FINANCIEREN VAN EEN INNOVATIEF PROJECT IN HET BHG

De juiste vragen die u zich dient te stellen voordat u nadenkt over het financieren van Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

1819.brussels

Onderzoek en innovatie zijn inmiddels sleutelelementen voor de Europese en gewestelijke fondsen voor de periode 2014-2020. Ondernemingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), en in het bijzonder kmo's, kunnen aanspraak maken op verschillende financieringsmiddelen als ze innovatieve projecten willen lanceren.

Hoe zet u een innovatief project op poten? Hoe herkent u een project dat daadwerkelijk innovatief is? Welke financieringsbronnen bestaan er in het Gewest? Wie kan er helpen bij de bepaling van het project en het verkrijgen van het kapitaal voor de realisatie ervan.

Financieren van een innovatief project in het BHG: welke vragen dient u zich te stellen voordat u de stap zet?

Ten eerste moet u als ondernemer goed begrijpen in welke ontwikkelingsfase uw idee zich bevindt. Wat is de mate van rijpheid ervan? Als het idee niet goed gestructureerd is, moet het beter gedefinieerd worden en verder uitgedacht worden zodat iu zich later op de beste financieringsbronnen kan beroepen.

Verder moet u ook goed begrijpen of het aldus uitgedachte project op een doeltreffende manier in de ondernemingsstrategie past. Deze redenering is noodzakelijk voor de duurzaamheid van het project. Het moet namelijk niet op zich, maar als onderdeel van een ondernemingsstrategie op lange termijn nuttig zijn. Dit opdat de resultaten ervan na het einde van het project daadwerkelijk kunnen worden benut.

Deze redenering vereist tevens dat u goed nadenkt over de rentabiliteit van het project. Een ondernemer moet zich vragen stellen met betrekking tot de winstgevendheid van het project, ofwel het potentieel ervan in termen van inkomsten tegenover de kosten die nodig zijn om het te realiseren.

Zodra het idee duidelijk is, een plaats heeft in de ondernemingsstrategie en over een rentabiliteitspotentieel op de markt beschikt, betreft de volgende vraag de aard ervan. Is het idee werkelijk innovatief, ofwel beantwoordt het project aan de definitie van innovatie en kan het dus worden ondersteund met daarvoor bestemde fondsen?

Om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk om te begrijpen of de resultaten van het project (nieuwe producten, diensten, processen enz.) daadwerkelijk hun plaats op de markt zullen vinden. En dit niet alleen in termen van winstgevendheid voor de onderneming, maar ook wat betreft de mate waarin ze voldoen aan de in de gewestelijke en/of Europese strategie beoogde behoeften van de maatschappij.

Welke financieringsbronnen zijn er beschikbaar om innovatieve projecten te ondersteunen?

Wanneer u een goed omlijnd, strategisch, rendabel en innovatief idee heeft, kan u trachten een financiering te krijgen om het te realiseren. Om een innovatief project te financieren, bestaan er verschillende financiële bronnen:

  • Brusselse programma's voor financiële steun aan O&I-activiteiten

  • Europese financieringen op het gebied van onderzoek en innovatie, met name voor de periode 2014-2020 het programma Horizon 2020.

De keuze voor de geschikte financiering hangt af van de kenmerkende eigenschappen van het project zelf.

Op welke actoren kunt u een beroep doen om steun te ontvangen bij het ontwerpen en opzetten van een project en om in aanmerking te komen voor financieringen?

Deze vraag beantwoorden is niet altijd zo eenvoudig. Daarom hebben het Gewest en Europa bepaalde organisaties gemandateerd om bedrijven en andere economische spelers te helpen bij het achterhalen en toegang krijgen tot de beschikbare steunmaatregelen om de innovatie te financieren.

Het gaat in het bijzonder om: NCP Brussels, Enterprise Europe Brussels en Innoviris. Elk van hen behandelt andere fondsen en werkt nauw met de andere twee samen om te komen tot een doeltreffende doorverwijsactie naar degene die zich bezighoudt met de fondsen die het best aansluiten bij de vereisten van de ondernemingen.

 

 

Fonds

Website

NCP Brussels

  • Europese fondsen, met name Horizon 2020

 http://www.ncpbrussels.be/

Enterprise Europe Brussels

  • Kmo-instrument van Horizon 2020
  • Coachingdiensten voor innovatie

 http://www.brusselsnetwork.be/

 

Innoviris

  • Gewestelijke fondsen
  • Europese fondsen afkomstig uit gewestelijke fondsen

 http://www.innoviris.be/nl

Elke ondernemer die steun wenst te krijgen om een innovatief project te bepalen en financiering wenst te ontvangen om het op te zetten, kan zich tot deze organisaties richten. Zij zullen hem of haar helpen het meest geschikte kanaal te achterhalen voor het project dat hij of zij wil beginnen, en hem of haar indien nodig bijstaan bij de voorbereiding en realisatie van het project.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.