Een nieuw noodplan bij verontreinigingspieken

Een nieuw noodplan bij verontreinigingspieken

Sinds 2018 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een noodplan bij verontreinigingspieken in de winter. Om de burgers beter te informeren en hen vooral de kans te geven te anticiperen op een situatie met verminderde luchtkwaliteit, werd dit plan op een aantal belangrijke aspecten bijgestuurd. Het plan trad in werking op 1 oktober 2018.

Wat verandert er ?

Een bijkomende verontreinigende stof

Om de index van de luchtkwaliteit te verbeteren werd fijn stof PM2.5 toegevoegd aan de twee verontreinigende stoffen (PM10 en NO2) die reeds werden gemeten.

3 drempels in plaats van de vroegere 4

De alarmdrempels en de maatregelen die worden genomen als die drempels zich voordoen, werden geherdefinieerd, zowel om de burger beter te informeren (informatiedrempels) als om beter de strijd aan te gaan met de periode van verontreiniging (interventiedrempel). De drie drempels zijn:

  • de informatiedrempel “0” heeft tot doel de bevolking in te lichten aangaande een situatie waarin de luchtkwaliteit verslechtert. Als deze drempel twee of meer opeenvolgende dagen aanhoudt (de metingen van verontreinigende stoffen blijven identiek), spreken we van een aanhoudende drempel 0 en wordt de “informatie- en interventiedrempel” geactiveerd. Er worden maatregelen ingevoerd om het gebruik van voertuigen te beperken en alternatieven aan te moedigen.

  • Als de vervuilingsniveaus hoger zijn, wordt interventiedrempel 1 geactiveerd. Er worden onder meer maatregelen doorgevoerd om alternatieve vervoerswijzen te promoten, naast snelheidsbeperkingen voor voertuigen.

  • De laatste drempel, interventiedrempel 2 genaamd, heeft als voornaamste maatregel een rijverbod in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit zijn de nieuwe maatregelen:

Gratis openbaar vervoer

Als drempel 0 wordt verlengd of de drempels 1 en 2 worden bereikt, zijn de Brusselse metro, tram en bussen van de MIVB volledig gratis. Ook het dagticket van Villo ! is dan volledig gratis.

Het rijverbod bij drempel 2

Gedaan met het alternerend rijden met even en oneven nummerplaten. Bij drempel 2 mag er in het Brussels Gewest geen enkel voertuig meer rondrijden, behalve als er minstens 3 personen in het voertuig zitten, als het toebehoort aan iemand met een handicap en in andere uitzonderlijke gevallen zoals voorzien in het besluit.

Geen afwijkingen meer in het geval van interventiedrempel 2

De controle zal gebeuren door de politie op basis van de lijst uit het besluit en die vermeld staat op de website www.luchtkwaliteit.brussels. De autobestuurder zal moeten bewijzen dat hij beantwoordt aan het profiel op deze lijst door alle geldige documenten aan de politie voor te leggen. Er moet dus geen enkele afwijking meer op papier bij de gemeente worden aangevraagd.

Het verbod op verwarming met hout.

Het noodplan kan het hele jaar door worden geactiveerd en blijft dus niet meer beperkt tot de winterperiode. Op die manier kan rekening worden gehouden met de pollutiepieken die zich meer naar de lente toe voordoen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.