La ZEMU, quelle est donc cette bizarrerie ? Et quelle norme de bruit en région de Bruxelles ?

Een OGSO ... wat is dat voor iets?

1819.brussels

Voor elk type bestemmingsgebied van het Gewestelijk bestemmingsplan (GBP) zijn er geluidsnormen van toepassing voor de ondernemingen die er zich vestigen. Ook in de zogenaamde OGSO's.

In Brussel mag alles ..., maar niet eender waar of niet zonder vergunning. Het Gewestelijk bestemmingsplan (GBP) bakent de verschillende zonetypes af op het Brussels grondgebied: woongebieden, stedelijke industriegebieden en gemengde gebieden.

Het Gewestelijk bestemmingsplan werd goedgekeurd op 3 mei 2001, maar in 2013 werd een nieuwe gebiedscategorie in het leven geroepen: het ondernemingsgebied in de stedelijke omgeving. Men spreekt nu over een 'demografisch GBP'. Door de verwachte Brusselse demografische groei en de bijbehorende huisvestingscrisis werd namelijk beslist om tevens woningen te voorzien in stedelijke industriegebieden. De gekozen gebieden worden nu 'ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving' (OGSO) genoemd. In die gebieden kunnen zowel woningen als ondernemingen naast elkaar bestaan.

Kaart van de betreffende wijken

zones zemu

Voor elk type stedenbouwkundige bestemming van het GBP gelden er geluidsnormen, specifieke grenswaarden voor geluid in open lucht dat afkomstig is van ingedeelde inrichtingen die zich in het bewuste gebied vestigen of er actief zijn. Er moest dus worden bepaald welke normen van toepassing zouden zijn voor installaties in dit nieuwe gebied: het OGSO.

Welke activiteiten zijn toegestaan in een OGSO? Mits een vergunning ...

 • productieactiviteiten en in ondernemingen geïntegreerde diensten, hetzij 'B2B'-diensten, met een vloeroppervlakte die beperkt is tot 2 000 m² per gebouw.
 • handelszaken (met een vloeroppervlakte tot 1.000 m²),
 • groothandels (maximaal 2.500 m2),  
 • grote speciaalzaken (maximaal 3.500 m2),
 • uitrustingen van collectief belang of openbare diensten,
 • en … woningen.

Welke geluidsnormen zijn van toepassing voor ondernemingen in een OGSO?

De regering heeft ervoor gekozen om dezelfde normen toe te passen als voor de sterk gemengde gebieden van het GBP, meer bepaald een geluidszone 4 (zie het besluit inzake geluid hieronder).

DE NORMEN UIT DE GELUIDSZONE 4 BEGRIJPEN

De geluidsnormen hangen af van het bestemmingsgebied maar ook van de uren in de dag of dagen in de week. Zo zijn logischerwijze de geluidsnormen in het weekend strenger dan in de week. Idem dito voor avonduren B) of nachturen (C) vergelijken met daguren (A).

Periodes A, B, C : daguurschijven zijn als volgt afgebakend :

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag/ feestdag

7u tot 19u

A

A

A

A

A

B

C

19hu tot 22u

B

B

B

B

B

C

C

22u tot 7u

C

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Geluidsdrempels voor zone 4

                             

A

51

Lsp dB(A)

B

45/51b

                             

C

39/ 45a; b

                             

A

84

Spte dB(A)

B

78

                             

C

72/ 78a

                             

A

30

N

B

20

                             

C

10/ 20a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 • a  Grenswaarden die van toepassing zijn voor de inrichtingen die niet mogen worden stilgelegd
 • Grenswaarden die van toepassing zijn voor kleinhandelszaken.
 • Lsp (specifieke geluidsniveau Lsp): het equivalent geluidsdrukniveau eigen aan de bestudeerde geluidsbronnen;
 • Spte geluidsdrukniveau waarboven het door de geluidsbronnen voortgebrachte geluid als gebeurtenis wordt beschouwd;
 • N  : aantal keren dat het equivalent geluidsdrukniveau het Spte heeft overschreden

Het is mogelijk dat een exploitant strengere normen opgelegd krijgt op basis van een specifieke motivatie in de milieuvergunning voor bepaalde ondernemingen in een OGSO.

Wat verandert er voor mijn onderneming die voorheen deel uitmaakte van een stedelijk industriegebied en nu opgenomen is in een OGSO?

In de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving kunnen de milieuvergunningen die toestemming geven voor de uitbating van inrichtingen waarvoor andere geluidsnormen opgelegd werden met behoud van de reeds bestaande geluidsnormen verlengd of hernieuwd worden. Wanneer de milieuvergunning het voorwerp is van een verbouwing, uitbreiding of een heropstart, of een splitsing, beslist de instantie die belast is met de aanvraag, volgens de specifieke eigenschappen van de aanvraag, om ofwel te bestaande geluidsnormen te bevestigen ofwel de geluidsnormen van zone 4 op te leggen.

De OGSO-gebieden zien ? 

Op de BRUGIS-kaart wordt elke zone door een kleur aangeduid (kies links GEGEVENS>Brussel Stedelijke Ontwikkeling > GBP >Volledige bodembestemming. De OGSO-zones worden in lichtroze aangeduid. De stedelijke industriezones daarentegen zijn in het paars.

De wetgeving over het demografisch GBP

Brochure over het demografisch GBP

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.