Camerabewaking op het werk: wat verandert er vanaf 25 mei?

Camerabewaking op het werk: wat is er veranderd sinds 25 mei?

1819.brussels

In heel wat ondernemingen hangen bewakingscamera’s om de veiligheid te verhogen. Met de komst van de GDPR, de Europese regelgeving die sinds 25 mei 2018 de spelregels vastlegt rond het gebruik van persoonsgegevens, veranderen enkele belangrijke regels rond camera’s op de werkvloer. Ook de camerawet ondergaat belangrijke veranderingen.

Verwerkingsregister vervangt aangifteplicht

In 2017 deden 1.129 werkgevers een verplichte aangifte bij de Privacycommissie omdat ze bewakingscamera’s hadden geïnstalleerd. Een stijging in vergelijking met 2016, toen 1.054 werkgevers aangifte deden voor camerabewaking.

Onder de GDPR wordt deze aangifteplicht afgeschaft. Sinds 1 mei aanvaardt de Privacycommissie – die verder door het leven gaat als de Gegevensbeschermingsautoriteit - dus geen nieuwe aangiften meer. Bestaande aangiften kunnen vanaf die datum ook niet meer gewijzigd, beëindigd of geraadpleegd worden.

De nieuwe privacywetgeving legt de verplichting op om een intern register van de verwerkingsactiviteiten aan te leggen en bij te houden. De verwerking van camerabeelden moet de werkgever hierin opnemen. U kan hierbij gebruik maken van het model van het verwerkingsregister dat we ter beschikking stellen. Ook de inhoud van de vroegere aangiften kan een mogelijke basis vormen bij het opstellen van het register.

De GDPR verandert voor de rest niets aan de cao nr. 68, die het juridisch kader vormt voor camerabewaking op de arbeidsplaats.

Verplichte aangifte bewakingscamera’s bij politie

Sinds 25 mei verandert ook de zogenaamde 'camerawet', die naast de GDPR blijft bestaan. De nieuwe camerawet wil een wetgeving zijn die met de tijd mee evolueert maar waar het privéleven van de burgers niet zomaar overboord wordt gegooid.

Niet alle bewakingscamera’s vallen onder de camerawet. Kort gezegd gaat het erom dat enkel ondernemingen waar naast medewerkers ook andere personen (zoals klanten, leveranciers, …) aanwezig kunnen zijn, onder de camerawet vallen en dus niet enkel onder cao nr. 68.

Een belangrijke wijziging van de wet houdt in dat bewakingscamera’s bij de politiediensten aangegeven moeten worden. Deze aangifte doet u vanaf 6 juni 2018 gratis via een nieuw e-loket. Belangrijk is dat u uw systeem uiterlijk de dag vóór ingebruikneming aangeeft. U kan uw aangifte up-to-date houden door ze jaarlijks opnieuw te valideren. U heeft hierbij uw elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie nodig. Meer informatie over de exacte procedure vindt u terug op besafe.be.

Diegenen die hun camerabewakingssysteem al via het e-loket van de Privacycommissie aangegeven hadden, moeten aan deze nieuwe verplichting voldoen tegen 25 mei 2020. Wie vragen heeft met betrekking tot de aangifte van bewakingscamera’s, kan altijd een mail sturen naar camerawet@ibz.fgov.be.

Daarnaast kan vanaf 25 mei 2018 een vaste bewakingscamera, die bijvoorbeeld geïnstalleerd is in een winkel, aangevuld worden met een controlescherm dat de beelden in het openbaar toont. Dit controlescherm kan in de nabijheid van de camera geplaatst om de preventieve werking ervan te versterken. Dit verandert niets aan de regel die stelt dat camerabewaking altijd aangegeven moet worden door het reglementaire pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats.

Verder voorziet de camerawet ook nieuwe voorwaarden voor het gebruik van mobiele camera’s, intelligente camera’s, enzoverder.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.