De toolbox om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten

1819.brussels

De vzw Ideji werd in 1987 opgericht door een aantal zeer gedreven personen. Het ging toen voornamelijk om een informatie- en documentatiecentrum dat in de eerste plaats bedoeld was voor jongeren. Bijna 30 jaar later zet Ideji zich nog altijd in voor het informeren en bewustmaken van de verenigingswereld. Maar met een belangrijk pluspunt: de vereniging is een referentie geworden op het gebied van vorming voor mannen en vrouwen die een vereniging willen oprichten of ontwikkelen. Interview met Dorothée Etzenbach, adjunct-directrice van Ideji.

Hoe is een vereniging die oorspronkelijk gespecialiseerd was in de sector van de jongereninformatie uitgegroeid tot een speler op het gebied van vorming voor wie een vereniging zonder winstoogmerk wil oprichten of ontwikkelen?

Dorothée Etzenbach: "Geleidelijk aan. Het is waar dat Ideji in het begin gericht was op de sector van de jongereninformatie. Maar al zeer snel werd het publiek van de vereniging veelzijdiger. Het waren niet meer alleen jongeren, maar ook gezinnen, senioren en mensen in het verenigingsleven. In het midden van de jaren 1990 begon de vereniging vragen te krijgen van mensen in het verenigingsleven zelf die op zoek waren naar allerhande adviezen, bijvoorbeeld over hoe ze een vzw moesten oprichten, enz. Het toeval wilde dat één van de oprichtsters in die tijd een grondige kennis had van deze zaken. Zij heeft de vragen die haar werden gesteld dan ook spontaan beantwoord. Daarna hebben we deze activiteit gaandeweg ontwikkeld, gestructureerd en uitgebreid. En vandaag de dag bieden we opleidingen, workshops en begeleiding aan reeds bestaande verenigingen en mensen die er graag een willen oprichten."

Welk soort opleidingen biedt u aan?

Dorothée Etzenbach: "We streven ernaar het hele kennisspectrum aan te bieden dat nodig is om een vzw te leiden, zoals de wettelijke aspecten, het financiële beheer, de human resources enz.

Ten eerste hebben we opleidingssessies naar keuze over belangrijke thema's voor mensen die bij een vereniging betrokken zijn: "De statuten van mijn vzw opstellen en begrijpen", "De begroting, sturingsinstrument van een vzw en de projecten ervan", "Mailings opstellen voor het inzamelen van kapitaal" zijn op dat gebied enkele voorbeelden van opleidingen die we aanbieden. Ze zijn bedoeld voor groepen van 6 tot 12 personen en worden gegeven door specialisten. Deze opleidingen duren van een halve dag tot twee dagen.

Naast deze opleidingen bieden we ook CitizenGo aan, een volledige begeleiding voor mensen die een vereniging opstarten. Het gaat om een 3 maanden durende begeleiding in groepen van 8 tot 10 personen. Hier werken we aan het idee dat aan het verenigingsproject ten grondslag ligt: hoe zijn ze bij het idee gekomen om een vereniging op te richten, hoe kadert dit idee in hun levensverhaal, hoe kan het idee een project en vervolgens een vereniging worden. We zullen met andere woorden samen de haalbaarheid analyseren van het idee om een project te worden. Door in groep te werken, is het mogelijk het idee te toetsen aan de reacties van een aantal andere personen. Dat is de eerste fase van de begeleiding. Later hebben ze de mogelijkheid om deel te nemen aan een reeks opleidingssessies, dezelfde die we overigens naar keuze aanbieden. "

Is deze begeleiding gratis of tegen betaling?

Dorothée Etzenbach: "De begeleiding is betalend maar de prijzen zijn erg democratisch: een werkzoekende die deelneemt aan onze lange opleiding (1 tot 2 dagen per week gedurende 3 maanden) betaalt 300 euro. Voor de anderen kost het 500 euro. Het spreekt vanzelf dat deze tarieven niet al onze kosten dekken. Het verschil wordt gedekt door de subsidie die Ideji ontvangt van het kabinet van mevrouw Fremault, de minister die bevoegd is voor Economie en Tewerkstelling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."

Als u kijkt naar de ideeën, de projecten en de mensen die deze grondige opleidingen volgen, ziet u dan constanten, duidelijke evoluties ten opzichte van wat tien jaar geleden werd gedaan?

