Een eigen cosmeticamerk op de markt brengen: handige tips voor een goede start

Een eigen cosmeticamerk op de markt brengen: handige tips voor een goede start

1819.brussels

De laatste tijd zien we dat er verschillende Brusselse cosmeticaproducten op de markt worden gebracht. Wilt u, net zoals die ondernemers, ook een eigen cosmeticamerk lanceren? Lees dan zeker de handige tips die wij voor u in dit artikel op een rijtje hebben gezet.

Wat zijn cosmetica?

Cosmetica zijn alle producten die voor ons lichaam één (of meerdere) van de volgende functies vervullen:

 • reinigen (bijv. zeep)
 • beschermen (bijv. zonnecrème)
 • verzorgen en in vorm houden (dagcrème, tandpasta ...)
 • ontdoen van nare geurtjes (bijv. deodorant)
 • parfumeren
 • het uiterlijk veranderen (haarkleuring, mascara ...)

Hoe breng ik mijn eigen cosmeticamerk op de markt?

Cosmeticaproducten moeten natuurlijk eerst geproduceerd worden voor ze op de markt kunnen worden gebracht. Dat kan op drie verschillende manieren:

 • ze zelf produceren,
 • ze laten produceren door een derde,
 • of ze laten invoeren.

Welke manier u ook kiest, u mag niet vergeten dat u als merkeigenaar altijd verantwoordelijk bent voor de producten. Als de producten verboden bestanddelen bevatten of als klanten een klacht indienen omwille van onvoorziene ongewenste bijwerkingen, wordt u verantwoordelijk gesteld en moet u verantwoording afleggen. Ook als een derde instond voor de invoering of productie, bent u verantwoordelijk. Besteed dus voldoende aandacht aan de keuze van partners waar u mee samenwerkt (kwaliteitsvol, betrouwbaar, controleerbaar, etc.)

Regelgeving

Wettelijk zijn er twee juridische teksten inzake cosmetica: een Europese en een nationale. Om te beginnen de Europese verordening nr. 1223/2009 waarin de wetgeving te vinden is omtrent de etikettering en de samenstelling van het product (uitgesloten bestanddelen, stoffen met beperkingen, verboden kleurstoffen, bewaringsmiddelen en uv-filters, etc.). En verder het koninklijk besluit van 17 juli 2012. Hierin staan bijvoorbeeld de juridische definitie van een cosmetisch product en de verplichtingen van de ondernemer ten aanzien van de bevoegde autoriteiten.

In België is de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de bevoegde autoriteit.

Welke verplichtingen zijn er vóór u cosmetica op de markt mag brengen?

Technisch dossier

Alle cosmetica die u op de markt wil brengen, moeten een technisch dossier hebben dat voldoet aan artikel 10 en 11 van de Europese verordening 1223/2009. Dat dossier bevat gedetailleerde informatie omtrent het product, waaronder een veiligheidsrapport inzake de samenstelling van het product en de gebruiksaanwijzing ervan.

Veiligheid

De veiligheidsbeoordeling van een cosmetisch product moet gebeuren door een gediplomeerde verantwoordelijke. Daaronder verstaat men iedere persoon, buiten of binnen de onderneming, die een Europees gediplomeerde apotheker, toxicoloog of arts is.

U kan dus zelf beslissen of u kiest voor een verantwoordelijke in België of een uit een andere lidstaat.

Wanneer die persoon de veiligheid van een cosmetisch product valideert, wordt hij ook verantwoordelijk inzake de betrouwbaarheid ervan.

Aan deze veiligheidsbeoordeling zijn kosten verbonden. Vergeet niet dat u beroep kan doen op de steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de bedrijfsprojectpremie: ideeën in ontwikkeling brengen of de bedrijfsprojectpremie: uw project uitdiepen voor het geval u nog geen ondernemingsnummer hebt, of de consultancypremie voor als u wel al geregistreerd bent bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

CPNP-notificatie

Voor u uw cosmetische producten op de markt mag brengen, moet u deze ook registreren in de CPNP-databank van de Europese Commissie: Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Om die kennisgeving te kunnen verrichten, moet u wel eerst een profiel aanmaken.

Dankzij die online databank hebben de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum altijd toegang tot de informatie omtrent het product (de samenstelling).

Etikettering

Op de etiketten van cosmetische producten moet er allerlei verplichte informatie worden vermeld. Het gaat om de volgende informatie:

 • de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon,
 • de nominale inhoud,
 • de minimale houdbaarheid,
 • de gebruiksaanwijzing (indien nodig),
 • het lotnummer,
 • de functie (behalve als die voor zich spreekt),
 • de ingrediëntenlijst.

Daarnaast zijn er ook nog de algemene voorschriften inzake de etikettering. Die kan u vinden op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. U moet zich bijvoorbeeld houden aan de taalvereisten. Het etiket moet eenvoudig te begrijpen zijn voor de gebruiker. Het moet dus worden opgesteld in alle talen van de regio waar het product wordt verkocht (met andere woorden, in het Frans en/of Nederlands en/of Duits).

Andere voorschriften?

Jawel, er zijn nog andere vereisten waaraan u als verantwoordelijke van uw cosmetica moet voldoen. Het gaat om regels betreffende de opslag, de houdbaarheid of de ongewenste bijwerkingen van het product. U vindt ze terug in de brochure ‘Een eigen cosmeticamerk, veel meer dan een etiket ’ van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hun cosmetica-afdeling is bereikbaar via 02 524 97 97 of via e-mail apf.inspec@gezondheid.belgie.be.

Wie kan u helpen?

Er bestaan een reeks openbare en private instanties die u kunnen helpen met de lancering van uw ondernemingsproject in zijn geheel, bijvoorbeeld door u ondersteuning te bieden bij het opstellen van het businessplan, het zoeken naar financiering en overheidssteun, of bij het uitvoeren van een marktonderzoek. Dankzij onze wizard ‘Wie kan mij helpen? ’ komt u te weten om welke instellingen het gaat. Door de ‘Ik wil’-zoekfunctie is de wizard eenvoudig te gebruiken! 

U kunt zich ook wenden tot particuliere instanties die gespecialiseerd zijn in cosmetica, zoals de Vereniging van Cosmetische Scheikundigen (BVCS). Op hun website vindt u een jaarboek met consultants, producenten, dienstverleners, etc.

Er bestaat ook een vereniging genaamd DETIC. Zij stellen onder andere gidsen ter beschikking waarin u nuttige bijkomende informatie terugvindt (bijv. in de gids omtrent de code inzake reclame voor cosmetica). Verder hebben ze ook nog een aantal nuttige links op een rijtje gezet, zoals een overzicht met sectorale initiatieven.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.