E-commerce, must of gadget?

1819.brussels

Het is inmiddels een vanzelfsprekendheid, e-commerce raakt steeds meer verankerd in onze consumptiegewoonten. Maar is dit distributiekanaal werkelijk geschikt voor zeer kleine ondernemingen? Kan dit, en moet dit, echt deel uitmaken van uw distributiestrategie? Volstaat het om een e-commercewebsite te 'pluggen' op een bestaand distributienetwerk? Is er niet veeleer sprake van een duur en ondoeltreffend gadget?

Enkele grote trends om de omstandigheden van de e-commerce in België te schetsen

Thans staan e-banking en social media bovenaan de lijst van activiteiten die Belgen op internet uitvoeren. Maar het is geen verrassing dat de voortgang van e-commerce zich als een echte trend bevestigt. Een feit dat u dan ook niet (langer) kunt negeren.

  • Het merendeel van de indicatoren blijft groeien, met een zeer sterke stijging wat mobiel breedbandinternet betreft.

  • E-commerce heeft de wind in de zeilen. Tal van handelaren verkopen hun producten (ook) op internet. We stellen vast dat de Belg internet dikwijls gebruikt om verschillende producten te vergelijken voordat hij een keuze maakt, maar dat hij daarna vaak naar een fysieke winkel gaat om zijn aankoop te doen.

  • Andere landen, en dan met name onze buurlanden, behalen hogere scores op het gebied van e-commerce en mobiel internet. Er kan en er moet dus vooruitgang worden geboekt … Vergeet niet dat het internet geen grenzen kent. Voor bepaalde producten en diensten betekent dat de komst van nieuwe concurrenten.

  • De bezorgdheid rond de veiligheid op internet maakt dat de Belgische internetter voorzichtiger is. Dit geldt zowel voor particulieren als voor ondernemingen. De aangeboden oplossingen moeten dus betrouwbaar zijn en de communicatie geruststellend.

Pure players of multichannel?

Wow, nu wordt het technisch … Voor wie het Engels minder goed beheerst: 'pure players' zijn ondernemingen die UITSLUITEND op het web verkopen en 'multichannel' staat voor de strategie waarbij meerdere distributiekanalen worden gebruikt.

U zult inmiddels wel begrepen hebben dat de vraag zich in vele gevallen niet echt stelt. U beschikt al over een verkooppunt, een 'fysieke' vestiging, en u vraagt zich af of het werkelijk relevant is om er een e-commercesite aan toe te voegen? Dan is dat multichannel.

Voor starters kan het daarentegen een existentiële vraag zijn … Het kan verleidelijk lijken om 'op internet te beginnen', uitgaande van het principe dat het goedkoper is dan het openen van een verkooppunt … Dat klopt, maar de ervaring leert ook dat het vaak moeilijk is om bekendheid te krijgen op het web, om bovenaan de resultaten uit te komen van de zoekopdrachten die uw potentiële klanten uitvoeren. Bovendien is het voor veel producten vaak cruciaal dat de consument het product kan 'aanraken' als hij dat wenst. In de textielsector bijvoorbeeld …

In elk geval is het dus raadzaam om na te denken over de verwachtingen van de consument en over de manier waarop u een product in de virtuele wereld positioneert dat hij misschien nog niet kent. Ook is het wenselijk om te zorgen voor een correcte zoekmachineoptimalisatie en de logistieke aspecten die complexer en tijdrovender zijn dan je op het eerste gezicht zou denken, niet te onderschatten.

En als u na rijp beraad toch beslist om, zij het tijdelijk, niet voor e-commerce te gaan, dan is het daarom niet minder belangrijker om uw website te optimaliseren of met andere woorden zo 'vindbaar' mogelijk te maken voor uw klant, in het bijzonder waar en wanneer hij u nodig heeft. U dient dan ook bijzondere aandacht te besteden aan de vindbaarheid op Google of op Facebook uiteraard, maar ook op Google Maps, Foursquare of sectorale en lokale portals … Steeds meer zoekopdrachten worden mobiel uitgevoerd en betreffen een lokale vraag. Dan is het jammer om niet tussen de zoekresultaten te verschijnen van degenen die precies uw producten of diensten nodig hebben!

Zijn ondernemingen die op e-commerce overstappen per se 'duurzamer'?

Op economisch vlak is het duidelijk dat de snelle groei van dit nieuwe distributiekanaal de duurzaamheid van de onderneming beïnvloedt. En dit niet alleen in positieve zin, aangezien de komst van sterke concurrenten op het net in bepaalde sectoren kan betekenen dat zij waardevolle marktaandelen wegkapen.

E-commerce zal dus vooral profijtelijk zijn voor wie in staat is eruit te halen wat erin zit en zich concurrentieel weet te (her)positioneren. Hoe het ook zij en of we het nu op een reactieve of veroverende manier beschouwen, het is een vraag waar we niet omheen kunnen.

