Een onroerend goed kopen of huren met kennis van zaken

1819.brussels

U wenst een goed te kopen of te huren in het Brussels Gewest, en daarvoor hebt u betrouwbare stedenbouwkundige informatie nodig over het goed. Wat zijn de verplichtingen van de vastgoedmakelaar of eigenaar op dit gebied?

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) werd een aantal maanden geleden gewijzigd om de verplichtingen van vastgoedmakelaars en eigenaars inzake stedenbouwkundige informatie te verduidelijken.

Wat zijn de verplichtingen van de vastgoedmakelaar, de eigenaar of de notaris?

De vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar moet u stedenbouwkundige informatie leveren in de volgende gevallen:

 • Bij de verkoop van een goed
 • Bij de verhuur van een goed
 • Bij de vastlegging van een recht van erfpacht of recht van opstal

Opgelet, als het om een verhuur gaat, lopen de interpretaties uiteen. Het lijkt erop dat deze bepaling in restrictieve zin geïnterpreteerd moet worden en enkel betrekking heeft op huurcontracten die voor een notaris ondertekend werden voor een periode van meer dan 9 jaar. Deze verplichtingen zouden dus niet van toepassing zijn op "gewone" huurcontracten.

Op welk ogenblik moet deze stedenbouwkundige informatie geleverd worden?

 • In de advertentie (reclame) voor de verkoop/verhuur van het goed
 • In de overeenkomst (compromis en authentieke akte)

Welke informatie moet geleverd worden op het ogenblik dat de advertentie voor de verkoop/verhuur

 1. Het laatste geoorloofd gebruik van het goed. Deze verplichting is niet nieuw en was reeds vereist in de advertenties. Het gaat bijvoorbeeld om de vermelding dat een lokaal (wettelijk) gebruikt wordt als handelszaak, kantoor, woning of werkplaats.

 2. Nieuw: alle stedenbouwkundige informatie die de notaris, de eigenaar of vastgoedmakelaar heeft verkregen bij de gemeente moet nu worden geleverd, met name: de lijst met vergunningen die werden geleverd of geweigerd voor dit goed, de datum van eventuele vaststellingen van inbreuken in verband met het goed, het feit dat het goed geklasseerd is of opgenomen is op de bewaarlijst voor beschermd erfgoed …

De advertentie voor de verkoop of verhuur moet het adres vermelden van de website waar al deze informatie beschikbaar is en de mogelijkheid om al deze informatie gratis op papier te verkrijgen.

Om de vastgoedmakelaar of eigenaar in staat te stellen om over deze informatie te beschikken, bepaalt het BWRO dat de gemeenten de precieze stedenbouwkundige informatie binnen 30 dagen na het verzoek ter beschikking moeten stellen van de eigenaars, notarissen of personen die tussenbeide komen bij de mutatie van een onroerend goed.

 Wat zijn de gevolgen van incorrecte informatie?

 • Als men een bedrieglijke of onjuiste advertentie opstelt voor een goed, is dat een stedenbouwkundige inbreuk. De vastgoedmakelaar, eigenaar of notaris die deze advertentie opstelt stelt zich dus bloot aan sancties (strafrechtelijke vervolging of administratieve boete). Het BWRO voorziet overigens in strengere sancties voor professionals dan voor particulieren. 

 • Denk er ook aan dat bestaande inbreuken op stedenbouwkundige regels aan de gebouwen gekoppeld worden en niet aan personen. Als u een goed met een inbreuk koopt, zult u ervoor verantwoordelijk zijn en zult u de situatie moeten oplossen door een vergunning voor een regularisatie aan te vragen en de nodige werkzaamheden uit te voeren om een eind te maken aan de onregelmatige situatie.
  Voor meer informatie hieromtrent kunt u de volgende pagina op deze site raadplegen.

Meer informatie nodig?

Voordat u een goed koopt of huurt, moet u dus de vastgoedmakelaar, eigenaar of notaris herinneren aan zijn verplichting om u de informatie over de stedenbouwkundige situatie van het goed te bezorgen.

Anderzijds beschikt elke gemeente ook over een dienst voor stedenbouwkundige informatie. Als particulier kunt u ook bij hen terecht om informatie aan te vragen over de stedenbouwkundige situatie van het goed.

U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met een van de adviseurs van impulse.brussels om u te helpen. Zij staan tot uw dienst om al uw vragen over dit onderwerp te beantwoorden. Aarzel niet, deze dienst is gratis! Uw contactpersoon: Martine Denayer: 02 422 51 29

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.