een niet-concurrentiebeding, geheimhoudingsplicht, de bevoegde rechtbanken bij een geschil, een bepaling van openbare orde waarvan men niet kan afwijken), wijzen op wetten die van toepassing zijn voor joow situatie of essentiële punten aanhalen (strategie, modaliteiten voor beëindiging van het contract, ...).

Als je bijvoorbeeld een schrijven wil opstellen om een spoor bij te houden van de overeenkomsten (wat doorgaans aan te bevelen is), kan je u hierin opnemen wat er in een samenwerkingscontract werd overeengekomen. In bepaalde gevallen kunnen deze verbintenissen ook per e-mail verstuurd worden en toch dezelfde juridische waarde hebben als een formeler contract!

Punten om te onthouden
Win voor elk specifiek geval inlichtingen in over de noodzaak aan een formeel juridisch document of contract naargelang de sector of situatie. Soms is het beter om een beroep te doen op de diensten van een advocaat of jurist voor de opstelling van een volledig contract, terwijl het in andere gevallen kan volstaan om de tekst die je informeel hebt voorbereid/opgesteld met de andere partij te laten nalezen door een professional.

 

Delegeren? Ja maar ...

...blijf betrokken en stel vragen totdat je het advies volledig begrijpt of precies weet wat er staat in de documenten die je zal ondertekenen. De juridische wereld kan soms abstract lijken en misschien ben je geneigd om alles gewoon te delegeren aan de jurist zonder effectief te begrijpen waartoe je je verbindt, of wat de gevolgen zijn van een bepaling of handeling. De onderwerpen die een jurist behandelt vormen echter een wezenlijk onderdeel van jouw activiteit of bedrijf, en zullen een invloed hebben op de wijze waarop je activiteit evolueert, beëindigd kan worden of kan groeien.  

Punten om te onthouden
Begrijp wat je ondertekent en wat je activiteit aanbelangt. Zoek iemand die je alles in eenvoudige woorden kan uitleggen (jawel, dergelijke mensen bestaan!).

 

Extra tips

 • Je kan gebruikmaken van een consultancypremie van Brussel Economie en Werkgelegenheid om een beroep te kunnen doen op een jurist of advocaat met een precieze vraag over het beheer of de ontwikkeling van je activiteit. Als je voldoet aan de voorwaarden kan de tussenkomst oplopen tot 50% van de gemaakte kosten.

 • Wat dacht je van een opleiding?

  • Infosessie van de 1819 "Een onderneming oprichten in Brussel: de 10 sleutels tot succes" (3 u): deze sessie vindt tweemaal per maand plaats en verstrekt belangrijke informatie over de administratieve stappen, juridische aspecten, mogelijke subsidies en leningen van publieke instanties, organisaties voor begeleiding, enz. Deze (gratis) sessie omvat een luik over juridische ondernemingsvormen, gegeven door de jurist van hub.brussels. De sessie is gratis, maar je dient je vooraf in te schrijven via deze website (rubriek Events). 

  • EFP Succesvol ondernemen : organiseert regelmatig korte opleidingen (2-3u). De meeste opleidingen zijn wel franstalig maar regelmatig zijn ook Nederlandstalige sessies gepland. 

Waar vind je hulp ?

De dienst 1819 is het belangrijkste contactpunt voor wie wil ondernemen in Brussel en geeft antwoord op allerlei juridische vragen via de telefoon, per mail of rechtstreeks aan het infopunt.

Je kan gebruikmaken van de volgende mogelijkheden om verder te gaan (niet-beperkende lijst) :

ADVIES VAN EEN ADVOCAAT

Principe: De advocaat kan je persoonlijk advies verlenen in verschillende rechtstakken: handelsrecht, fiscaal recht, … De advocaat bepaalt - binnen bepaalde grenzen - vrij zijn ereloon op basis van verschillende criteria, zoals de financiële situatie van de cliënt, zijn eigen ervaring en specialisatieniveau, het belang van het geschil, enz. De website www.advocaat.be geeft informatie en advies bij de stappen die je onderneemt en je zoektocht naar een advocaat. Deze website beschikt ook over een 'telefoongids".

Voordelen: De advocaten zijn gespecialiseerd in rechten en worden vaak aangeduid als referentiepersonen met de hoogste specialisatiegraad in hun werkdomein. Ze hebben ook zicht op de jurisprudentie (het geheel van beslissingen van hoven en rechtbanken) en de doctrine (artikels, boeken, schriftelijk commentaar over een bepaalde problematiek). 

Als je niet over de middelen beschikt om een advocaat te betalen:

 • Juridische bijstand: de diensten van de advocaat zijn gedeeltelijk of volledig gratis. Neem contact op met de "Telebalie": 02 511 54 83

  • Eerstelijns juridische bijstand: voor iedereen toegankelijk zonder inkomensvoorwaarden. "Eerstelijnsbijstand" van de Nederlandstalige Balie: Informatie en contact (telebalie, justitiehuizen). 

  • Tweedelijns juridische bijstand: toegankelijk op basis van inkomen
   Naargelang de situatie kan een advocaat toegewezen worden voor bijstand in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure, voor meer diepgaand advies of zelfs voor bemiddeling. Richt je tot een Bureau voor Juridische Bijstand

 • Juridische bijstand: procedurekosten (griffierechten, registratierechten, kosten voor een gerechtsdeurwaarder, notaris, expert, vertaler, enz.) zijn gedeeltelijk of volledig gratis.

