Crowdfunding ten gunste van creativiteit

1819.brussels

Steeds meer regisseurs doen tegenwoordig een beroep op het publiek om hun films te coproduceren. Daar gebruiken ze het systeem van crowdfunding voor. Een trend die ook in Brussel vaste voet krijgt. Hoe pakt u dit als projectdrager aan? Hoe zet u een crowdfundingcampagne op poten? Welke platforms bestaan er?

Crowdfunding is geen nieuw fenomeen!

Kapitaal inzamelen bij Jan en alleman, vaak via gespecialiseerde platforms op Internet, om een specifiek project te financieren: dat is in het kort wat crowdfunding inhoudt. Het belangrijkste voordeel van crowdfunding is dat deze vorm van financiering projectdragers een alternatief voor de traditionele financiering biedt.
Bovendien maakt deze manier van financieren het mogelijk het project rechtstreeks bij de consumenten te valideren en eventuele voorverkopen te houden. Crowdfunding is kortom een uitstekende barometer om uw idee te testen.

Het fenomeen is verre van nieuw. Een van de beroemdste voorbeelden van crowdfunding uit de geschiedenis is de financiering van het Vrijheidsbeeld in New York. De Union franco-américaine had de taak om geld in te zamelen bij het grote publiek om het standbeeld de financieren. Deze Frans-Amerikaanse unie organiseerde banketten, loterijen enz. De steden, de departementsraden, de handelarenverenigingen en het grote publiek hebben voor meer dan een miljoen frank aan het project bijgedragen!

De hoge vlucht die dit fenomeen nu doormaakt, is daarentegen vooral te danken aan de enorme groei van communicatiemiddelen als het internet en de sociale netwerken.  Een recenter voorbeeld van een geslaagde crowdfundingcampagne is de eerste verkiezingscampagne van President Barack Obama. Hij haalde zo'n 150 miljoen dollar op bij het grote publiek dankzij crowdfunding en de huidige communicatiemiddelen!

Welke vormen van crowdfunding zijn er?

We onderscheiden 4 soorten platforms voor crowdfunding:

 1. in de vorm van een donatie
  Dit is de meest eenvoudige versie van crowdfunding. Het publiek verleent financiële steun aan een bepaald doel zonder dat het er iets voor terug verwacht, afgezien van het gevoel zijn naaste te hebben geholpen.

 2. gebaseerd op een beloning
  Het publiek steunt een project in ruil voor een beloning. Deze beloning kan verschillende vormen aannemen, zoals een product of dienst afkomstig van de projectdrager of de gesteunde onderneming.

 3. in de vorm van een lening
  Crowdfunding in de vorm van een lening houdt, zoals de naam al aangeeft, in dat het geld dat de projectdrager ontvangt hem wordt geleend. De geldschieters ontvangen in ruil voor de lening de verbintenis van de ontvangers om het verschuldigde bedrag met rente op een bepaald moment terug te betalen.

 4. in de vorm van een participatie
  Dit is de ingewikkeldste crowdfundingformule. Het publiek dat het initiatief steunt wordt gedeeltelijk eigenaar van het project. Het komt dus in aanmerking voor een deelname in de winst die door het project zal worden gegenereerd in de vorm van een dividend en in de vorm van kapitaalwinst op de participatie.

De noodzakelijke stappen voor het opzetten van een crowdfundingcampagne op basis van een beloning

1.   Stel het bedrag van uw inzameling vast

Het cruciale punt van een campagne is om het bedrag van uw inzameling goed vast te stellen. Het bedrag moet overeenkomen met de essentiële uitgaven in verband met uw project. Deze berekening moet nauwkeurig worden gemaakt want crowdfundingplatforms werken volgens de regel van alles of niets. Met andere woorden, als u uw doelstelling niet haalt, ontvangt u niets. Als u daarentegen meer ophaalt dan uw doelstelling, mag u het totale ingezamelde bedrag houden. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk om het bedrag van de inzameling op een leefbaar minimum vast te stellen.

2. Bepaal de duur van de inzameling

Alles is een kwestie van evenwicht. De campagne moet lang genoeg duren om uzelf de tijd te geven uw vrienden, de vrienden van uw vrienden en het publiek in het algemeen te activeren. Als de campagne daarentegen te lang duurt, loopt u het risico dat de beweging verslapt en profiteert u niet van het gevoel van dringende noodzaak dat het publiek meer betrokken bij uw campagne maakt.

