Relance économique aide prime corona Covid-19 boost

Brussel: nieuwe steunmaatregelen voor het herstel van de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

Opgelet: deze twee steunmechanismen zullen tegen midden oktober in werking treden, nadat de twee decreten in tweede lezing door de regering zijn aangenomen, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, evenals met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun die door de Europese Commissie is vastgesteld.

De Brusselse regering heeft in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van besluit in de context van de steun aan ondernemingen in het kader van de COVID-19-crisis. Het eerste besluit betreft herstelsteun voor ondernemingen die nog steeds zwaar getroffen worden in de sectoren van de restaurants, cafés en sommige van hun toeleveranciers, de discotheken, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport. Het tweede betreft steun aan ondernemingen uit de toeristische logiessector. In totaal is voor die sectoren 61 miljoen euro aan steun vrijgemaakt.

1. Relancepremie, voor een budget van 45 miljoen euro

Gelet op de moeilijke herstelcontext wil de Brusselse regering de ondernemers die in die sectoren actief zijn, opnieuw ondersteunen. Het herstel blijft namelijk beperkt door legitieme maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom moeten deze ondernemingen worden geholpen voordat een volledig en optimaal herstel van hun activiteiten hen weer op een activiteitenniveau kan brengen dat vergelijkbaar is met dat van 2019.

Deze premie is bedoeld om:

  • De cultuur- en evenementensector te blijven steunen;
  • Het herstel te ondersteunen van reca-inrichtingen die met ernstige cashflowproblemen worden geconfronteerd en waarvan het activiteitenniveau nog te laag is, en meer in het bijzonder van de inrichtingen die gelegen zijn in wijken die zwaar zijn getroffen (zakenwijken, de Europese wijk, toeristische gebieden, enz.).

De algemene voorwaarden voor toegang tot de vorige premies (Tetra en Tetra+) blijven bestaan. Voor de verschillende sectoren gelden echter verschillende bepalingen en bedragen, afhankelijk van hun realiteit:

A. Recasector en zijn toeleveranciers (NACE-codes in de bijlage)

Bovenop de algemene voorwaarden zullen de ondernemingen over een ‘witte kassa’ moeten beschikken.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Dat percentage moet minstens 60% bedragen om de inrichtingen te bereiken die nog steeds met een groot tekort aan bezoekers te kampen hebben.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

12.000 euro

Van 0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

13.000 euro

20.000 euro

20 en meer

17.000 euro

26.000 euro

Voor startende ondernemingen is er ook een forfaitair bedrag van 2.000 euro voorzien.

B. Discotheken (NACE-code 56.302)

Bovenop de algemene voorwaarden moeten ondernemingen een milieuvergunning of -verklaring hebben die overeenstemt met de activiteit van discotheek.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

11.000 euro

13.000 euro

0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

17.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euro

17.000 euro

20.000 euro

20 of meer

13.000 euro

25.000 euro

27.000 euro

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

C. Evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector (NACE-codes in de bijlage)

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s. Het omzetverlies wordt berekend over Q2-Q3-Q4 2020 + Q1 2021 vergeleken met Q2-Q3-Q4 2019 + Q1 2020. Het percentage moet minstens 40% bedragen.

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

7.000 euro

11.000 euro

13.000 euro

0,5 tot minder dan 10

9.000 euro

15.000 euro

17.000 euro

Van 10 tot minder dan 20

11.000 euro

17.000 euro

20.000 euro

20 of meer

13.000 euro

25.000 euro

27.000 euro

Voor startende ondernemingen is een forfaitair bedrag van 3.000 euro voorzien.

2. Toeristische-logiespremie, voor een budget van 16 miljoen euro

Deze steun is gebaseerd op het mechanisme van het besluit van 26 oktober 2020 betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, maar zal openstaan voor de hele toeristische logiessector (zoals de Tetrapremie).

  • Voor hotels en aparthotels bestaat de steun uit een premie van 1.100 euro per kamer.
     
  • Voor toerismeverblijven, logies bij de bewoner en campings bestaat de steun uit een forfaitaire premie van 12.500 euro per toerismeverblijf, logies bij de bewoner of camping.
     
  • Voor de jeugdherbergen is het de bedoeling een facultatieve subsidie toe te kennen volgens de bedragen die voorzien zijn voor de hotels en aparthotels, d.w.z. 1.100 euro per logieseenheid.

Deze twee steunmechanismen zullen medio oktober in werking treden, nadat de twee besluiten in tweede lezing door de regering zijn goedgekeurd, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, evenals met de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun die door de Europese Commissie is vastgesteld.

Bijlage: Lijst met de NACE-BEL codes die in aanmerking komen voor de Relance-premie

RECASECTOR EN ZIJN TOELEVERANCIERS

10.110

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte

10.120

Verwerking en conservering van gevogelte

10.130

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10.200

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.311

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.312

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.320

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.391

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

10.392

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

10.393

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10.410

Vervaardiging van oliën en vetten

10.420

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10.510

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10.520

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.610

Vervaardiging van maalderijproducten

10.620

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.711

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.712

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.720

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.730

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10.810

Vervaardiging van suiker

10.820

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10.830

Verwerking van thee en koffie

10.840

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10.850

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10.860

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.890

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

11.010

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.020

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.030

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11.040

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.050

Vervaardiging van bier

11.060

Vervaardiging van mout

11.070

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

46.170

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.211

Groothandel in granen en zaden

46.214

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46.231

Groothandel in levend vee

46.232

Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

46.311

Groothandel in consumptieaardappelen

46.319

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

46.321

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

46.322

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46.331

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46.332

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46.341

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46.349

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46.360

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.370

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.381

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46.382

Groothandel in aardappelproducten

46.389

Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

46.391

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46.392

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.290

Overige eetgelegenheden

56.301

Cafés en bars

56.309

Andere drinkgelegenheden

EVENEMENTEN-, CULTUUR-, SPORT- EN TOERISTISCHE SECTOR

49.310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.320

Exploitatie van taxi’s

49.390

Overig personenvervoer te land, n.e.g.

56.210

Catering

59.130

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59.140

Vertoning van films

74.109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74.201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.209

Overige fotografische activiteiten

77.292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en

videoapparatuur

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische

huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.392

Verhuur en lease van tenten

79.110

Reisbureaus

79.120

Reisorganisatoren

79.901

Toeristische informatiediensten

79.909

Overige reserveringsactiviteiten

81.210

Algemene reiniging van gebouwen

81.220

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

90.011

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.022

Ontwerp en bouw van podia

90.023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

91.020

Musea

91.030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041

Botanische tuinen en dierentuinen

92.000

Loterijen en kansspelen

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.121

Activiteiten van voetbalclubs

93.122

Activiteiten van tennisclubs

93.123

Activiteiten van overige balsportclubs

93.124

Activiteiten van wielerclubs

93.125

Activiteiten van vechtsportclubs

93.126

Activiteiten van watersportclubs

93.127

Activiteiten van paardensportclubs

93.128

Activiteiten van atletiekclubs

93.129

Activiteiten van overige sportclubs

93.130

Fitnesscentra

93.199.

Overige sportactiviteiten, n.e.g.

93.211

Exploitatie van kermisattracties

93.212

Exploitatie van pret- en themaparken

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

96.011

Activiteiten van industriële wasserijen

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.