pop-up store

Een pop-up store openen: praktische handleiding

1819.brussels

Een pop-up store is een goede manier om zichtbaarheid aan je merk te geven, shoppers aan te trekken en je concept uit te proberen alvorens de grote sprong te wagen. Maar zelfs aan zo'n tijdelijk project begin je het best niet onbezonnen. Reden genoeg om dit stappenplan grondig te lezen !

Een pop-up store of tijdelijke winkel, het zijn termen die uiteindelijk allemaal hetzelfde betekenen: een verkooppunt met een beperkte levensduur! Daarnaast kenmerken ze zich ook door hun verrassende, gedurfde karakter. Gezien hun korte bestaan moeten pop-up stores hun klanten een nieuwe ervaring bieden.

Het concept, dat al bijna 20 jaar in de VS bestaat en sinds een tiental jaar in België, is nog altijd zeer populair.

Iedereen wint erbij

Tijdelijke winkels hebben verschillende doelen:

 • Voor de merken is het vaak de bedoeling een band te creëren en in interactie te treden met de consument. De klant kan zich het product eigen maken en het merk kan een opvallende, relatief goedkope communicatieoperatie voeren.

 • Een tijdelijke winkel stelt toekomstige handelaars in staat een of meer locaties uit te proberen, producten uit te testen, bekend te raken bij het publiek en een klantenbestand uit te bouwen, te proeven van het beroep van handelaar, en dat tegen beperkte kosten, zonder zich te binden aan een langdurig huurcontract en zonder de kosten die de opening van een permanente zaak met zich meebrengt.

 • Pop-up stores bieden ontwerpers en ambachtslieden de mogelijkheid om bekendheid te verwerven bij het publiek.

 • Voor sommige verkopers is het een gelegenheid om oude voorraden te verkopen zonder via een tussenpersoon te passeren of om een seizoensgebonden product aan te bieden.

 • Voor de klant is het een gelegenheid om een nieuwe ervaring te beleven, exclusieve producten te ontdekken, zich iets nieuws aan te schaffen.

 • De verhuurder krijgt de mogelijkheid om zijn ruimte te verhuren tussen twee langdurige huurperiodes en vermijdt de leegstand van zijn pand, of kan zijn handelspand nieuw leven inblazen met een dynamisch concept.

 • De pop-up store kan ook dienen als hulpmiddel om de ontwikkeling van een straat of wijk te stimuleren.

Een tijdelijke winkel is dus tegelijk een manier om een concept uit te proberen alvorens de grote sprong te wagen, een mogelijkheid voor eigenaars om hun leegstaand pand af en toe te verhuren, en een manier voor merken om in de kijker te komen. Maar het gaat nog verder dan dat: de pop-up store is een nieuw economisch model geworden.
Sommige merken of concepten laten langdurige huurcontracten gewoon links liggen en gaan van pop-up store naar pop-up store. Daardoor kunnen handelaars voordeel halen uit een bloeiende commerciële activiteit en hebben ze minder last van slechte dagen en periodes waar het wat minder gaat. Bovendien is het voor een nieuwe zaak altijd gemakkelijker om de aandacht te trekken. Het tijdelijke karakter zet de consument ook aan tot meer impulsieve aankopen, aangezien het “nu of nooit” is.

In de praktijk

Net zoals voor een vaste winkel is het nodig om een business plan op te stellen ter voorbereiding van de opening van een pop-up store teneinde het project, de doelstellingen, behoeften, financieringsbronnen enz. te bepalen.

Het project uittekenen

Om je te helpen vind je hier een reeks punten die je moet bespreken in dit business plan :

 • Wat wil ik met mijn pop-up store bereiken? Wat is het doel?
 • Wat is het concept van mijn pop-up store?
 • Wie is mijn doelgroep?
 • Wat zijn zijn behoeften?
 • Hoe en waar kan ik hem bereiken?
 • Welke producten wil ik verkopen?
 • Wat is het beschikbare budget?
 • Hoeveel omzet wil ik boeken? Wil ik dat mijn pop-up store geld opbrengt of zie ik hem eerder als een investering in communicatie?
 • Waarom zouden klanten naar mijn pop-up store komen? Hoe ga ik hen lokken?

Een locatie kiezen

Op basis van de eerder bepaalde doelstellingen, zal je de volgende zaken moeten bepalen:

 • De duur van de pop-up store (3 dagen, 1 maand, meerdere maanden …)
 • De locatie (analytics.brussels is een zeer nuttige indicator voor de keuze van een locatie)
 • Het type ruimte (boetiek, atelier, corner …)
 • De inrichting
 • Het type gebruiksovereenkomst

Handelshuurovereenkomst

Een handelshuurovereenkomst moet worden afgesloten voor een periode van 9 jaar.

Een occasionele huurovereenkomst is echter mogelijk indien ze wordt gerechtvaardigd door uitzonderlijke omstandigheden en het echt om een tijdelijk karakter gaat.

Het is aangewezen om een tijdelijke en precaire gebruiksovereenkomst te sluiten tussen de huurder en de verhuurder.

