De 6 meest gestelde vragen tijdens deze coronacrisis

De 6 meest gestelde vragen tijdens deze coronacrisis

Sinds het begin van de Covid-19-crisis in maart, ontving 1819 meer dan 33.939 vragen betreffende de beschikbare premies, het overbruggingsrecht, de openingsvoorwaarden of begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden. Om door het bos de bomen te blijven zien, hebben we de zes meest gestelde vragen (per telefoon of e-mail) aan de dienst 1819 gecompileerd in dit artikel.

1. Heb ik recht op een premie?

De drie gewesten van het land hebben een hele reeks premies voorzien om ondernemingen in deze moeilijke tijden te ondersteunen. In het Brussels Gewest moet voor de meeste premies de aanvraag worden ingediend bij de administratie Brussel Economie en Werkgelegenheid.  

Dit zijn de premies die vandaag beschikbaar zijn:

De premie voor cafés en restaurants (€ 3000 per vestiging) is normaliter beschikbaar vanaf 17 november en moet worden aangevraagd voor 4 december.

Naar aanleiding van de beslissingen die op 29 oktober werden genomen, zijn er nieuwe premies in voorbereiding ter ondersteuning van de betrokken Brusselse ondernemingen.

Sommige gemeentes hebben eveneens ondersteuningsmaatregelen genomen. Ga kijken op de website van uw gemeente om na te gaan of u er recht op hebt en hoe u contact met hen kunt opnemen.

Kan ik genieten van het overbruggingsrecht?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zelfstandigen (natuurlijke personen en rechtspersonen) sinds het begin van de crisis van een toelage genieten. Op dit moment kunnen we 4 soorten overbruggingsrecht onderscheiden, terug te vinden op de website van het RSVZ :

 • het overbruggingsrecht ter onderbreking van de heropstart
 • het overbruggingsrecht bij opschorting van de activiteit
 • het overbruggingsrecht bij een quarantaine of gesloten klas/school/kinderopvang
 • het overbruggingsrecht in andere omstandigheden (onder meer bij faillissement)

Voor sommige activiteiten is een verdubbeling van het bedrag van het gestorte overbruggingsrecht voorzien voor de maanden oktober en november. Omdat de toestand snel evolueert, is het een goed idee om contact op te nemen met je sociaal verzekeringsfonds om na te gaan waar je recht op hebt in jouw situatie.

Het overbruggingsrecht dien je bij je sociaal verzekeringsfonds aan te vragen.

Op welk krediet kan ik een beroep doen om mijn kastoestand aan te zuiveren?

Op dit moment kunnen verschillende soorten leningen worden aangevraagd om je thesauriemoeilijkheden het hoofd te bieden.

 • Het kaskrediet "Recover" van Brusoc (finance&invest.brussels) voor een maximumbedrag van 15.000 euro (aan een lage rentevoet) bedoeld voor zelfstandigen en kleine ondernemingen. Stuur een e-mail naar covidbrusoc@hub.brussels om een aanvraagformulier te bekomen.
 • Specifieke lening voor de Horeca bij finance.brussels:
  • Mogelijkheid van een lening tegen een verlaagde rentevoet aan de belangrijkste leveranciers in de Horeca zodat ze uitstel van betaling aan de Horecabedrijven kunnen bieden;
  • Mogelijkheid van een lening tegen een verlaagde rentevoet  aan Horecabedrijven die tenminste 10 personen tewerkstellen. 
 • Organisaties voor microkredieten (Crédal, microStart, Hefboom,…) werden financieel door de overheid ondersteund om hen toe te laten extra leningen toe te staan aan ondernemers.
 • De Proxi-lening gelanceerd door het Brussels Gewest op 15 oktober: mobilisering van het spaargeld van particulieren, vaak "Family, Friends and Fools" genoemd, om de financiering van een zelfstandige activiteit of KMO in Brussel mogelijk te maken. Door deze lening toe te staan, kan een kredietgever-particulier genieten van een fiscaal voordeel onder de vorm van een korting op de jaarlijkse inkomstenbelasting.

Is er een specifieke steunmaatregel voor de betaling van de zakelijke huur?

De huur is voor Brusselse ondernemingen vaak een bijzonder grote kost. We hebben heel veel vragen gekregen over eventuele steun op dit vlak.

Een maatregel met betrekking tot de huur wordt momenteel voorbereid door de Brusselse regering. In principe zal die in de komende weken aangekondigd worden. De Stad Brussel heeft van haar kant een steunmaatregel voorzien voor de huurders (commercieel en residentieel) van onroerende goederen die het eigendom zijn van het OCMW of de Regie voor Grondbeleid.

Het is alvast een goed idee om met de eigenaar te overleggen om hierover een overeenkomst te bekomen, bijvoorbeeld voor betalingsuitstel. De situatie is natuurlijk voor een aantal eigenaars ook niet makkelijk.... Kies voor een constructief overleg om te komen tot een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Eventueel kan een beroep worden gedaan op een bemiddelaar. Neem hiervoor contact op met het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden.

Welke zijn de fiscale maatregelen waarvan ik kan genieten?

De federale overheid heeft een hele reeks maatregelen genomen om de fiscale lasten van de Belgische ondernemingen te verminderen. We sommen er drie op:

 • aanvraag voor vrijstelling voor toekomstige bedrijfsverliezen ("carry-back")
 • tijdelijke vermindering van het btw-percentage in de Horeca
 • wijziging van de percentages van de voorschotten op de inkomstenbelasting

De volledige lijst van deze fiscale maatregelen is terug te vinden op de website van de FOD Financiën

Weet ook dat je, als je financiële toestand als zelfstandige dit noodzaakt, de mogelijkheid hebt om een vermindering of vrijstelling te vragen van socialezekerheidsbijdragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Naar aanleiding van de tweede golf worden op federaal niveau nieuwe maatregelen aangekondigd.

Hoe en door wie kan ik worden begeleid om deze crisis door te komen? 

Om de ondernemingen tijdens deze crisis zonder voorgaande zo goed mogelijk en op elk niveau te ondersteunen (psychologisch, financieel, juridisch, enz.) heeft het Gewest een noodbegeleidingsplan opgesteld.

Dit noodbegeleidingsteam verzamelt alle competenties van de belangrijkste spelers van de regio, waaronder het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (COM) en hub.brussels, dat dit regionale team coördineert. Op lokaal vlak zijn er de Lokale Economische Loketten (LEL) en de platforms voor Jobcreatie die ook stakeholders zijn in dit project.
finance&invest.brussels is eveneens actief in het kader van dit begeleidingsprogramma en werkt financiële oplossingen voor ondernemingen uit.

Als u van dit begeleidingspakket gebruik wenst te maken, vul dan het onlineformulier in. Je zal worden doorverwezen naar het meest geschikte organisme.

 
 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.