De premie van 2000 euro voor de Brusselse zelfstandigen beschikbaar vanaf 8 juni

De premie van 2000 euro voor de Brusselse zelfstandigen en micro-ondernemingen is beschikbaar vanaf 8 juni

1819.brussels

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro verkrijgbaar om een aantal categorieën van micro-ondernemingen te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen. Vervult u de nodige criteria? Vraag dan uiterlijk op 30 juni 2020 de premie aan.

Alle info over deze premie is beschikbaar op de website: www.premiecovid.brussels

De aanvraag kan via dezelfde webpagina vanaf maandag 8 juni tot en met 30 juni ingediend worden.

Wie kan deze premie ontvangen ?

Elke zelfstandige, vennootschap of vereniging die de volgende zes vragen bevestigend beantwoordt:

 • Op 18 maart 2020 beschikte u over minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
 • U heeft niet de COVID-19-premie van 4.000 euro per vestigingseenheid aangevraagd, noch enige andere premie tegen de achtergrond van de COVID-19-gezondheidscrisis bij een gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt ;
 • Uw onderneming heeft ten hoogste vijf voltijdse equivalenten in dienst ;
 • U bevindt zich in een van de volgende gevallen:
  • een zelfstandige als eenmanszaak, die een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
  • een vennootschap waarvan een zaakvoerder of bestuurder een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020
  • een vennootschap waarvan de zaakvoerder of bestuurder in loondienst is en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
  • een vereniging waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis
 • Uw onderneming heeft een economisch en handelsoogmerk ;
 • Tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft ze niet meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen.

Om deze premie te kunnen aanvragen, moet u ook correct geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (adressen van de vestigingseenheden, functies, enz.). Men kan dit controleren aan de hand van de tool op de website. De lijst met de andere in te vullen documenten voor de aanvraag van de premie is eveneens beschikbaar op www.premiecovid.brussels (bankattest, foto bankkaart…)

“Ongeveer 50.000 zelfstandigen en kleine ondernemingen hebben recht op deze financiële steun van 2000 euro. De volledige administratie staat klaar om ervoor te zorgen dat de aanvragen en betalingen van de premie zo snel mogelijk verwerkt worden zodat ze deze crisis kunnen overwinnen”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Bron: persbericht Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.