Er is momenteel geen enkele wettekst die de regels voor dit type overeenkomst vastlegt. Ze kan gebaseerd zijn op de volgende aandachtspunten:

 • Het voorwerp van de overeenkomst
 • Het begin en de duur van de gebruiksperiode
 • De gebruiksvergoeding
 • Het persoonlijke karakter van de overeenkomst
 • De verplichtingen van de partijen
 • De opzegging
 • De verzekeringen
 • De inrichtingen en transformaties
 • De plaatsbeschrijving

Er bestaat altijd een risico dat de overeenkomst wordt omgezet in een handelshuurovereenkomst indien een van beide partijen daarvoor een aanvraag indient bij een rechter. Om die reden is het nuttig om een jurist te raadplegen die de overeenkomst kan nalezen.

De mogelijkheden voor het juridische statuut onderzoeken

Alvorens te beginnen zal je een juridisch statuut moeten kiezen voor uw onderneming. Al naargelang van de activiteit, de omvang, de situatie van de oprichting, de becijferde projecties enz. bestaan er verschillende mogelijkheden:

De wet naleven

Ook al is de bezetting maar van korte duur, de regels zijn dezelfde als voor een vaste winkel:

 • Stedenbouwkunde: alvorens een gebruiksovereenkomst te ondertekenen, moet je  absoluut bij de gemeente nagaan of de activiteit mag worden uitgeoefend in het gekozen lokaal en wat de huidige bestemming van het lokaal is. Het zal misschien nodig zijn om een aanvraag tot bestemmingswijziging in te dienen. Er zal ook een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn indien er wijzigingen worden aangebracht aan het gebouw, bijvoorbeeld voor de installatie van een uithangbord of het gebruik van de openbare ruimte.

 • Leefmilieu: voor sommige activiteiten is een milieuvergunning nodig. Deze moet worden aangevraagd bij Leefmilieu Brussel.

 • DBDMH: de opening van een pop-up store vergt een gunstig advies van de brandweer die dus ter plaatse een bezoek moet brengen.

 • Gemeente: het gemeentebestuur en de politie moeten hun akkoord geven voor de opening van een handelszaak. Het is noodzakelijk een dossier op te stellen, dat lichtjes kan verschillen al naargelang van de gemeente.

 • Verzekeringen: al naargelang van de uitgeoefende activiteit zijn sommige verzekeringen verplicht en andere sterk aangeraden; informeer je bij je makelaar.

 • FAVV: het is verplicht een aangifte te doen of een vergunning aan te vragen om voedingswaren te verkopen, op te dienen of te bereiden.

 • SABAM en de billijke vergoeding: indien er muziek wordt gespeeld, is een vergunning noodzakelijk. Een eengemaakte aangifte kan online worden ingediend.

 • Afvalbeheer: het is verplicht een contract voor de afvalophaling te sluiten bij een inzamelingsbedrijf.

Inrichting van de ruimte

De inrichting van de ruimte is cruciaal voor een handelszaak, om verschillende redenen. Voor een tijdelijke winkel is dit nog belangrijker. De pop-up store moet een unieke aankoopervaring bieden. Wegens zijn tijdelijke karakter moet hij blijk geven van verbeeldingskracht en een praktisch perspectief voor de inrichting en het ontwerp van het meubilair. Door het tijdelijke karakter kan men unieke plaatsen creëren, zichzelf telkens opnieuw heruitvinden en de klanten verrassen. Er is ook meer flexibiliteit.

Communiceren

Een van de geheimen van een geslaagde pop-up store is de communicatie!

Een tijdelijke winkel heeft slechts een beperkte tijdsperiode om zijn bestaan kenbaar te maken.

Het is uiterst belangrijk om een communicatieplan op te stellen en te beginnen met de communicatie vóór de opening van de pop-up store om het meeste uit de gebruiksduur te halen.

Door een evenementenprogramma aan te bieden gedurende de volledige levensduur van de pop-up store kan je een actief dynamisch beleid voeren en met elk evenement nieuwe potentiële klanten aantrekken. Het kan gaan om workshops, productpresentaties, conferenties, ontmoetingen, degustatiesessies of nog andere activiteiten, al naargelang de aard van de pop-up. Uiteraard moet er steeds een verband zijn tussen het voorwerp van de pop-up store en de aangeboden evenementen.

Een lokaal vinden

Je project is klaar, maar je weet niet waar je ermee terecht kunt?

Er zijn verschillende platformen die een overzicht bieden van panden die tijdelijk te huur zijn:

 • Popmeup

 • Nomadness;

 • Entrakt (aanbod soms groter dan enkel handelspanden);

 • Urban Retail;

 • Spacified;

 • Inventimmo is een website met zoekertjes voor handelspanden. Je kan altijd proberen een tijdelijke gebruiksovereenkomst te ondertekenen met de verhuurder alvorens een handelshuurovereenkomst te ondertekenen. Het is allemaal een kwestie van onderhandelen! 

Naast dergelijke platformen, bieden sommige coworkingruimtes ook commerciële ruimtes aan voor een korte periode. Creative District is er daar bijvoorbeeld één van.

Oproepen tot kandidaturen

De cel retail van hub.brussels biedt kandidaat-handelaars de mogelijkheid om hun concept te testen via 2 pop-up stores :

 • l’Auberge espagnole

 • Kokotte

Conclusie

Klaar om je pop-up store te openen? Er zijn meerdere spelers die je kunnen helpen bij de oprichting van je project. Neem contact op met 1819 !

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.