JURIDISCHE DIENSTEN VAN VAKBONDEN

OrganisatieSDZ

Principe: Het SDZ biedt juridische dienstverlening aan voor zijn leden. Het verstrekt persoonlijk advies over uiteenlopende onderwerpen (opstellen van contracten, algemene voorwaarden, intellectuele eigendom, geschillenbeheer bij minnelijke schikking, …). Er is eveneens contact mogelijk met advocaten, boekhouders en belastingdeskundigen. Betalende diensten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt ongeveer 190 euro.

Doelpubliek: zelfstandigen - kmo's in België

Voordelen en specifieke kenmerken: juridische, boekhoudkundige, sociale en fiscale info per telefoon, raadplegingen en correspondentie. Goede opvolging van dossiers.

Contact: elke morgen telefonische permanentie op het nummer 02 652 26 92 of per e-mail web@sdi.be

Fiche SDZ 

NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen)

Principe: Het NSZ is een "neutrale" vakbondsorganisatie die zelfstandigen, vrije en intellectuele beroepen, en kmo's over heel België vertegenwoordigt.. De aansluiting bij het NSZ omvat 24 diensten waaronder juridische dienstverlening zoals gerechtelijke bijstand, invordering van schulden, standaardcontracten, bemiddeling, …

Doelpubliek: zelfstandigen - kmo's in België

Voordelen en specifieke kenmerken: Deze vakbond is niet gebonden aan een politieke partij of strekking, noch aan een bepaalde sector.

Contact: e-mail: info@sninet.be en tel.: +32 2 217 29 28

Fiche NSZ

Juristen van ondernemingsloketten en sociale verzekeringsfondsen 

Principe: alle ondernemingsloketten en sociale verzekeringsfondsen beschikken over eigen juristen ter ondersteuning van de cliëntbeheerders die met jou in contact staan en je reeds helpen met algemene informatie of juridische basisinfo (toegang tot bedrijfsbeheer of een beroep, sociaal statuut, sociale bijdragen, …).

Voor meer gerichte diensten (businessplan, marktstudie, fiscaliteit, …) beschikken bepaalde loketten over formules tegen betaling (per prestatie, met een abonnement of met een maandelijks/jaarlijks forfait).

Doelpubliek: zelfstandigen en ondernemingen in België

Voordelen en specifieke kenmerken: heel praktisch voor basisvragen. Voor betalende diensten kan het heel voordelig zijn om je aan te sluiten als je veel vragen hebt die binnen hun bevoegdheden vallen.

Contact:

NOTARISSEN

Principe: Bij de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet je langsgaan bij een notaris voor de opstelling van de oprichtingsakte voor de vennootschap, met de statuten of anders gezegd de werking ervan: de vennootschapsvorm, de naam, de duur, het maatschappelijk doel, de maatschappelijke zetel, het kapitaal, de algemene vergaderingen, …. Het kan nuttig zijn om een notaris te raadplegen om voorafgaand aan de oprichting advies te krijgen.

Notaris.be

ONLINE JURIDISCHE PLATFORMEN

Principe: webplatformen die advocaten en juristen in contact brengen met ondernemingen die juridische vragen hebben (in het Nederlands of het Frans). Bepaalde platformen beschikken ook over standaard juridische documenten die nuttig zijn voor ondernemingen: modellen van juridische en administratieve contracten, standaardbrieven, algemene verkoopvoorwaarden, … Naargelang de formule kiest het platform het aanbod dat het best beantwoordt aan de vraag of kies je zelf een advocaat.

De diensten zijn betalend. Ondernemingen kunnen specifieke vragen stellen (het opstellen van algemene verkoopvoorwaarden voor een website) voor een vaste prijs of soms ook tegen een vast of voorlopig maandelijks bedrag gebruikmaken van herhaalde hulp.

Doelpubliek: zelfstandigen en starters (kleine en middelgrote structuren), vzw's in België

Voordelen en specifieke kenmerken:

 • Een reeks processen zijn geautomatiseerd/digitaal om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. 
 • De prijs voor een gegeven dienst/document ligt meestal vast, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Voorbeelden:

RAADPLEGING VAN EEN ADVOCAAT BIJ BECI

Principe: Een raadpleging van 1u30 met een advocaat van de Balie van Brussel voor eenvoudige of complexe vragen. Veel voorkomende onderwerpen: handelshuur, vordering van schulden, contracten, gerechtelijke dagvaarding, ... Je kan elke dag een afspraak maken van 8u30 tot 17u00.

De eerste raadpleging is gratis.

Doelpubliek: zelfstandigen - kleine en middelgrote ondernemingen in moeilijkheden uit alle sectoren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voordelen en specifieke kenmerkengrote beschikbaarheid en afspraken van langere duur.

Contact: Deze dienstverlening wordt verzorgd door BECI, Louizalaan 500 te 1050 Brussel - Tel.: 02 643 78 48. 

Fiche CoM van BECI 

UNIZO « ONDERNEMERSLIJN » EN UNIZO LEGAL SCAN

Principe: Unizo ("De Unie van Zelfstandige Ondernemers") is de grootste organisatie voor steun aan ondernemers In Vlaanderen en Brussel, en verstrekt via de Ondernemerslijn advies aan ondernemers voor elk domein dat verband houdt met hun activiteit. Daarnaast is de dienst Unizo Legal Scan voor complexere juridische vragen (contracten, advies voor complexe onderwerpen, bemiddelingsdienst) tegen voordelige voorwaarden beschikbaar voor leden van Unizo.

Doelpubliek: (toekomstige) zelfstandigen en kmo's, hoofdzakelijk Nederlandstalig in Vlaanderen en Brussel

Contact: Ondernemerslijn: Tel.: 0800 20 750 en e-mail: ondernemerslijn@unizo.be

Fiche Unizo

WETGEVING OPZOEKEN ?

Lex.be is de google van de juridische informatie en een platform waar professionals makkelijk juridische informatie kunnen terugvinden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.