Bouwwerven beter coördineren en Brusselse handelaars vergoeden

Bouwwerven beter coördineren en Brusselse handelaars vergoeden

1819.brussels

In 2017 waren er bijna 120.000 bouwwerven in de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om de coördinatie ervan te verbeteren en de eruit voortvloeiende hinder te beperken, is een ontwerpordonnantie op 12 maart 2018 voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Heel lage vergoedingen, een zware en inefficiënte procedure en te strikte toepassingsvoorwaarden leidden tot algemene ontevredenheid. Het van de federale overheid overgenomen vergoedingssysteem voor openbare werken was niet aangepast aan de Brusselse context, verklaarde Brussels minister van Economie Didier Gosuin. De Brusselse economie mag niet langer louter een ‘aanpassingsvariabele’ zijn wanneer er werken gebeuren in het Gewest. Dankzij de nieuwe ordonnantie ‘bouwplaatsen’ zal het huidige systeem beter beantwoorden aan de reële behoeften van handelaars en ondernemingen, aldus Didier Gosuin.

Een voordeliger vergoedingssysteem

Het vergoedingsmechanisme is er niet voor alle handelszaken of bouwplaatsen, maar enkel voor ‘kleine’ handelszaken (handelszaken met minder dan tien VTE's) waarvan de bereikbaarheid ernstig wordt aangetast door de uitvoering van werken. Het doel van die keuze is om voornamelijk handelszaken te ondersteunen waarvan de omvang laat veronderstellen dat ze kwetsbaarder zijn, en waarvan de activiteit meer geneigd is om in moeilijkheden te raken door de werken.

Het systeem zelf zal eenvoudig zijn: de schadevergoedingen zullen forfaitair zijn en bijna automatisch worden toegekend. Ze zullen van toepassing zijn op het volledige grondgebied van het Gewest, met inbegrip van gemeentelijke wegen, voor alle werken die hinder veroorzaken, ongeacht wie de bouwheer is.

Het zal gaan om € 2.000 voor handelszaken met minder dan twee VTE’s, € 2.350 voor handelszaken met twee tot vier VTE’s en tot € 2.700 voor handelszaken die vijf tot negen VTE’s tewerkstellen. Deze forfaitaire bedragen zouden elke zes maanden kunnen worden uitbetaald, net zolang als de werken duren.

Andere geplande maatregelen

  • Een vijfjaarlijkse planning voor de grote actoren inzake openbare werken over een periode van vijf jaar. De doelstelling is om het mogelijk te maken grote werken beter te plannen en te coördineren door het creëren van synergie.
  • Hypercoördinatie, voor bouwwerven met een erg grote impact, voorziet er concreet in om een gebied in te richten rond de interventiezone, waarin geen enkele andere bouwwerf mag worden toegelaten zonder planning en coördinatie met de hoofdbouwplaats.
  • De uitbreiding van de uurregelingen voor bouwwerven zal voortaan gereglementeerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, om de mobiliteitshinder te beperken.

Met deze nieuwe ordonnantie wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering veel verder gaan dan de twee andere gewesten door een volledig gamma aan steun aan de handelszaken voor te stellen, dat in verhouding staat tot de dagelijkse realiteit en de impact van de bouwplaatsen. Dat moet het mogelijk maken handelaars aanzienlijk hogere schadevergoedingen toe te kennen dan momenteel het geval is en vooral de manier waarop bouwplaatsen in onze handelswijken georganiseerd en gepland worden te verbeteren.

De inwerkingtreding van deze regeling staat gepland voor het najaar van 2018.

Bron: Brussels Minister van Tewerkstelling, Economie en Beroepsopleiding

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.