Brussel : 66 miljoen extra steun om de nog zwaar getroffen sectoren te ondersteunen

Brussel : 66 miljoen extra steun om de nog zwaar getroffen sectoren te ondersteunen

De Brusselse regering bereikte een overeenstemming over een nieuw economisch steunpakket voor de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector, de discotheken, de horeca en hun belangrijkste toeleveranciers. Het budget voor deze nieuwe steunmaatregelen voor deze nog altijd zwaar getroffen sectoren wordt geraamd op 66 miljoen euro.

Veel sectoren hebben hun activiteit effectief hervat, zij het in een verschillend tempo in functie van het door het Overlegcomité vastgestelde tijdschema voor de afbouw van de inperkingsmaatregelen. Deze sectoren hebben evenwel allemaal de bijzonderheid dat zij economische activiteiten ontwikkelen waarbij een publiek, groepen individuen, soms in grote aantallen, betrokken zijn en dat hun omzet afhangt van deze bezoekersaantallen. Ze zijn dan ook bijzonder afhankelijk van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, de capaciteitsbeperkingen, de opgelegde openingsuren en de voorraden van hun leveranciers, maar ook van het gedrag van de consumenten en van de weersomstandigheden.

Het herstel is dus ingewikkeld en op lange termijn nog grotendeels onvoorspelbaar; de cashflow is laag; de bestelplanning raakt maar langzaam bevestigd.

Daarom wil de regering vandaag opnieuw steun verlenen aan degenen die Brussel doen leven en stralen door hun uitbating van en werk in restaurants, cafés, hotels, bioscopen, sport- en concertzalen, enz.

Hiertoe zal de regering concreet verschillende steunmechanismen invoeren om de cashflowproblemen te verlichten en de duurzaamheid van een nog broos economisch herstel te verzekeren:

1. Steunpremie voor de evenementensector

Dit steunmechanisme voor de evenementen- en cultuursector, alsook voor de sector van het toerisme, de sport en discotheken, heeft tot doel de steun voort te zetten die in het kader van de Tetra-premie is opgestart. Deze premie zal worden berekend op basis van het aantal VTE's en, vooral, van het omzetverlies.

2.  Thesaurielening voor de evenementen- en cultuursector

Sinds het begin van de crisis heeft het Brussels Gewest leningen opgezet met bijzonder aantrekkelijke voorwaarden voor Brusselse ondernemingen. De Brusselse economische sectoren hebben veel gebruik gemaakt van de Recover- en Oxygen-lening en de gedelegeerde opdracht. De evenementen- en cultuursector werkt volgens zeer specifieke logica's. Het Gewest zal voor hen een nieuwe lening financieren en organiseren.

Herstelpremie voor de zwaarst getroffen restaurants en cafés (en hun leveranciers)

Dit steunmechanisme is bedoeld om het herstel te ondersteunen van de zwaarst getroffen restaurants en cafés (en hun leveranciers), namelijk degenen die nog steeds te kampen hebben met ernstige cashflowproblemen en een nog steeds te laag activiteitsniveau. De premie zal worden berekend op basis van het aantal VTE's en het omzetverlies.

Premie voor de toeristische-logiessector

De situatie van de toeristische-logiessector in het Brusselse gewest blijft catastrofaal vanwege de afwezigheid van toeristen. Brussel is het gewest dat het meest door dit fenomeen wordt getroffen. Gezien het belang voor de werkgelegenheid en de economie is beslist nieuwe specifieke steun aan deze sector toe te kennen.

De details van al deze maatregelen zullen begin september worden meegedeeld.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.