Een nieuwe efficiënte en duurzame leveringsmethode voor handelaars en ondernemers

1819.brussels

Bent u handelaar in het centrum of beheerder van een transportfirma die goederen levert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan bent u ongetwijfeld wel vertrouwd met de problemen door opstoppingen langs de wegen die gebruikt worden om uw goederen en pakketten te leveren, net zoals in vele andere grote steden. Sinds september 2014 biedt het Brussels Gewest u met het stadsdistributiecentrum een concrete oplossing aan voor dit probleem.

Het Brussels Gewest past al jarenlang mobiliteitsrichtlijnen toe die het fileleed in de stad beogen te verminderen, voornamelijk door het aantal personenwagens terug te dringen. De economische dynamiek van het Gewest brengt echter ook een aanzienlijke stroom leveringen van diverse goederen en pakketten voor handelaars en ondernemingen met zich mee. Om opstoppingen als gevolg van leveringen in het centrum te bestrijden, heeft Brussel Mobiliteit op 15 september 2014 een stadsdistributiecentrum geopend in Brussel.
Dit project werd toevertrouwd aan een consortium bestaande uit CityDepot en TRI-VIZOR en richt zich in eerste instantie op de zone rond de Vijfhoek. Het is niet de bedoeling dit initiatief te beperken tot dit proefproject, maar wel om de activiteiten van het stadsdistributiecentrum te verduurzamen en uit te breiden naar de negentien Brusselse gemeenten.

Wat is een stadsdistributiecentrum?

Een stadsdistributiecentrum is een magazijn waar de goederen van verschillende transportfirma's geleverd worden. De goederen worden opnieuw gerangschikt en gegroepeerd met goederen die van ergens anders afkomstig zijn, maar die in dezelfde zone geleverd moeten worden. Op die manier worden de leveringen geconcentreerd en blijft het aantal transportvoertuigen beperkt doordat de ladingen en de leveringsrondes geoptimaliseerd zijn. Om de ecologische impact en de levenskwaliteit in de stad te verbeteren, wordt er een beroep gedaan op elektrische voertuigen, voertuigen op gas en zelfs fietsen. Het stadsdistributiecentrum biedt een concrete en efficiënte oplossing om bijvoorbeeld te vermijden dat een vrachtwagen Brussel binnenrijdt om niet meer dan één pallet en drie pakketten te leveren doordat zijn leveringsronde op Belgische schaal georganiseerd wordt.

Een project met steun van het Gewest en Europa

Het proefproject, dat gelanceerd werd door Brussel Mobiliteit, wordt ondersteund door tal van andere gewestelijke en lokale instanties, zoals de Haven van Brussel, Stad Brussel, Atrium en impulse.brussels, maar ook door UCM, BECI en Comeos. Het kadert binnen het grotere Europese “LaMiLo”-project, een acroniem voor “Last Mile Logistics”. Dit project wil de huidige praktijken op het vlak van goederentransport in Europa aanpassen door de betrokken partijen bewust te maken van het belang van efficiëntere en milieuvriendelijkere leveringsmethodes voor de “laatste kilometer” van leveringen. Er lopen verschillende proefprojecten in andere Europese steden om dit type oplossing te testen.

Een model dat in België zijn waarde al bewezen heeft

CityDepot, de vzw die samen met TRI-VIZOR de aanbesteding van Brussel Mobiliteit binnenhaalde, is in Hasselt al enkele jaren succesvol bezig met een gelijkaardig project. De oprichting van het stadsdistributiecentrum in Hasselt heeft tot verbluffende resultaten geleid, meer bepaald tot een achteruitgang van 15% van het aantal leveringsvoertuigen dat nodig is om een gelijk aantal goederen te leveren. Dankzij het groeperen van goederen en het gebruik van geschiktere voertuigen, ligt de CO2-uitstoot van de leveringen door CityDepot tot 40% lager. Aangezien de leveringsproblemen in Brussel veel erger zijn dan in Hasselt, hebben transportfirma's heel wat meer baat bij dit nieuwe leveringssysteem, waardoor ze dus ook gemakkelijker te overtuigen zijn.

Welke diensten biedt CityDepot aan?

CityDepot beschikt over een opslagruimte in het TIR-centrum (Havenlaan) voor het hergroeperen van goederen die afkomstig zijn van buiten het Brussels Gewest. Deze goederen kunnen vervolgens op een geconsolideerde, betrouwbare en ecologische manier aan de handelaars geleverd worden. CityDepot verzorgt de levering binnen de laatste kilometers door de verschillende goederenstromen te groeperen op basis van de bestemming en op die manier het aantal afgelegde kilometers zo veel mogelijk te beperken. Dit maakt het ook mogelijk om handelaars slechts een keer per dag te bevoorraden in plaats van dat ze verschillende transporteurs op verschillende tijdstippen van de dag moeten ontvangen.

CityDepot biedt handelaars daarnaast ook de volgende diensten:

  • Meenemen van verpakkingsafval
  • Delokalisatie van hun voorraad
  • Aantrekkelijke tarieven voor het verzenden van pakketten

Meer weten?

 

Meer informatie over dit project vindt u op de volgende websites: www.citydepot.be/lamilo/ of www.lamiloproject.eu.

Indien u geïnteresseerd bent in de diensten, kan u tevens Philippe Lovens contacteren, verantwoordelijke van CityDepot te Brussel, op volgend adres : philippe.lovens@citydepot.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.