De stedenbouwkundige lasten : wat houden die precies in?

De stedenbouwkundige lasten : wat houden die precies in?

1819.brussels

U hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig om uw activiteiten te vestigen of uit te breiden in het Brusselse Gewest, en u vraagt zich af of er "stedenbouwkundige lasten" zullen worden opgelegd? 

Wat zijn stedenbouwkundige lasten?

De stedenbouwkundige lasten vereisen dat de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning voldoet aan bepaalde verplichtingen of een vergoeding betaalt om de kosten/behoeften inzake infrastructuur die door zijn project ontstaan, te financieren.

De bouw van een kantoorgebouw brengt bijvoorbeeld mobiliteitsbehoeften met zich mee voor de werknemers die er werken. In het algemeen doet de bouw van nieuwe gebouwen een behoefte aan infrastructuur (wegen, verbindingen, openbaar vervoer, ...) en aan sociale voorzieningen (crèches, scholen, ziekenhuizen, ….) ontstaan. De stedenbouwkundige lasten worden gebruikt om de overheid te helpen bij de financiering van deze behoeften

Over welke activiteiten gaat het?

Het decreet inzake de stedenbouwkundige lasten bepaalt de lijst van stedenbouwkundige vergunningen die verplicht onderworpen zijn aan stedenbouwkundige lasten.  Het besluit beoogt voornamelijk omvangrijke projecten en er werden minimumdrempels vastgesteld:

Kantoren of activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen, parlementaire raden, diplomatieke missies, consulaatposten, …

 Boven de 500 m²

Parkings met commerciële doeleinden (overdekt of in openlucht): het gaat om parkings die toegankelijk zijn voor het publiek door middel van betaling

 Boven de 24 parkeerplaatsen

Winkels (waaronder grote speciaalzaken) en groothandelszaken

 Boven de 2000 m²

Hotelinrichtingen

 Boven de 20 kamers

Gebouw bedoeld voor huisvesting

 Boven de 1000 m²

 

Het decreet bepaalt ook welke werken nog zijn vrijgesteld van lasten:

 • De realisatie van omkaderde en conventionele woningen (d.w.z. toegankelijk voor lage en middelgrote inkomens)
 • De realisatie van groene ruimten
 • De realisatie van overstapparkings
 • De realisatie van voorzieningen voor onderwijs, cultuur, sport, gezondheidszorg, sociale voorzieningen of voorzieningen voor erkende erediensten of lekenmoraal;
 • De bestemmingswijziging van kantoren tot woningen of uitrusting
 • ...

Voor de andere werkzaamheden kan de instantie die de vergunning uitreikt facultatieve stedenbouwkundige lasten innen, maar steeds met naleving van het evenredigheidsbeginsel.

Waaruit bestaan deze lasten?

De Regering laat de aanvrager van een vergunning de keuze tussen de voldoening in natura van de lasten of de betaling van een geldsom die zal worden gebruikt om infrastructuur of openbare voorzieningen te financieren.

 • De werken in natura die de aanvrager kan voorstellen als stedenbouwkundige lasten, zijn: de aanleg van openbare ruimten, wegen, groene ruimten, uitrustingen, of de inrichting van omkaderde of conventionele woningen. Deze werken moeten worden uitgevoerd in de buurt van het project waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.
 • Bij de betaling van een geldbedraglegt het besluit de volgende minimumbedragen op:
  • Kantoren: € 125 /m² (en € 200 /m² als de dichtheid van het gebouw hoger is dan het gemiddelde van de zone, dat is vaak het geval bij hoge gebouwen).
  • Handelszaken: € 125 /m²
  • Hotels: € 90 /m²
  • Woningen: € 50 /m² (en € 65 /m² in welbepaalde gevallen)
  • Parkings voor commerciële doeleinden: € 125 /m²

Deze bedragen kunnen in sommige bijzondere gevallen echter worden verminderd: opwaardering van geklasseerd erfgoed, strijd tegen kankers, gebouw gelegen in de perimeter van een wijkcontract, ...

Vanaf wanneer zijn deze bepalingen van toepassing?

Deze lasten zijn van toepassing als uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die de hierboven genoemde drempels overschrijdt en volledig werd aangegeven door het Gewest of de gemeente na 21 december 2013.

Wat moet ik doen als mijn project behoort tot de lijst van projecten die onderworpen zijn aan stedenbouwkundige lasten? Hoe kan ik meer informatie krijgen?

Als u zich afvraagt of uw project onderworpen zal zijn aan stedenbouwkundige lasten, kunt u contact opnemen met de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente, die uw vragen kan beantwoorden en informatie kan geven over de manier waarop u desgevallend kunt voldoen aan deze plicht.

Bronnen:

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.