Bodemverontreiniging: snel informatie dankzij eenvoudigere procedures

Bodemverontreiniging: snel informatie dankzij eenvoudigere procedures

1819.brussels

Wilt u snel informatie over de toestand van de bodem van uw terrein? Dan kunt vanaf nu alle nodige stappen ondernemen en uw dossiers online volgen via het onlineplatform BRUSOIL. Sinds eind maart werden ook enkele kleine wijzigingen aangebracht aan de aanvraagprocedure voor een « bodemattest ».

Indien u vastgoed of grond wilt kopen, dient u zich sowieso af te vragen hoe het zit met eventuele bodemverontreiniging. Het bodemattest werd in 2010 ingevoerd door het Gewest om u inlichtingen te verschaffen over de toestand van het betreffende terrein. De verkoper is wettelijk verplicht om u dit attest te bezorgen. Dankzij dit document weet u of het terrein al dan niet verontreinigd is, welke stappen u eventueel moet ondernemen of welke gebruiksbeperkingen er gelden.

Het Gewest heeft onlangs enkele wijzigingen aangebracht om het verkrijgen van een bodemattest nog te vergemakkelijken. Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

  • Een online platform voor een snellere service: het platform BRUSOIL was eerst voorbehouden aan beroepsmatig beheer van verontreinigde bodems, maar is nu toegankelijk voor iedereen. Op BRUSOIL kunt u onder meer bodemattesten aanvragen en verkrijgen, evenals de vrijstellingen die sinds 2010 nodig zijn voor de verkoop van vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het platform biedt ook vlot toegang tot bestaande bodemdossiers, een kaart met de bodemtoestand van het Brussels grondgebied, praktische info, de mogelijkheid om vragen te stellen, enz.

  • Vanaf 30 maart 2017 werd de geldigheidsduur van bodemattesten verlengd tot minimaal 1 jaar (in plaats van de huidige 6 maanden) opdat een bodemattest dat aangevraagd wordt bij ondertekening van de verkoopovereenkomst ook nog geldig zou zijn bij het verlijden van de akte, vooral als de termijn daarvoor langer is dan de gebruikelijke 4 maanden.

  • De prijs van een bodemattest varieert naargelang bepaalde criteria: het basistarief blijft € 36 zoals nu het geval is, maar als het betreffende terrein niet opgenomen werd in het kadaster of als u uw aanvraag indient zonder gebruik te maken van de daartoe voorziene webformulieren, wordt een toeslag van € 60 aangerekend. Voor een toeslag van € 500 kunt u ook een dringende behandeling van uw aanvraag voor een bodemattest vragen (max. 5 werkdagen in plaats van 20 kalenderdagen). Die bijdragen worden aangewend voor financiering van het beheer van verontreinigde bodems (onderzoek en werkzaamheden) ten voordele van "onschuldige" eigenaars en exploitanten die het slachtoffer zijn van weesverontreiniging.

Leefmilieu Brussel stelt nu ook een praktische gids over bodemattesten ter beschikking op de website om alles te weten te komen over dit onderwerp!

Als u gebruik wilt maken van het BRUSOIL-platform, kunt u contact opnemen met Leefmilieu Brussel op het volgende e-mailadres om u in te schrijven en een gebruikersaccount te openen.

Voor vragen met betrekking tot bodemattesten kunt u ook van 10 tot 12 uur terecht bij het specifieke callcenter van Leefmilieu Brussel op het nummer 02/775 79 35.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.