Duurzamere overheidsopdrachten

Duurzamere overheidsopdrachten

1819.brussels

In steeds meer aanbestedingen zijn bepalingen opgenomen die verband houden met respect voor het milieu en duurzame ontwikkeling, vooral in het geval van overheidsopdrachten. Voorbeeldgedrag, een bijdrage aan de ontwikkeling van een beter leefklimaat, milieubescherming ... de opname van milieubepalingen in overheidsopdrachten is een niet te verwaarlozen hefboom voor de overheid.  Hieronder vindt u enige informatie en tips die u helpen zo goed mogelijk aan deze bepalingen tegemoet te komen en deel te nemen aan de overgang naar een duurzamere maatschappij.

Steeds meer overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten bevatten milieubepalingen. In Brussel bijvoorbeeld worden de gemeenten, de gewestelijke instellingen en de instellingen die in hoofdzaak door het Gewest worden gefinancierd, aangespoord om in al hun aanbestedingen milieubepalingen op te nemen (ordonnantie van 8 mei 2014). Deze bepalingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • verbintenissen om de CO2-uitstoot te verminderen of te compenseren;
  • het gebruik van duurzame hulpbronnen;
  • een vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen en van de afvalproductie, in het bijzonder van gevaarlijke afvalstoffen;
  • de integratie van gerecycleerde materialen of goederen in het kader van een kringloopeconomie;
  • het gebruik van diensten, producten en leveringen met een lage milieu-impact.

Er bestaan tal van instrumenten om deze principes in concrete en precieze bepalingen om te zetten: labels, internationaal erkende technische normen ... of criteria die bijvoorbeeld door de of door het UNEP zijn opgesteld. Ook Leefmilieu Brussel heeft tal van hulpmiddelen en handige documentatie bijeengebracht om deze criteria in uw offertes op te nemen.

Milieulabels

Om zich op milieuvlak te onderscheiden, is een milieulabel voor een bedrijf een niet te verwaarlozen troef en vaak zelfs een noodzakelijke voorwaarde om op bepaalde opdrachten in te tekenen.

Een milieulabel kan worden gebruikt om te bewijzen dat het bedrijf aandacht besteedt aan milieukwesties. Met behulp van internationaal erkende labels zoals ISO-14001 of het EMAS kan de opzet van een strikt milieubeheersysteem binnen bedrijven worden gecertificeerd. In het Brussels Gewest heeft Leefmilieu Brussel het eigen label Ecodynamische onderneming gelanceerd, dat veel toegankelijker is dan vele internationale labels en dat getuigt van de milieuaanpak van een bedrijf. Dit label bestaat uit 3 niveaus die overeenkomen met de omvang van de aanpak van het bedrijf.

Een milieulabel is een onmiskenbare troef voor een bedrijf. Bedrijven die niet over een milieulabel beschikken, maar toch milieubevorderende maatregelen hebben genomen, kunnen deze maatregelen steeds in hun inschrijving op de aanbesteding toelichten.

Meer informatie nodig?

Wilt u te weten komen hoe uw bedrijf zich verhoudt ten opzichte van de duurzaamheidsvoorwaarden in een bepaalde overheidsopdracht, dan kunt u de criteria voor duurzame aankopen raadplegen, evenals de extra tips over de juridische achtergrond op de website "Gids voor duurzame aankopen" van de federale overheid.

Wenst u het label Ecodynamische onderneming te verkrijgen, neem dan zeker contact op met Leefmilieu Brussel of raadpleeg de website.

We merken nog op dat Leefmilieu Brussel over een gratis helpdesk beschikt om Brusselse overheidsinstellingen te helpen met de opstelling van overheidsopdrachten.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.