Dorothée Etzenbach: "Er is een zeer grote verscheidenheid aan ideeën en projecten in de groepen die we begeleiden. Dit gezegd zijnde, heb ik de indruk dat alles wat met duurzame ontwikkeling en biologisch te maken heeft, heel wat interesse wekt, meer dan voorheen in ieder geval. Ik constateer ook dat er steeds meer interesse is voor onze opleidingen. We bereiken een groter publiek dan enkele jaren geleden. Is dat toe te schrijven aan een opleving in de maatschappij van het verenigingsleven? Komt het door de naamsbekendheid van Ideji? Het is moeilijk te zeggen. Maar het is wel zo dat onze diensten de afgelopen jaren duidelijk professioneler zijn geworden. Wat de cijfers betreft, hebben er in 2013 200 mensen aan onze verschillende opleidingen deelgenomen.

Komt het voor dat u zich genoodzaakt ziet de inschrijving van bepaalde personen voor een van uw opleidingen te weigeren?

Dorothée Etzenbach: "In principe weigeren we niemand. Het is waar dat we de laatste jaren mensen tegenkomen die een vzw willen oprichten terwijl hun project niet helemaal zonder winstoogmerk is. We zien dat vooral in de sector van de persoonlijke ontwikkeling, massages, yoga enz. Het feit dat er vaak sprake is van commerciële projecten is een probleem, net als het feit dat het over het algemeen gaat om persoonlijke in plaats van verenigingsprojecten. Veel mensen denken namelijk nog dat het eenvoudiger is om een vzw op te richten en te beheren dan om zich als zelfstandige te registreren. Dat is een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Wanneer we op dit soort projecten stuiten, spreken we daar uiteraard over met de projectdragers. We stellen voor dat ze zich tot andere instanties in Brussel richten en leggen uit dat er andere rechtsvormen bestaan die beter geschikt zijn voor hun project. Als ze onze opleidingen toch willen volgen, aanvaarden we hun inschrijving, maar benadrukken wel dat de beheermodules volledig op vzw's zijn gericht. Want eigenlijk is er wat de ontwikkeling van een project betreft op het gebied van begeleiding niet echt een verschil met een puur commercieel project. "

Zijn de projectdragers die u heeft begeleid er over het algemeen in geslaagd hun projecten te lanceren en te bestendigen?

Dorothée Etzenbach: "We hebben uiteraard meer feedback van de personen die we over een lange periode begeleiden dan van degenen die een opleiding komen volgen. Ruwweg kunnen we zeggen dat 50 % van de mensen die een lange opleiding bij ons hebben gevolgd, erin slagen hun vzw op te richten. De anderen slaan een andere professionele weg in. En wanneer een project slaagt, levert dat vaak mooie verhalen op. Ik denk bijvoorbeeld aan een jonge vrouw die deelnam aan de sessie van maart/juni 2013. Zij heeft een vzw opgestart voor het bijeenbrengen van kapitaal om projecten in Afrika te steunen. Ze heeft voldoende geld ingezameld om haar eerste project in Afrika te steunen. Ze heeft daarvoor veel van zich laten horen op de sociale netwerken en uiteindelijk werd ze door het tijdschrift Flair uitgeroepen tot de meest verbluffende vrouw van het jaar. "

Wat zijn de motivaties van de mensen die zich tot u richten wanneer ze een vereniging willen opstarten?  Hun eigen werkgelegenheid creëren? Kunnen we het zo samenvatten?

Dorothée Etzenbach: "Voor de personen die CitizenGo volgen, is dat zeer duidelijk zo, ja. 90 % van de mensen die zich tot ons richten zijn werkzoekenden. Het gaat vaak om mensen die al een professioneel traject achter de rug hebben, die zich midden in een heroriënteringsfase bevinden en zin hebben om de wereld te veranderen en de dingen anders aan te pakken. Het is heel fijn om die dynamiek te zien en te begeleiden. De deelnemers aan de opleidingen naar keuze hebben daarentegen zeer uiteenlopende achtergronden: werknemers uit de verenigingssector, leden van raden van bestuur, projectdragers enz."

Meer informatie

Ideji ASBL
Bosstraat 11
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel.: 02 772 70 20 (van 9.00 tot 17.00 uur)
http://www.ideji.be/ideji-citizengo.lasso, - http://www.vieassociative.be/
asbl@ideji.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.