Bodemverontreining: drie praktische gidsen met de juiste aanpak

1819.brussels

U wil een pand verkopen of kopen ? U heeft een bodemattest nodig? U ontdekt dat het perceel verontreinigd is? Drie nieuwe brochures leggen u uit wat u precies moet doen!

De wettelijke verplichtingen betreffende verontreinigde bodems zijn weinig gekend. Nochtans is dit aspect van cruciaal belang voor het Brussels Gewest. Om deze reden maar ook in het raam van het internationale jaar van de bodem, heeft Leefmilieu Brussel drie nieuwe, eenvoudige en praktische brochures opgesteld die u een overzicht geven van de wettelijke verplichtingen en procedures die u dient na te leven wanneer u geconfronteerd wordt met bodemverontreiniging.

Een bodemattest om geen "kat in een zak" te kopen

Indien u een onroerend goed verkoopt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u de koper een document bezorgen dat hem informeert over de bodemtoestand van het perceel dat hij koopt. Dit document wordt het "bodemattest" genoemd. Ht bodemattest geeft aan of de bodem in kwestie is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand, dit is de lijst die in Brussel de percelen aanduidt die verontreinigd of vermoedelijk verontreinigd zijn, maar ook die niet verontreinigd, behandeld of in behandeling zijn.

De brochure opgesteld door Leefmilieu Brussel herneemt alle praktische info inzake bodemattesten: welke informatie bevat het document; aan wie moet ik dit vragen, hoe bekom ik een bodemattest, tegen welke prijs? enz...

Wat indien mijn perceel verontreinigd is?

De twee brochure, « Geef een verontreinigde bodem een tweede kans», geeft een overzicht van de verschillende stappen die moeten ondernomen worden om de verontreiniging aan te pakken. Overgaan tot bodemsanering zal u toelaten om nadien een nieuwe bestemming te geven aan uw perceel (verkopen of er een nieuwe activiteit onderbrengen).

Bodemsanering zonder problemen

De derde folder maakt de lezer opmerkzaam op het feit dat een bodemsanering niet noodzakelijk een stopzetting van de activiteiten vereist of belangrijke beperkingen inhoudt. Het behandelen van de bodem houdt ook veel voordelen in: een goed innovatief ontwerp kan u veel geld doen besparen of u toelaten de ruimte beter te gebruiken enz.

Meer weten ?

Wil u meer weten over de wettelijke verplichtingen inzake bodems? Consulteer de site van Leefmilieu Brussel of lees het artikel op deze site.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.