3. Communiceer goed over uw project

Ten eerste is het van belang om uw project uitvoerig te beschrijven. Het is fundamenteel om op de storytelling-modus over te schakelen om er zeker van te zijn dat uw project de mensen aanspreekt, dat het de mensen bereikt. Daarna is het belangrijk om een aantal vragen te beantwoorden: Wie? Wat? Hoe? Waar? Waarom? Bovendien is het belangrijk om uw inhoud toegankelijk te maken met foto's of video's. Hoe beter uw project wordt voorgesteld, hoe beter het door het publiek zal worden onthaald.

Vervolgens dient u de reden uit te leggen waarom u een beroep op dit type financiering doet en waar het geld voor nodig is. Het is van belang om de uitgaveposten op te sommen en eventueel uit te leggen wat u met het geld gaat doen als u uw doelstelling overschrijdt.

Tot slot is het essentieel om een goede blikvanger te hebben. De blikvanger is de eerste informatie die het publiek over uw project zal zien. Deze moet dan ook de nieuwsgierigheid en de interesse wekken.

4. De tegenprestaties

Uiteraard zijn de tegenprestaties direct verbonden met het type crowdfunding dat u kiest. De tegenprestaties moeten aantrekkelijk en origineel zijn en verband houden met uw project. Het is een uitgelezen kans om een symbolisch voorwerp voor uw project te promoten. Bovendien is het belangrijk dat de tegenprestaties en de bijdrage goed met elkaar in evenwicht zijn. Neem een kijkje op de verschillende crowdfundingplatforms om inspiratie op te doen.

5. De communicatiecampagne

Zodra de campagne online staat, is het tijd om het publiek te activeren. Dit is de belangrijkste fase om uw financieringscampagne tot een succes te maken. Het is aanbevolen om een aantrekkelijke visual te gebruiken die een continuïteit met uw project voorstelt. Zorg ervoor dat de mensen uw project snel herkennen aan een logo of een kenmerkend symbool. Durf een video met uitleg te maken. Uiteindelijk moet de boodschap via uw vrienden, de vrienden van uw vrienden, persbureaus, de reclame enz. rondgaan. Het belangrijkste is om zo veel mogelijk zichtbaarheid te verwerven. 

Crowdfunding en Brussel

Er bestaan diverse platforms voor crowdfunding in Brussel. Voor crowdfunding in de vorm van aandelen is er My Micro Invest . In de vorm van leningen is er Look & Fin. Tot slot in de vorm van beloningen zijn er Kiss Kiss Bank Bank, Indiegogo en Kickstarter.
Deze lijst is niet uitvoerig.

Crowdfunding en de audiovisuele sector: een goede combinatie

Op audiovisueel niveau is crowdfunding voor meerdere projecten een hefboom geweest. Met productiebudgetten die steeds kleiner worden en producenten die steeds huiveriger zijn om risico's te nemen, is crowdfunding steeds meer in trek. Het kan potentiële geldverstrekkers namelijk geruststellen over de interesse die het publiek voor het project heeft. Dit was bijvoorbeeld zo voor Rob Thomas, die zo'n 6.000.000 USD wist te mobiliseren bij zijn fans om een film te maken gebaseerd op de inmiddels gestopte televisieserie Veronica Mars. Hetzelfde geldt voor Zach Braff, die dankzij crowdfunding Wish I Was Here, het vervolg op de film Garden State uit 2004 met Nathalie Portman in de hoofdrol, kon financieren.

In Brussel nemen verschillende filmproducties hun toevlucht tot crowdfunding. Zo is UMedia, die  Sketté, de nieuwe komedie geschreven door de auteurs van Dikkenek, produceert, momenteel bezig met een financieringscampagne via het platform Ulule om 100.000 euro in te zamelen. 

Op het platform Kiss Kiss Bank Bank kunt u het Belgische kortfilmproject Cavalcade terugvinden, een film van Vincent Tholomé en Maja Jantar. Overigens is Cinema GALERIES mentor van alle audiovisuele projecten en stelt deze bioscoop een van zijn zalen ter beschikking om de verspreiding ervan te verbeteren. In Frankrijk vindt op Kiss Kiss Bank Bank momenteel een van de grootste Europese audiovisuele inzamelingen plaats met de film Demain, die onze toekomst opnieuw uitvindt op basis van de beste oplossingen van vandaag. Op 3 dagen tijd werd al bijna 300.000 euro opgehaald.

Ter conclusie kunnen we zeggen dat crowdfunding het mogelijk maakt om snel de waarde van de markt te evalueren en in korte tijd potentiële klanten aan zich te binden. Daarom zullen we zien dat bepaalde projecten niet dankzij de traditionele financiële actoren vooruitgaan, maar juist met de steun van het doelpubliek zelf.  We kunnen ongetwijfeld spreken van een mogelijkheid voor de Brusselse audiovisuele sector om te bloeien en de creativiteit en de projecten verder uit te breiden. 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.