Corona steunmaatregel : eenmalige premie van 598,81 euro bruto voor sommige zelfstandigen

Corona steunmaatregel : eenmalige premie van 598,81 euro bruto voor sommige zelfstandigen

De wet van 18 juli 2021 betreffende tijdelijke steunmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie voorziet in de toekenning van een eenmalige premie aan bepaalde zelfstandigen die gedurende minstens 6 maanden konden genieten van het corona overbruggingsrecht.

De regering heeft beslist om zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, een eenmalige premie van 500 euro toe te kennen. De premie is voor zelfstandigen die minimaal zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering ontvingen.

Onder welke voorwaarden?

Om recht te hebben op de eenmalige premie, moet je gedurende minstens 6 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) een financiële uitkering hebben gekregen in het kader van:

  • de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking (in 2020 en 2021);
  • de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (in 2020);
  • de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling (in 2021).

De financiële uitkeringen in het kader van het klassiek overbruggingsrecht of in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind, komen dus niet in aanmerking.

Het kan enkel gaan om financiële uitkeringen die verbonden zijn aan de maanden oktober, november en december 2020 en januari, februari, maart en april 2021.

Je moet voor die maanden recht hebben op de volledige uitkering. Dat betekent dus dat je in die maanden één van de volgende hoedanigheden moet hebben:

  • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut);
  • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
  • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
  • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
  • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

Je hoeft die hoedanigheid niet meer te hebben op het moment van de uitbetaling van de eenmalige premie. Het is zelfs mogelijk dat je op dat moment geen zelfstandige meer bent.

Financiële uitkeringen die onrechtmatig werden toegekend en die bijgevolg worden teruggevorderd, komen niet in aanmerking.

Bedrag van de uitkering?

De eenmalige premie bedraagt 598,81 euro bruto (ongeveer 500 euro netto).

De eenmalige premie kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. De premie heeft geen impact op de toekenning of de hoogte van het bedrag van andere sociale rechten.

De eenmalige premie vormt een belastbaar inkomen.

Hoe aanvragen?

Je moet geen aanvraag indienen. Je socialeverzekeringsfonds zal automatisch de eenmalige premie betalen als je aan de voorwaarden voldoet.

Je socialeverzekeringsfonds zal je verwittigen dat de eenmalige premie aan jou wordt toegekend. De datum van die kennisgeving is afhankelijk van het socialeverzekeringfonds waarbij je bent aangesloten. In principe zal dat uiterlijk op 1 september 2021 zijn. Als je op die datum geen kennisgeving hebt ontvangen en je meent toch recht te hebben op de premie, dan kan je vóór 15 september 2021 aan je socialeverzekeringsfonds vragen om de voorwaarden te onderzoeken.

De eenmalige premie wordt uiterlijk op 30 september 2021 betaald, tenzij pas later zou blijken dat je aan de voorwaarden voldoet.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.