COOPCITY

COOPCITY – een centrum voor sociaal, coöperatief en collaboratief ondernemerschap voor het Brussels Gewest

1819.brussels

Terwijl de sociale economie in heel Europa in omvang toeneemt en nieuwe businessmodellen gebaseerd op de collaboratieve economie andere vormen van consumptiegedrag voorstellen, krijgt Brussel een centrum voor sociaal, coöperatief en collaboratief ondernemerschap. In het kader van het programma EFRO 2014-2020 werd het project COOPCITY, gecoördineerd door SAW-B, door het Gewest uitgekozen om de sociale innovatie in Brussel te bevorderen. COOPCITY berust op de unieke combinatie van een incubator en een co-workingruimte die het ontstaan van een ondernemerschapsgemeenschap rond sociale innovatie stimuleert.

Een ecosysteem van partners om het sociale ondernemerschap een impuls te geven

Met het COOPCITY project krijgt het Brussels Gewest een centrum voor sociaal ondernemerschap om in te zetten op het tot nu toe nog onvoldoende benutte potentieel van de sociale innovaties en de collaboratieve economie. Hiervoor steunt het door SAW-B gecoördineerde project op een co-workingruimte, een incubator en een ecosysteem van partners met elkaar aanvullende competenties. Op deze manier streeft het ernaar synergieën te creëren die de sociale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen.Zo kunnen de Brusselse ondernemers uit de sociale economie profiteren van de expertise van maar liefst 7 Brusselse actoren op het gebied van ondernemerschap en innovatie (SAW-B, Febecoop, Bruxelles-Emergences, impulse.brussels, Innoviris, ICHEC, Solvay-Entrepreneurs). 

impulse.brussels stelt met name via zijn pool greentech.brussels zijn competenties en zijn netwerk ter beschikking van de ondernemers die een activiteit in het ondernemerschap wensen op te starten en/of te ontwikkelen. De ervaring van de pool wat betreft de begeleiding van innovatieve projecten en de coördinatie van het start-up acceleratieprogramma van het duurzame ondernemerschap BSE Academy zal op doeltreffende wijze een bijdrage aan het project COOPCITY leveren.

Vijf aanvullende programma's om in te spelen op de uitdagingen van het sociale ondernemerschap

Naast het fysieke centrum van het project dat onderdak biedt aan de projectdragers en sociale ondernemers, steunt COOPCITY op een incubator bestaande uit vijf aanvullende programma's die op coherente wijze inspelen op de uitdagingen van het sociale, coöperatieve en collaboratieve ondernemerschap.

Zo zal het centrum voor sociaal ondernemerschap de projectdragers van sociale en/of collaboratieve ondernemingen via een startersprogramma begeleiden bij de oprichting van hun start-up. Een groeiprogramma zal de sociale ondernemingen ondersteunen die hun activiteiten wensen te ontwikkelen en een diversificatieprogramma zal de ondernemingen begeleiden die de ambitie hebben om zich op nieuwe activiteiten te storten in verband met sociale innovatie en collaboratieve economie. Een projectkatalysator zal het mogelijk maken actoren met verschillende profielen bijeen te brengen voor innovatieve projecten in het kader van sociaal ondernemerschap.
Tot slot zal een sociale innovatiegenerator de feedback van de actoren in zich opnemen om sociale innovatie-uitdagingen voor te stellen die in de andere programma's van het centrum kunnen worden ontwikkeld.

Zo is de cirkel van dit functionele systeem van begeleidingsprogramma's rond.

 

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.