Brussel, een aantrekkelijke stad voor start-ups

Brussel, een aantrekkelijke stad voor start-ups

1819.brussels

De starters in Brussel vinden de Belgische hoofdstad een gunstige plek voor ondernemerschap, meer nog dan Parijs, Berlijn of Londen. Dat is de conclusie van de European Start-up Survey door PwC en de Münster University of Applied Sciences.

Niet minder dan 90% van de starters in Brussel vinden de Belgische hoofdstad een gunstige plek voor ondernemerschap. 87% apprecieert de kwalitatieve IT-infrastructuur en het begeleidingsaanbod voor start-ups die worden aangeboden door de stad. Dat bekent dat Brussel befaamde innovatiehubs zoals Parijs, Berlijn en Londen voorbijsteekt. Wat betreft de gemakkelijkheid om een onderneming op te richten plaatst de Belgische hoofdstad zich net na Zürich en Amsterdam.

Dat is de conclusie van de European Start-up Survey, uitgevoerd door PwC (augustus 2019). Uit de studie bleek desalniettemin dat klantenacquisitie, de aanwerving van gekwalificeerd personeel en de toegang tot kapitaal de grootste uitdagingen blijven voor beginnende ondernemingen op Brusselse bodem.

Brussel doet het beter dan befaamde innovatiehubs zoals Parijs, Berlijn en Londen

Volgens de studie scoort Brussel hoger dan het Europese gemiddelde wat betreft de gemakkelijkheid om een onderneming op te richten. 90% van de deelnemers in Brussel vindt inderdaad dat de Belgische hoofdstad “de ideale plek” is voor start-ups en geven de stad een gemiddelde score van goed tot heel goed. Daarnaast bevestigt 87% geen intentie te hebben om hun activiteiten naar het buitenland te verhuizen, terwijl het Europese gemiddelde met 59% een pak lager ligt.

De meeste deelnemers zeggen ook heel tevreden te zijn over de infrastructuur op het vlak van IT, over de communicatie en het begeleidingsaanbod die Brusselse start-ups aangeboden krijgen. Andere befaamd innovatiehubs zoals Parijs (67%), Berlijn (88%) en Londen (87%) scoren allemaal lager dan de Belgische hoofdstad. Enkel Amsterdam en Zürich plaatsen zich nog net voor Brussel: 93% van de bevraagde ondernemingen daar beschouwt hun stad als de ideale plek voor start-ups. Helemaal bovenaan staan Oslo (97%) en Stockholm (100%).

De grootste uitdagingen en bedreigingen voor start-ups in Brussel en in de EU

Brussel heeft nog ruimte voor verbetering om een internationale trekpleister voor start-ups te worden . De grootste uitdaging volgens het onderzoek is klantenacquisitie. Dat bevestigt 35% van de Brusselse start-ups, tegenover een EU-gemiddelde van 23%. Het onderzoek bewijst ook dat de starters op Brusselse bodem het moeilijk hebben om gekwalificeerd personeel aan te trekken, vooral omdat de potentiële kandidaten niet de vereiste vaardigheden bezitten.

Soft skills belangrijker dan hoger onderwijs

Terwijl niet-technische vaardigheden (zogenoemde soft skills) zoals vlotheid, creativiteit en out-of-the-boxdenken toenemend belangrijk zijn voor de Belgische start-ups, zegt slechts de helft geïnteresseerd te zijn in kandidaten met een diploma hoger onderwijs.

Toegang tot financiering is nog een uitdaging voor jonge ondernemingen in zowel Brussel als de rest van Europa. Op dat vlak heeft bijna 77% van de start-ups in Brussel een beroep gedaan op eigen middelen (tegenover gemiddeld 66% in de EU) en zegt 39% meer risicokapitaal nodig te hebben voor hun toekomstprojecten.

Die moeilijkheden kunnen te wijten zijn aan het gebrek aan netwerkmogelijkheden in Brussel. Slechts een derde van de bevraagde start-ups zegt tevreden te zijn over het bestaande aanbod van beurzen en evenementen, wat heel wat minder is dan het Europese gemiddelde van 60%.

Griet Helsen, Partner bij PwC Belgium: “De resultaten van het onderzoek bevestigen de behoefte aan initiatieven die het opstarten van ondernemingen stimuleren en hen nog beter kunnen begeleiden tijdens hun eerste jaren. Dat proces is de laatste jaren geleidelijk aan van start gegaan in België met het groeiend aantal incubatoren en mentorprogramma's. 

Auteur: PWC

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.