De 7 tips van 1819 over het statuut van zelfstandige in bijberoep

1819.brussels

Onlangs belde Inès, 34 jaar en loontrekkende, het nummer 1819 op om enkele vragen te stellen. Ze wil een project starten als zelfstandige in bijberoep. Op deze had ze een artikel gelezen met als titel 'Zelfstandige in bijberoep, een handige tussenoplossing' en ze wou wat extra advies vooraleer een ondernemingsnummer aan te vragen.

Wij hebben besloten om de 7 tips die wij haar gegeven hebben met u te delen.

 1. Uw nieuwe activiteit zal veel tijd en energie vergen. U zult uw tijd goed moeten indelen om de problemen die gepaard gaan met deze nieuwe werklast te kunnen omzeilen. Houd er rekening mee dat u heel wat minder tijd zult kunnen besteden aan uw gezin of hobby's. Sta ook even stil bij de gevolgen voor uw hoofdactiviteit.

 2. Let op dat u geen activiteit gaat uitoefenen die concurrentie betekent voor uw werkgever. In heel wat gevallen zult u van uw huidige werkgever toestemming moeten krijgen om uw bijberoep te starten.

 3. De inkomsten uit deze activiteit zullen voor de berekening van uw belastingen (aangifte personenbelasting) opgeteld worden bij uw inkomsten als loontrekkende. Als u meer verdient, belandt u mogelijk in een andere belastingschijf en zal u zwaarder belast worden. Maak een schatting van het belastingbedrag dat u op het einde van het jaar zult moeten betalen en bepaal op die manier het bedrag van uw voorafbetalingen per kwartaal.

 4. U zult een aantal boekhoudkundige en fiscale verplichtingen moeten nakomen. In de twee artikels hieronder vindt u meer informatie over wat de belastingdiensten verwachten van ondernemingen naargelang hun grootte.

  1. Boekhoudkundige verplichtingen voor zeer kleine ondernemingen

  2. Boekhoudkundige verplichtingen voor KMO's

 5. Als uw omzet niet hoger ligt dan 15.000 euro (*) en u btw-plichtig bent, komt u in aanmerking voor de vrijstellingsregeling . In dat geval hoeft u geen btw te betalen en moet de btw ook niet op uw facturen vermeld worden. U moet wel op uw facturen aangeven dat u geniet van de btw-vrijstellingsregeling.  Houd er rekening mee dat de btw die u betaalt op de goederen en diensten die u gebruikt voor het uitoefenen van uw activiteit in dat geval niet aftrekbaar is.

 6. Vergeet niet om professionele kosten zoals (een deel van) de aankoop van een auto, de huur van een kantoor, een computer, de betaalde sociale bijdragen enz. in mindering te brengen.

 7. Het is altijd beter om u tijdens het eerste jaar te laten begeleiden door een erkend boekhouder.

 Tijdens ons telefonisch gesprek hebben wij ook nagegaan of de volgende zaken duidelijk waren:

 • Om van dit statuut te kunnen genieten, moet u ook minstens halftijds als loontrekkende of ambtenaar werken. Bij het aanvragen van uw ondernemingsnummer aan een erkend ondernemersloket zult u een kopie van uw tewerkstellingscontract moeten voorleggen.

 • De administratieve stappen die u zult moeten nemen om uw bijberoep te starten, zijn dezelfde als die voor zelfstandigen in hoofdberoep.

 • De voorlopige kwartaalbijdrage voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt € 75,20. De overheid heeft per inkomstenschijf een bijdrage vastgelegd. Elk jaar zullen uw kwartaalbijdragen berekend worden op basis van uw netto belastbare inkomsten voor het jaar van de bijdragen. Als uw inkomsten dus stijgen, zal het bedrag van de kwartaalbijdrage ook stijgen. Als de jaarlijkse netto belastbare inkomsten uit uw activiteit echter niet hoger liggen dan 1.423,90 euro, hoeft u geen sociale bijdragen te betalen.

  De betaling van deze bijdragen leveren u geen bijkomende rechten op naast de rechten die u al verworven hebt als loontrekkende.

 • U zult sociale bijdragen en belastingen betalen op deze netto belastbare inkomsten, dus op wat u verdiend hebt min uw kosten.

 •  Als een werknemer tot slot zijn werk als loontrekkende verliest maar verder aan de slag blijft als zelfstandige, heeft hij of zij in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering, behalve onder bepaalde voorwaarden.

Als u zoals Inès nog verdere vragen hebt over dit statuut, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het nummer 1819!

(*) Mits validatie door Europa, zal deze BTW-vrijstelling vanaf 1 januari 2016 verhoogd worden naar 25.000 euro.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.