image gift for worker

Een sinterklaas- of Kerstgeschenk geven? Welke voorwaarden respecteren als werkgever?

Nu het einde van het jaar met rasse schreden nadert, denk je er misschien over na om je werknemers een klein sinterklaasgeschenk of kerstgeschenk te geven (bijvoorbeeld een geschenkbon, een fles wijn, …). Wanneer bepaalde voorwaarden en grensbedragen worden gerespecteerd, kunnen deze geschenken zowel voor werkgever als werknemer voordelig zijn.

Geschenkcheques naar aanleiding van Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd, met als gevolg dat er geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden op ingehouden.

vrijstellingsvoorwaarden

  • Alle personeelsleden krijgen hetzelfde voordeel ;
  • De voordelen worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar
  • Het jaarbedrag van deze voordelen mag niet groter zijn dan 40 EUR per werknemer, plus 40 EUR per kind ten laste;
  • De geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, hun geldigheidsduur moet beperkt zijn (een jaar) en zij mogen noch volledig, noch gedeeltelijk in cash uitbetaald worden aan de begunstigde.

fiscaal voordeel

  • Voor de werknemer : indien de waarde van de cheque de 40 euro niet overschrijdt, wordt het geschenk beschouwd als een niet-belastbaar sociaal voordeel gezien dwz een voordeel dat een duidelijk sociaal doel beoogt zoals de verbetering van de arbeidsbetrekkingen, versterking van de band met de onderneming, …
  • Voor de werkgever : indien de waarde van de cheque de 40 euro niet overschrijdt, kan de werkgever de kost fiscaal aftrekken op voorwaarde dat bovenstaande regels worden gerespecteerd. Concreet, zijn er dan geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.  Indien de waarde van de geschenken groter is dan bovengenoemde bedragen of als zij worden gegeven ter gelegenheid van andere dan de bij wet aangeduide gebeurtenissen, zullen de sociale bijdragen worden berekend op de totale waarde en niet op het verschil tussen het toegelaten bedrag en het toegekende bedrag.

Naast het feit dat je je werknemers ermee plezier doet, zijn dergelijke geschenkcheques ook voordelig voor beide partijen.

Geschenkcheques kan je bestellen op de sites van Edenred, Sodexo of Monizze. Aarzel zeker niet eerst je sociaal secretariaat te contacteren indien je verduidelijkingen of meer info wenst. 

Bron: https://www.salarysolution.be/

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.