Een ander veelvuldig aangehaald argument is het milieuaspect. De drastische verlaging van de druk en de verzending van omvangrijke papieren catalogi, de efficiëntie van de logistiek, en daardoor de optimalisering van de opslag en het vervoer en het dichterbij brengen van het ophaalpunt bij de woon- of werkplaats van de consument, de opheffing van vaak energieverslindende verkooppunten, de dematerialisatie zelf van bepaalde producten (e-books, digitale muziek, VOD enz.) … Dit alles kan inderdaad een bijdrage leveren aan het duurzamer maken van de commerciële activiteit, vanuit ecologisch oogpunt in dit geval …

Vanuit sociaal oogpunt tot slot, toont een studie van Mc Kinsey aan dat voor elke 'verloren' baan in de traditionele economie, er 2,6 banen zouden worden gecreëerd in de digitale economie. E-commerce bevordert tevens het hergebruik van tweedehands materiaal, dat vaak tegen lage prijzen wordt verkocht en daarom toegankelijker is voor de lagere lonen. Ten slotte biedt het personen met een beperkte mobiliteit de mogelijkheid om talloze producten aan te schaffen zonder dat zij zich daarvoor hoeven te verplaatsen.

Een geïntegreerde strategie of niets

Wat de motiveringen ook zijn en om welke sector het ook gaat, een e-commercestrategie zal pas echt doeltreffend zijn als deze perfect in de commerciële strategie van uw onderneming is geïntegreerd. Het heeft geen zin om een weinig ergonomische en slecht geoptimaliseerde website te ontwikkelen die veel administratief werk en weinig resultaat oplevert. Het zou al even onvoorzichtig zijn om de logistieke werklast die dit kanaal genereert te onderschatten, met het risico op een serieuze aantasting van de rentabiliteit ervan …

Als u e-commerce tot de sleutel van uw succes wilt maken in plaats van tot een bijkomend probleem, dient u alle aspecten van de operatie zorgvuldig te bestuderen voordat u zich in het avontuur stort.

Wettelijk kader, het einde van de far west

Voor alle duidelijkheid, tenzij u het doet vanuit een exotisch land dat minder scrupuleus is dan wij in Europa zijn, kunt u op internet niets verkopen zonder een bepaald aantal wettelijke verplichtingen in acht te nemen, die voor het grootste deel de consumentenbescherming betreffen. En aangezien ieder van ons ook consument is, kunnen we daar moeilijk over klagen …

Als u vandaag een e-commerce lanceert, doe het dan goed. En als u al een tijdje online verkoopt, ga dan na of uw website nog aan de wettelijke eisen voldoet … want deze zijn sinds 1 juni 2014 veranderd! De nieuwe reglementering voorziet onder andere in een uitbreiding van de (met name precontractuele) informatieverplichting en een verlenging van de herroepingstermijn. Andere voorschriften betreffen de leveringstermijn en de risico-overgang tijdens de verzending van goederen …

Een IT-dienstverlener die deze naam waardig is, zou in staat moeten zijn om een website te bouwen die aan de wettelijke voorschriften voldoet. Om hier iets meer over te weten te komen, kunt u het artikel lezen dat we in het verleden al aan dit onderwerp hebben gewijd. En omdat een gewaarschuwd ondernemer er twee waard is, of in ieder geval langer overleeft, vindt u meer gedetailleerde informatie op de bladzijden over consumentenbescherming van de FOD Economie.

Heeft u een financieel steuntje in de rug nodig om een degelijke e-commerce-oplossing te implementeren?

Of u nu kiest voor een kant-en-klare, eenvoudig aan te passen module of voor een ambitieuzere gepersonaliseerde oplossing, het is fair en soms zelfs doorslaggevend om een beroep te doen op de beschikbare overheidssteun.

Ook al bestaat er helaas geen specifieke steun voor het opzetten van een e-commerceplatform in Brussel, toch zijn er andere tegemoetkomingen waar op een intelligente manier van kan worden gebruik gemaakt. Het zal voornamelijk gaan om exportsteun enerzijds (uiteraard mits u een echte internationale ontwikkelingsstrategie kan aantonen), en consultancysteun anderzijds (die zoals de naam al aangeeft uitsluitend betrekking heeft op het adviesgedeelte van de missie, met uitzondering van de eigenlijke ontwikkeling).

Dit onderwerp werd ook al in een voorgaand artikel behandeld.

Doe ik het nu of niet?

U zult inmiddels wel begrepen hebben dat er geen kant-en-klaar antwoord op deze vraag bestaat. Het antwoord zal zelden eenvoudig zijn, maar de vraag dringt zich zeker op. Stort u dan ook niet blindelings in het diepe, maar trek er de nodige tijd voor uit om alles goed op een rijtje te zetten!

 

Meer info:

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.