De premie van 3000 euro voor de Brusselse culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk is beschikbaar

De premie van 3000€ voor de Brusselse culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk is beschikbaar

Er is een nieuwe premie van 3.000 euro verkrijgbaar om de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk te steunen die niet in aanmerking kwamen voor andere maatregelen. Vervult u de nodige criteria? Vraag dan uiterlijk op 5 september 2021 de premie aan.

Alle info over deze premie is beschikbaar op de website: www.premiecovid.brussels

Wie kan deze premie ontvangen ?

Elke instelling van de Brusselse culturele en creatieve sector die ten hoogste vijf voltijdse equivalenten (VTE's) in dienst heeft, een instelling zonder winstoogmerk is en onder een van de op de lijst vermelde NACE-codes valt.

De instellingen :

  • moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over minstens een bedrijfszetel beschikken. Dit laatste moet ter validatie effectief zo opgenomen zijn in uw gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • moeten een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus, de jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten moeten erdoor beïnvloed zijn;
  • moeten een sociaal oogmerk hebben dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
  • mogen vóór 30 juni 2021 geen voorwerp uitgemaakt hebben van een opgestarte faillissements- of vereffeningsprocedure;
  • mogen geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 10.000 euro ingebracht hebben op de balans 2020.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de premie toekennen na uitdrukkelijke aanvraag van de instelling.

⚠️Opgelet: De steun wordt slechts eenmaal toegekend aan eenzelfde aanvrager en kan niet worden gecumuleerd met een andere COVID-premie verkregen in het jaar 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië, noch met middelen uit de noodfondsen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap. (Aanvragers van de eerste en/of tweede versie van de COVID-premie voor de culturele en creatieve sector in 2020 kunnen dus wel opnieuw een aanvraag voor deze premie indienen.)

Ter herinnering: krachtens de EU-verordening nr. 1407/2013 van 18 december 2013 van de Europese Commissie mag een onderneming tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren niet voor meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen (hebben).

Uiterlijk op 5 september 2021 moet de premieaanvraag worden ingediend.

De premie aanvragen

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.